INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

(041) - CEREKVICE NAD BYSTŘICÍ

POPIS DOPRAVNÍHO BODU

Cerekvice nad Bystřicí je jednokolejná mezilehlá zastávka ležící v oblouku trati. Na hradeckém zhlaví navazuje na dopravnu silniční přejezd se světelnou signalizací. Silnice vede do obce Cerekvice nad Bystřicí, kterou zastávka obsluhuje a od které je vzdálena asi 850 metrů. Velice zajímavá a pěkná je stavba objektu zastávky, která se svou architekturou vymyká okolním dopravnám. Objekt je přízemní, čtvercového půdorysu, s krytým stáním pro cestující. Jakoby přesahující střechu podpírá ve směru k nástupišti dvojice jónských sloupů. Stavba má po stranách oválná okna s imitací výplní Původně byly pravděpodobně výplně skutečné, ale při rekonstrukci se z finančních a praktických důvodů zřejmě přikročilo k zabednění oken a jejich pouhé imitaci. V objektu jsou zřejmě místnosti skladu a bývalé dopravní kanceláře (komín, 4 dveře, přes bednění jsem nedokázal přesněji identifikovat skladbu místností). Asi 100 metrů za hradeckým zhlavím se nachází předvěst hněvčeveské stanice. Na ostroměřské straně nalezneme zbytky starého (delšího) nástupiště.


Cerekvice - Černutky na historické pohlednici, pohled dokazuje existenci drážního domku vedle stále stejné zastávky

FOTOGALERIE


Budova zastávky od přístupové cesty (5/2008)


Hradecké zhlaví - v pozadí hněvčeveská předvěst (5/2008)


Hněvčeveská předvěst - detail (5/2008)


Objekt zastávky z hradeckého zhlaví (5/2008)


Celkový pohled na zastávku z hradeckého zhlaví (5/2008)


Zajímavý objekt zastávky (5/2008)


Přední detail objektu zastávky (5/2008)


Nástupiště na ostroměřské straně (5/2008)


Pohled na dopravnu z ostroměřské strany(5/2008)


Staré nástupiště na ostroměřské straně zastávky (5/2008)


Oválná okénka v čekárně (5/2008)


Přejezd a celkový pohled na zastávku (5/2008)

MAPA

Volba zobrazované mapy:

OBECNÉ INFORMACE

NÁSLEDNÉ DOPRAVNÍ BODY

CEREKVICE NAD BYSTŘICÍ
zastávka
18,865 km

VLAKREGION JIČÍN - soukromé stránky o železnici.

Autoři projektu Vlakregionu: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Poděkování za spolupráci: Zdeněk Hrdina

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz

Nově nás můžete sledovat na Facebooku:
https://www.facebook.com/Vlakregion

Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Vlakregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící Vlakregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons BY-NC-SA: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Vlakregion Jičín