INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

(042) - PONIKLÁ ZASTÁVKA

POPIS DOPRAVNÍHO BODU

Poniklá zastávka je jednokolejná mezilehlá zastávka ležící v rovném úseku trati na velmi stísněném prostoru mezi řekou Jizerou a prudkým a vysokým svahem pod osadou Jilem. Jedná se vlastně o „motorovou“ zastávku, která vznikla až se zavedením motorových vlaků na trati z Martinic v Krkonoších do Rokytnice nad Jizerou na počátku 50. let 20. století.

Poniklá zastávka
Poniklá zastávka (10/2023)

První motorový vůz jel zkušebně z Martinic v Krkonoších do Rokytnice nad Jizerou již 10. května 1950 v 9.30 hodin a pravidelná osobní doprava motorovými vlaky byla na lokálce zavedena od 15. května 1950. Do té doby na trati jezdilo 10 párů vlaků tažených parní lokomotivou. Již při přípravě zavedení motorových vlaků na této trati se uvažovalo o zřízení jednoduché „motorové“ zastávky, která by sloužila pro obsluhu osady Jilem, horní části obce Přívlaka a hlavně pro dopravu zaměstnanců blízké „Preložky“ (bývalá tkalcovna Prellogg). Zastávka byla umístěna u horní ponikelské lávky, vedoucí přes řeku Jizeru ke tkalcovně. S úpravou prostoru zastávky se započalo v sobotu 13. května 1950 a podíleli se na ní brigádně hlavně místní obyvatelé a zaměstnanci z "Preložky". Na nově zřízené zastávce zastavil první motorový vlak, mířící z Martinic v Krkonoších do Rokytnice nad Jizerou, již v pondělí 17. července 1950 v 5.15 hodin. V té době tvořilo zastávku pouze jednoduché sypané nástupiště a nesla název Přívlaka. Od té doby zastavovalo pravidelně na zastávce 9 vlaků, 3 vlaky pouze na znamení. Později zde začaly zastavovat všechny pravidelné vlaky.

Poniklá zastávka
Poniklá zastávka (10/2023)

Na zastávce přibyla ještě jednoduchá dřevěná čekárna pro cestující a od „Preložky“ sem bylo zavedeno elektrické osvětlení. Po 10 letech provozu dostala zastávka nový název, který vydržel až do současnosti – Poniklá zastávka. V roce 1966 byla původní dřevěná čekárna nahrazena jednoduchým zavětrovaným plechovým přístřeškem. V roce 1978 došlo na řece Jizeře k velké povodni, která strhla původní horní lávku (pocházející z roku 1925) vedoucí od zastávky k silnici – ta byla při rekonstrukci nahrazena za novou lávku s ocelovou konstrukcí.

Poniklá zastávka
Poniklá zastávka (10/2023)

(2023) Poniklá zastávka leží v krátkém rovném úseku trati mezi dvěma oblouky, které kopírují tok řeky Jizery. Celý prostor zastávky a dráhy je díky hlubokému údolí velmi stísněný. Nástupiště je pouze sypané a má pevnou hranu typu Tischer, jeho délka je 50 metrů. Osvětlení nástupiště zajišťují dvě peronní lampy ovládané soumrakovým čidlem. Na konci nástupiště na jablonecké straně nalezneme křížem chráněný přechod pro pěší, zpřístupňující zastávku od silnice. Od přechodu vede také pěšina do prudkého svahu k osadě Jilem a k několika usedlostem ve stráni nad tratí. Jako čekárna pro cestující tu slouží zavětrovaný plechový přístřešek s odhadovaným půdorysem 2 x 3,5 metru a dozadu se svažující šikmou střechou s krátkým čelním přesahem. Mobiliář zastávky tvoří dřevěná lavička a plechový koš s popelníkem, obojí umístěné pod přístřeškem. V přístřešku nalezneme i kovovou bednu s posypovým materiálem na zimu. Na stěně čekárny jsou pak dva klipové rámy s jízdním řádem a informacemi pro cestující. Vedle čekárny jsou dva elektrické rozvaděče a od nich vede travnatá pěšina do svahu k chatě ležící nad zastávkou.

Poniklá zastávka
Poniklá zastávka (10/2023)

Od silnice a bývalé továrny zpřístupňuje zastávku poměrně mohutná ocelový lávka pro pěší, její šířka je 2 metry a délkou 71 metrů přemosťuje jak tok řeky Jizery, tak uměle vytvořený náhon do „Preložky“. Náhon je realizován od 100 metrů vzdáleného jezu. Lávka leží v říčním kilometru 126,6 (od soutoku s Labem). Zastávka slouží v současné době hlavně obyvatelům osady Jilem a obsluhuje i nedalekou část obce Poniklá zvanou U Preložky. Od zastávky sice nevede turistická značka, ale pokud využijeme pěšiny a vystoupáme svahem cca 600 metrů do obce Jilem nad zastávkou, nalezneme zde rozcestník s turistickými značkami. Ty nás dovedou k nedalekému hradu Nístějka (2 km), na rozhlednu U Borovice (5 km) či do Vysokého nad Jizerou (5 km).

