INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

VLEČKOVÝ SYSTÉM SADOVÁ

POPIS DOPRAVNÍHO BODU

V Sadové jsou vlečky dvě a k tomu pravděpodobně další dvě staniční koleje (dnes již neexistující) sloužily jako seřadiště vlečky. Dnes tu najdeme v provozu vlečku pouze jednu. Obě vlečky ústily současně do trati na hněvčevesském zhlaví. První kratší vlečka míří k objektu skladu Agrochemického podniku a má délku asi 350 metrů, druhá vedla k obrovitému silu v Dohalicích, které je možné ze Sadové vidět a předpokládaná délka je asi 700 metrů. Kratší vlečka ke skladu je stále funkční a používaná, alespoň co jsem mohl dle opotřebení kolejí vidět. Vlečky se odpojují společně esíčkem od trati na hněvčevesském zhlaví. Na konci esíčka je první výhybka a krátká odvratná kolej. Asi po 30 metrech je další výhybka, tentokrát jde o místo, kde se obě vlečky od sebe odpojují. Vlevo vede používaná vlečka ke skladu a druhá nepoužívaná míří přímo podél staničních kolejí zastávky Sadová. Používaná vlečka ke skladu uhýbá tedy vlevo dlouhým obloukem, za kterým je po asi 50 metrech přerušena vjezdovými vraty - dále jsem vlečku nezkoumal do areálu jsem se nechtěl vloupávat. Dle leteckých snímků je na konci u nákladiště areálu vlečka ukončena trojkolejným rozvětvením s několika výhybkami a odstavnou kolejí.

Druhá dnes nepoužívaná vlečka vedla stále podél staničních kolejí ještě asi 150 metrů než rovněž levým dlouhým obloukem zamířila k objektu zdaleka viditelného sila v Dohalicích. Hned za výhybkou je však kolej přerušena (vytržena) a další koleje nalezneme asi po 10 metrech od výhybky. Jsou kompletně zarostlé náletovou vegetací, ale i poměrně silnými stromy, které prorůstají skrz koleje. Ty dokazují, že vlečka není již dlouhou dobu používána (prolézání travinami a křovím není zrovna příjemné). Koleje jsou však v úseku, který jsem stačil projít (nebo spíše prolézt), tedy alespoň z půlky, kompletně zachovány. Narazil jsem při průzkumu, že na některých místech se zřejmě někdo pokoušel koleje odmontovat, ale pracné činnosti zřejmě zanechal (předpokládám sběrače kovů). Některá místa s prorostlými stromy (většinou břízami) působí vcelku bizarně. V průzkumu jsem se dostal asi do půlky vlečky, kde jsem toho raději zanechal jsa stižen snad vším, co má kusadla, žihadla, bodadla, šlehadla a já nevím co ještě :-). Nalezl jsem alespoň dva urostlé hříbky. Při návratu ke stanici jsem narazil (doslova ústy) ještě na příkop a náspy dvou kolejí, které zřejmě tvořily předávací a seřazovací systém obou vleček. Obě jsou již však vytrhané a po kolejích nelze nalézt žádné stopy. O jejich existenci tak svědčí nejen částečné náspy, ale i dosud stojící staniční lampy, otočené ve směru kolejí.

MAPA

Náčrt situace vedení obou vleček v dopravně Sadová pro další použití ve formátu PDF. © Vlakregion Jičín

FOTOGALERIE


Silo v Dohalicích - řada stromů určuje vedení bývalé vlečky (9/2007)


Pohled na ústí vlečkové koleje do trati na hněvčevesském zhlaví zastávky Sadová (9/2007)


Současný pohled ve směru odbočení vleček z trati (9/2007)


Vpravo odvratná kolej, vlevo esíčko vlečky (9/2007)


Objekt ke kterému vede používaná vlečka(9/2007)


Druhá výhybka - vlevo odbočuje používaná vlečka (9/2007)


Detail výhybky (9/2007)


Pohled na výhybku z druhé strany - přímá část po asi 2 metrech končí - koleje jsou odstraněny (9/2007)


Detail ukončení kolejí (9/2007)


Pohled ve směru nepoužívané vlečky (9/2007)


Vrata vlečky (9/2007)


Vrata vlečky - detail ( 9/2007)


Další koleje se objevují asi 10 metrů od rozdvojení obou vleček


Náletová vegetace pohlcuje vlečku ( 9/2007)


A nejen náletová vegetace, ale i pořádné stromy prorůstají skrz koleje (9/2007)


V trávě se koleje úplně ztrácí (9/2007)


Někdo se pokoušel koleje odmontovat (9/2007)


Stojím uprostřed kolejí (9/2007)


Pohled z vegetace k výhybce, která obě vlečky spojuje ( 9/2007)


Prostor s náspy a příkopem kde předpokládám, že existovali ještě dvě koleje - dokazuje to i poloha staničních svítídel (9/2007)


Příkop je totálně obrostlý a nedá se nafotit - přišel jsem na něj, až když jsem do něj propadnul (9/2007)


Pokračování vlečky ve směru sila ( 9/2007)


Na vlečce k silu stále ty samé scény (9/2007)


Poslední pohled do oblouku trati, dále se mi již nechtělo brodit se křovím (9/2007)


Oblouk trati vymezují stromy (9/2007)

OBECNÉ INFORMACE

VLAKREGION JIČÍN - soukromé stránky o železnici.

Autoři projektu Vlakregionu: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Poděkování za spolupráci: Zdeněk Hrdina

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz

Nově nás můžete sledovat na Facebooku:
https://www.facebook.com/Vlakregion

Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Vlakregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící Vlakregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons BY-NC-SA: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Vlakregion Jičín