INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje

(041) - HRUBÁ SKÁLA

POPIS DOPRAVNÍHO BODU

Hrubá Skála je tříkolejnou mezilehlou křižovací stanicí v rovném úseku trati. Stanice má dvě koleje dopravní a jednu kolej manipulační. Jak uvádí kronika, stanice s velkým nákladištěm byla na trati vystavěna na přímluvu majitelů nedalekého hruboskalského velkostatku. Stavebně byla stanice předána k veřejnému užívání v září roku 1903 a první oficiální vlak do stanice přijel v den slavnostního zprovoznění dráhy, 18. října 1903. I když byla Hrubá Skála křižovací stanicí, až do roku 1910 byla komerčně přidělena pod stanici Turnov, teprve v tomto roce byla obsazena samostatným účetním a přiděleny jí byly i okolní zastávky. Velkou společenskou událostí byla návštěva prezidenta T. G. Masaryka, který zdejší kraj navštívil 17. září 1921 a jeho cesta sem nemohla vést jinak než vlakem. Zajímavostí je, že Hrubá Skála byla poslední stanicí na zdejší trati, kde se používal ke svícení petrolej a to až do roku 1939, kdy byla v srpnu tohoto roku budova konečně osvětlena elektrickým proudem. 4. února 1943 byla ve stanici Hrubá Skála postavena nová mechanická vjezdová návěstidla s předvěstidly.

Stanice Hrubá Skála

Podoba kolejiště a budov stanice Hrubá Skála se od doby výstavby do dnešní doby (2017) téměř nezměnila, stanice má dvě dopravní koleje a jednu kolej manipulační. Manipulační kolej obsluhuje sklad a rozsáhlé nákladiště na turnovské straně stanice. V minulosti byla manipulační kolej protažena kusou kolejí a u koleje bylo přistavěno další nákladiště v podobě betonové rampy, pro jednodušší překládání zboží z nákladních automobilů. Dnes je manipulační kusá kolej na turnovské straně již úředně zrušená, na jejím začátku fyzicky ukončená šturcem a slouží pouze jako odvratná kolej. Dopravní koleje mají shodnou délku 190 metrů a staniční kolej č. 1 je kolejí hlavní a je průběžná. Úrovňová jednostranná nástupiště jsou postavena u obou dopravních kolejí a mají shodnou délku 80 metrů. Nástupiště mají pevnou hranu typu SUDOP T a betonové desky K150, přístup na nástupiště zajišťuje jeden přechod, umístěný přímo před výpravní budovou.

Staniční zabezpečení v Hrubé Skále je pouze 1. kategorie, kdy návěstidla nejsou závislá na výměnách - zabezpečení je prováděno pouze přes kolejovou desku umístěnou v dopravní kanceláři obsluhovanou výpravčím. Výhybky jsou stavěné ručně, jsou uzamykatelné výměnovými zámky a klíče od nich jsou v dopravní kanceláři. Na rovenském zhlaví je skupinové odjezdové návěstidlo a na turnovském zhlaví stanice najdeme pomocné stavědlo. Jako traťové zabezpečení funguje do obou směrů telefonické dorozumívání (provoz dle D1). V pracovních dnech obsluhuje stanici dle rozvrhu výpravčí, jinak bývá neobsazena. Zabezpečovací zařízení je upraveno pro zavedení výluky dopravní služby.

Stanice Hrubá Skála - panorama
Panorama stanice Hrubá Skála - kliknutím se zvětší

Staniční budova budova je původní a je vystavěná dle normálií společnosti s použitím typového listu L IV/H. Je tedy přízemní s půdorysem ve tvaru T, s dopravní kanceláří a vytápěnou čekárnou, kde se prodávaly jízdenky (do roku 2008). Pro venkovní čekání slouží pro cestující zastřešená veranda s lavičkou a několik dalších laviček se nachází i v areálu stanice. Samotná staniční budova stojí blízko rovenského zhlaví, nedaleko chráněného přejezdu se silnicí vedoucí z obce Karlovice na nedalekou Hrubou Skálu. Kousek od staniční budovy, na turnovské straně, nalezneme typizovaný dřevěný sklad s novější zděnou přístavbou a za skladem se nachází velká plocha nákladiště. To bylo v minulosti rozšířeno o další, dnes již nepoužívanou, betonovou rampu. Na druhé straně se nachází u staniční budovy ještě původní dřevěné záchodky s kůlnou (2017). Celou stanici osvětluje jedenáct vysokých výložníkových světel.