PANORAMA 360°


Poniklá zastávka - pohled na zastávku z přechodu


Poniklá zastávka - pohled na zastávku z jilemnického konce zastávky

FOTOGALERIE

Poniklá zastávka
Poniklá zastávka - pohled z lávky k zastávce (10/2023)

Poniklá zastávka
Poniklá zastávka - celkový pohled na zastávku z konce lávky (10/2023)

Poniklá zastávka
Poniklá zastávka - šikmá rampa nás dovede k pěšímu přechodu (10/2023)

Poniklá zastávka
Poniklá zastávka - přechod je chráněný pouze výstražným křížem, u něj končí i zastávka (10/2023)

Poniklá zastávka
Poniklá zastávka - přechod přes koleje (10/2023)

Poniklá zastávka
Poniklá zastávka - trať směr Jablonec nad Jizerou, vlevo pěšina k osadě Jilem (10/2023)

Poniklá zastávka
Poniklá zastávka - pohled na zastávku z přechodu (10/2023)

Poniklá zastávka
Poniklá zastávka - zastávka z jabloneckého konce nástupiště (10/2023)

Poniklá zastávka
Poniklá zastávka - pohled z nástupiště na šikmou rampu a lávku vedoucí k silnici (10/2023)

Poniklá zastávka
Poniklá zastávka - jablonecký konec nástupiště (10/2023)

Poniklá zastávka
Poniklá zastávka - z konce nástupiště pokračuje pěšina podél kolejí (10/2023)

Poniklá zastávka
Poniklá zastávka - plechová čekárna (10/2023)

Poniklá zastávka
Poniklá zastávka - vpravo odbočuje pěšina k soukromé nemovitosti (10/2023)

Poniklá zastávka
Poniklá zastávka - lampa na jilemnické straně zastávky (10/2023)

Poniklá zastávka
Poniklá zastávka - jilemnický konec nástupiště (10/2023)

Poniklá zastávka
Poniklá zastávka - celkový pohled na zastávku z jilemnického konce nástupiště (10/2023)

Poniklá zastávka
Poniklá zastávka - prostor pro vedení dráhy je za zastávkou velmi zúžený (10/2023)

Poniklá zastávka
Poniklá zastávka (10/2023)

Poniklá zastávka
Poniklá zastávka (10/2023)

Poniklá zastávka
Poniklá zastávka - pěšina k chalupě nad zastávkou (10/2023)

Poniklá zastávka
Poniklá zastávka (10/2023)

Poniklá zastávka
Poniklá zastávka - plechová čekárna a vedle ní umístěné elektrické rozvaděče (10/2023)

Poniklá zastávka
Poniklá zastávka - čelní pohled na čekárnu (10/2023)

Poniklá zastávka
Poniklá zastávka (10/2023)

Poniklá zastávka
Poniklá zastávka (10/2023)

Poniklá zastávka
Poniklá zastávka - v interiéru čekárny je umístěná lavička, plechový koš... (10/2023)

Poniklá zastávka
Poniklá zastávka - ...klipové rámy s informacemi...(10/2023)

Poniklá zastávka
Poniklá zastávka - ...a kovová bedna s posypem na zimu. (10/2023)

Poniklá zastávka
Poniklá zastávka (10/2023)

Poniklá zastávka
Poniklá zastávka - na lampě umístěná směrová tabule (10/2023)

Poniklá zastávka
Poniklá zastávka (10/2023)

Poniklá zastávka
Poniklá zastávka (10/2023)

Poniklá zastávka
Poniklá zastávka - na stezce (10/2023)

Poniklá zastávka
Poniklá zastávka - rovně pěšina k další osamocené chalupě, nahoru stoupá stezka do osady Jilem (10/2023)

Poniklá zastávka
Poniklá zastávka - stezka vede do prudkého svahu nad zastávkou (10/2023)

Poniklá zastávka
Poniklá zastávka - lampa osvětlující přístupovou pěšinu k zastávce (10/2023)

Poniklá zastávka
Poniklá zastávka - cesta k dalším samotám (10/2023)

Poniklá zastávka
Poniklá zastávka - od lampy vede pěšina do dalšího prudkého svahu k chalupám osady Jilem (10/2023)

Poniklá zastávka
Poniklá zastávka - cesta dolů k zastávce (10/2023)

Poniklá zastávka
Poniklá zastávka (10/2023)

Poniklá zastávka
Poniklá zastávka - cesta je lemována zábradlím, které bylo vybudováno v roce 2019 (10/2023)

Poniklá zastávka
Poniklá zastávka - vedle cesty zřejmě zbytek stožáru, na kterém předpokládáme byla další lampa (10/2023)

Poniklá zastávka
Poniklá zastávka (10/2023)

Poniklá zastávka
Poniklá zastávka (10/2023)

Poniklá zastávka
Poniklá zastávka (10/2023)

Poniklá zastávka
Poniklá zastávka (10/2023)

Poniklá zastávka
Poniklá zastávka - celkový pohled na zastávku (10/2023)

Poniklá zastávka
Poniklá zastávka - ocelová lávka od silnice (10/2023)

Poniklá zastávka
Poniklá zastávka - lávka má šířku 2 metry... (10/2023)

Poniklá zastávka
Poniklá zastávka - ...a délku 71 metrů (10/2023)

Poniklá zastávka
Poniklá zastávka - celkový pohled na přístupovou lávku (10/2023)

PANORAMA


Poniklá zastávka - šikmá rampa a most od zastávky k silnici (10/2023)


Poniklá zastávka - komplexní pohled (10/2023)

MAPA

Volba zobrazované mapy:

OBECNÉ INFORMACE

NÁSLEDNÉ DOPRAVNÍ BODY

Poniklá
stanice
11,179 km
PONIKLÁ ZASTÁVKA
zastávka
13,800 km

VLAKREGION JIČÍN - soukromé stránky o železnici.

Autoři projektu Vlakregionu: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Poděkování za spolupráci: Zdeněk Hrdina

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz

Nově nás můžete sledovat na Facebooku:
https://www.facebook.com/Vlakregion

Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Vlakregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící Vlakregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons BY-NC-SA: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Vlakregion Jičín