INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

(041) - JEŘICE

POPIS DOPRAVNÍHO BODU

Jeřice je jednokolejná mezilehlá zastávka ležící v oblouku trati. Původně bylo při výstavbě trati v roce 1881 v Jeřicích zřízeno pouze nákladiště pro odvoz zemědělských plodin, hlavně pak řepy. Nákladištní kolej byla dlouhá 100 metrů a byla zaústěna do trati v obou směrech. Nákladiště stávalo na druhé straně koleje, než dnes stojí osobní zastávka a asi o 100 metrů blíže k Hořicím. V roce 1887 byla v Jeřicích na žádost zastupitelstva vystavěna i osobní zastávka. Později byla nákladištní kolej prodloužena a zaústěna do trati jen v jednom směru. Označována v dokumentaci z první republiky je jako vlečka firmy Josef Voženílek z Předměřic. Od 15. prosince 1934 se na zastávce začaly prodávat jízdenky a ty se zde prodávají až do roku 1996.

Zastávka Jeřice

Při cestě vlakem zastávku Jeřice nemůžeme "přehlédnout" - zastávka leží v oblouku trati, který je konstruován pro zvýšení rychlosti s výrazným převýšením, takže náklon při zastavení vlaku pocítí každý cestující. Zastávka má 90 metrů dlouhé nástupiště tvořené betonovými panely na konzolách - typ SUDOP. Celé nástupiště osvětlují tři rekonstruované lampy s novějšími svítidly. Budova zastávky je nízkopodlažní s vnitřní čekárnou a verandou, tvořenou přesahem střechy, táhnoucí se přes celou přední stranu objektu. Stavba má obdélníkový půdorys o rozměrech cca 4 x 18 metrů a šikmou střechu - zadní stěnou se přimyká k další, tvarem podobné, obytné budově. V levé části budovy jsou umístěna WC (dnes nefunkční), uprostřed pak poměrně rozměrná čekárna pro cestující s výdejním okénkem (zabedněným) a vpravo služební prostory. Venku pod verandou nalezneme jednu lavičku a starý odpadkový koš, uvnitř čekárny pak další dvě lavičky. Nákladiště zastávky je již zarostlé stromy a náletovou vegetací, ale zachovala se z něj nákladištní rampa a zbytky sloupů osvětlení. Zastávka obsluhuje obec Jeřice a nalezneme ji v jihozápadní části obce, vzdálenou asi 350 metrů od pomyslného centra. Z turistického hlediska není zastávka nijak zajímavá a slouží dopravně hlavně obyvatelům obce.

FOTOGALERIE


Vlak u nástupiště má výrazný náklon (6/2007)


Odjezd směr Hradec Králové (6/2007)


Celkový pohled na nástupiště ve směru do Hradce Králové (6/2007)


Zastávka a pohled do oblouku trati (6/2007)


Nově rekonstruovaná budova zastávky(6/2007)


Pohled na nástupiště ve směru do Ostroměře (6/2007)


Venkovní čekárna - prostřední dveře vedou do vnitřní čekárny (6/2007)


Uvnitř čekárny - zabedněné okénko výdeje lístků (6/2007)


Celkový pohled na budovu od obce (6/2007)


Pohled na nově upravenou zastávku s odjíždějícím osobním vlakem (8/2017)


Budova zastávky Jeřice (8/2017)


Lampa a nástupiště směr Hradec Králové (8/2017)


(8/2017)


Pohled na zastávku z hradecké strany (8/2017)


Hradecký konec nástupiště (8/2017)


Kompletní pohled na nástupiště z hradecké strany (8/2017)


Budova zastávky (8/2017)


Veranda (8/2017)


Pod verandou (8/2017)


Uvnitř čekárny (8/2017)


Výdejní okénko je zabedněné (8/2017)


Čekárna (8/2017)


Vstupní dveře do čekárny (8/2017)


Toalety na levé straně budovy zastávky Jeřice (8/2017)


Hořický konec nástupiště (8/2017)


Stojan na kola, jako součást mobiliáře zastávky (8/2017)


Příjezdová cesta od obce k zastávce - původně přes přejezd obsluhovala také nákladiště (8/2017)


Udržovaná a upravená zastávka Jeřice (8/2017)


Pohled od zastávky k nákladišti (8/2017)


Hořický konec nástupiště (8/2017)


Prostor kde ležela výměna manipulační koleje vedoucí k nákladišti (8/2017)


Vlevo vedla nákladištní kolej (8/2017)


Pohled k zastávce (8/2017)


Viditelné pozůstatky osvětlení nákladiště (8/2017)


Pohled od nákladiště do zastávky Jeřice (8/2017)


Celkový pohled na nákladiště se zachovanou hranou nákladištní rampy (8/2017)


Prostor bývalého nákladiště pohltila vegetace (8/2017)

PANORAMA


Kompletní panorama zastávky Jeřice (8/2017)

MAPA

Volba zobrazované mapy:

OBECNÉ INFORMACE

NÁSLEDNÉ DOPRAVNÍ BODY

JEŘICE
zastávka
22,578 km

VLAKREGION JIČÍN - soukromé stránky o železnici.

Autoři projektu Vlakregionu: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Poděkování za spolupráci: Zdeněk Hrdina

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz

Nově nás můžete sledovat na Facebooku:
https://www.facebook.com/Vlakregion

Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Vlakregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící Vlakregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons BY-NC-SA: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Vlakregion Jičín