Stanice Hrubá Skála je hojně využívána turisty pro výlety do oblasti Hruboskalska a obsluhuje hlavně obce Karlovice, Radvánovice, Doubravice a Hrubou Skálu. Za staniční budovou nalezneme turistický rozcestník, jehož značka nás zavede do turistického centra hruboskalska a k zámku Hrubá Skála (2,5 km).

FOTOGALERIE


Regionova míří od prvního nástupiště do Turnova (3/2017)


Pohled od staniční budovy na turnovskou stranu (3/2017)


Původní sklad se zděnou přístavbou (3/2017)


Pohled od skladu na turnovskou stranu stanice (3/2017)


Sklad pohledem na rovenskou stranu (3/2017)


Manipulační kolej a nákladiště (3/2017)


Pohled na rovenské zhlaví (3/2017)


Kusá manipulační kolej, dnes již krácená na odvratnou kolej (3/2017)


Pohled z konce manipulační koleje do stanice (3/2017)


Turnovské zhlaví stanice (3/2017)


Vpravo již papírově zrušená kolej a rampa za šturcem kusé manipulační koleje (3/2017)


Zbytek manipulační koleje zarůstá vegetací (3/2017)


Pomocné stavědlo na turnovském zhlaví (3/2017)


Zrušená kusá manipulační kolej vedla od turnovského zhlaví dalších 100 metrů (3/2017)


Turnovské zhlaví pohledem do stanice (3/2017)


Turnovské zhlaví s osvětlením nákladiště a nepoužívaná rampa (3/2017)


Kolejiště stanice - vlevo šturc zkracující kusou manipulační kolej (3/2017)


Pohled od třetí staniční koleje k turnovskému zhlaví (3/2017)


Celkový pohled na obě nástupiště stanice (3/2017)


Sklad a za ním staniční budova (3/2017)


Celkový pohled na sklad s malým nákladištěm (3/2017)


Kolejiště stanice Hrubá Skála (3/2017)


Pohled na turnovskou stranu stanice (3/2017)


Lavičky a staniční budova (3/2017)


Rovenské zhlaví pohledem od staniční budovy (3/2017)


Celkový pohled na kolejiště od konce nástupiště (3/2017)


Čelní pohled na typizovanou staniční budovu s verandou (3/2017)


Výkolejka u manipulační koleje (3/2017)


Dveře dopravní kanceláře (3/2017)


Veranda a vstupní dveře čekárny (3/2017)


Čekárna s výdejním okénkem (3/2017)


Původní toalety (3/2017)


Přístup (3/2017)


Původní dřevěné toalety (3/2017)


Staniční budova z druhé strany (3/2017)


Detail výkolejky (3/2017)


Původní objekt toalet (3/2017)


Původní pánské WC (3/2017)


Celkový pohled na budovy stanice Hrubá Skála (3/2017)


Pohled do nádraží (3/2017)


Celkový pohled na nákladiště a sklady stanice (3/2017)


Drážní bouda na rovenské straně (3/2017)


Výhybka manipulšní koleje (3/2017)


Přejezd za rovenským zhlavím(3/2017)


Přejezd (3/2017)


Pohled do stanice z přejezdu (3/2017)


Celkový pohled na stanici od silnice (3/2017)


Chráněný přejezd na rovenské straně (3/2017)


Pohled přes přejezd do stanice (11/2006)


Hrubá Skála (11/2006)


Výpravní budova (11/2006)


Konce nástupišť na rovenské straně (11/2006)


Starší fotografie skladu (11/2006)


Celkový pohled na manipulační kolej a nákladiště (11/2006)


Pohled z nástupiště do stanice (11/2006)


Rovenské zhlaví s návěstidlem (11/2006)

SITUACE STANICE HRUBÁ SKÁLA


kliknutím se zvětší

Mapa stanice Hrubá Skála pro další použití ve formátu PDF. © Vlakregion Jičín

MAPA

Volba zobrazované mapy:

TECHNICKÉ INFORMACE

OBECNÉ INFORMACE

NÁSLEDNÉ DOPRAVNÍ BODY

HRUBÁ SKÁLA
stanice
22,422 km

VLAKREGION JIČÍN - soukromé stránky o železnici.
Vznik stránek: 28. října 2005. Uvedení do provozu: 19.února 2006. Autoři projektu Vlakregionu: Lukáš Prýmek, Jaroslav Runčík, Martin Vaistauer

E-mail: njorloj@outlook.cz
Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky......

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Vlakregionu Jičín. Veškerý obsah stránek patřící Vlakregionu Jičín podléhá licenci Creative Commons: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

© 1999 - 2019 Vlakregion Jičín