INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

(040) - HOSTINNÉ MĚSTO

POPIS DOPRAVNÍHO BODU

Hostinné město je jednokolejná mezilehlá zastávka, ležící v rovném úseku trati, u přejezdu s místně obslužnou komunikací. Přejezd č. P4532 v km 106,284 je chráněn světelnou signalizací.

Hostinné město

Na trati z Chlumce nad Cidlinou do Trutnova (040) jde v současné době (2022) o jednu z nejnovějších zastávek vybudovanou na této trati, novější je pouze zastávka Trutnov – Volanov. Důvodem pro vybudování zastávky bylo lepší propojení centra města s železniční dopravou. Původní stanice Hostinné, vystavěná v roce 1871, je totiž umístěna v okrajové části, asi 2 km od centra města. Tento stav se město snažilo vyřešit a první kroky k výstavbě nové zastávky byly učiněny v roce 2000, a to konkrétní dohodou radních města Hostinného. Místo pro zastávku bylo zvoleno na břehu Labe v jižní části města, pouhých 300 metrů od centrálního náměstí a 400 metrů od autobusového nádraží. V roce 2006 pak České dráhy rozhodly o investování více než 6 milionů korun do výstavby zastávky Hostinné město. Na zastávku se podařilo získat dotaci z fondů Evropské unie. Celkové náklady na vybudování vlakové zastávky činily 6.310.743 Kč a z této částky činila dotace z EU 4.733.057 Kč (dotace INTERREG IIIA), dalším investičním dílem se na celkové částce podílelo také město Hostinné. Stavební práce na zastávce započaly na jaře 2006 souběžně s výměnou blízkého mostu přes Labe. Na výstavbě se podílela stavební společnost Chládek & Tintěra z Pardubic a práce na ní byly dokončeny v průběhu července téhož roku.

Panorama zastávka Hostinné město
Zastávka Hostinné město - prostor před zastávkou

Zastávka Hostinné město má nástupiště délky 100 metrů s konstrukcí typu SUDOP a výškou 550 mm nad temenem kolejnice, volná šířka nástupiště je 3 metry. Nástupiště tvoří betonové desky na konzolách typu KS230, na straně kolejiště opatřené varovným pásem a na vnější straně zámkovou dlažbou. Nástupiště je z příchozí strany zabezpečeno ocelovým zábradlím. Cestu na nástupiště zajišťují dvě šikmé rampy s bezbariérovým přístupem, a to ze směru od parkoviště a od železničního přejezdu. Na trutnovské straně, 20 metrů od konce nástupiště, stojí kovový prosklený přístřešek pro cestující, který má délku 7 m a šířku 1,7 metru. Osvětlení zastávky zajišťuje 5 peronních svítidel ovládaných soumrakovým čidlem. Jako mobiliář tu slouží dvě dřevěné lavičky umístěné na konzolách v čekárně a odpadkový koš. U zastávky nalezneme P&R parkoviště s kapacitou pěti vozidel. Od zastávky vede do centra města na náměstí žlutá turistická značka, rozcestník je umístěn na poslední peronní lampě na trutnovské straně zastávky.

Panorama - zastávka Hostinné město
Zastávka Hostinné město (4/2018)

FOTOGALERIE

Zastávka Hostinné město
Zastávka Hostinné město - celkový pohled na zastávku z kunčické strany (04/2018)

Zastávka Hostinné město
Zastávka Hostinné město - nástupiště zastávky (04/2018)

Zastávka Hostinné město
Zastávka Hostinné město (04/2018)

Zastávka Hostinné město
Zastávka Hostinné město - konec nástupiště a přístupová rampa na kunčické straně zastávky (04/2018)

Zastávka Hostinné město
Zastávka Hostinné město (04/2018)

Zastávka Hostinné město
Zastávka Hostinné město (04/2018)

Zastávka Hostinné město
Zastávka Hostinné město (04/2018)

Zastávka Hostinné město
Zastávka Hostinné město (04/2018)

Zastávka Hostinné město
Zastávka Hostinné město - trutnovský konec nástupiště (04/2018)

Zastávka Hostinné město
Zastávka Hostinné město (04/2018)

Zastávka Hostinné město
Zastávka Hostinné město - přístupová rampa na trutnovské straně nástupiště (04/2018)

Zastávka Hostinné město
Zastávka Hostinné město (04/2018)

Zastávka Hostinné město
Zastávka Hostinné město - trutnovský konec zastávky (04/2018)

Zastávka Hostinné město
Zastávka Hostinné město - starší rozscetník na koncovém peronním svítidle (04/2018)

Zastávka Hostinné město
Zastávka Hostinné město - čekárna pro cestující (04/2018)

Zastávka Hostinné město
Zastávka Hostinné město - konec nástupiště (04/2018)

Zastávka Hostinné město
Zastávka Hostinné město (04/2018)

Zastávka Hostinné město
Zastávka Hostinné město - přístupová rampa od parkoviště (04/2018)

Zastávka Hostinné město
Zastávka Hostinné město (04/2018)

Zastávka Hostinné město
Zastávka Hostinné město - přejezd a rampa na kunčické straně zastávky (04/2018)

Zastávka Hostinné město
Zastávka Hostinné město - přístup na nástupiště od přejezdu (04/2018)

Zastávka Hostinné město
Zastávka Hostinné město (1/2020)

Zastávka Hostinné město
Zastávka Hostinné město - čekárna (1/2020)

Zastávka Hostinné město
Zastávka Hostinné město (1/2020)

Zastávka Hostinné město
Zastávka Hostinné město (1/2020)

Zastávka Hostinné město
Zastávka Hostinné město (1/2020)

Zastávka Hostinné město
Zastávka Hostinné město (1/2020)

Zastávka Hostinné město
Zastávka Hostinné město - nový rozcestník (1/2020)

Zastávka Hostinné město
Zastávka Hostinné město - celkový pohled na zastávku z trutnovské strany (1/2020)

Zastávka Hostinné město
Zastávka Hostinné město - od zastávky je vidět most přes Labe a předvěstidlo stanice Hostinné (1/2020)

Zastávka Hostinné město
Zastávka Hostinné město (1/2020)

Zastávka Hostinné město
Zastávka Hostinné město - hektometrovník naproti nástupišti (1/2020)

MAPA

Volba zobrazované mapy:

OBECNÉ INFORMACE

NÁSLEDNÉ DOPRAVNÍ BODY

Hostinné
stanice
107,420 km
HOSTINNÉ MĚSTO
zastávka
106,035 km

VLAKREGION JIČÍN - soukromé stránky o železnici.

Autoři projektu Vlakregionu: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Poděkování za spolupráci: Zdeněk Hrdina

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz

Nově nás můžete sledovat na Facebooku:
https://www.facebook.com/Vlakregion

Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Vlakregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící Vlakregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons BY-NC-SA: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Vlakregion Jičín