INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

(046) - HOŘINĚVES

POPIS DOPRAVNÍHO BODU

Dopravna Hořiněves je mezilehlá zastávka s jednokolejným nákladištěm ležící v rovném úseku trati. Zastávku nalezneme na západním konci obce Hořiněves za přejezdem se silnicí na Benátky, centru obce je zastávka vzdálena asi 700 metrů. Dopravna má krátké betonové nástupiště odpovídající normativu 60 metrů osobního vlaku. Objekt zastávky je poměrně mohutná nízkopatrová budova se skladem a WC. V současnosti, zvláště po zastavení osobní dopravy, jsou však všechny objekty ve velmi špatném stavu. Tristnímu stavu hlavní budovy dle mého přispěla jakási divoká a nedokončená přestavba na obytný objekt. Stavba má již propadlou střechu a je kompletně vybydlena a zdemolována - proměně budovy ve zřícené trosky tak už nic nestojí v cestě. Celé okolí pak připomíná spíše skládku než bývalou dopravnu. Stavby skladu a WC jsou již zřícené. K zastávce vede od silnice nefunkčními lampami osvětlená dlážděná cesta. Dlážděné nákladiště je pak zarostlé, stejně jako celé okolí zastávky náletovou vegetací.

Hořiněves zastávka

FOTOGALERIE


Pohled směrem ke Hněvčevsi (7/2010)


Pohled z hněvčevesské strany dostanice - budova je vlevo za vegetací (7/2010)


Zapojení nákladištní koleje na hněvčevesské straně (7/2010)


Detail výhybky a shozeného rychlostníku (7/2010)


Zaústění nákladištní koleje pohledem od Hněvčevse do stanice (7/2010)


Zarostlá manipulační kolej (7/2010)


Pohled ke Hněvčevsi - vpravo výkolejka nákladištní koleje (7/2010)


Kolej nákladiště - vpravo dopravní kolej s krátkým nástupištěm (7/2010)


Budova zastávky s propadlou střechou (7/2010)


Zazděné dveře (7/2010)


Zdevastovaný interiér budovy zastávky Hořiněves (7/2010)


Skadiště, či smetiště?(7/2010)


Celkový pohled na budovu (7/2010)


Budova od příchozí komunikace (7/2010)

PANORAMA

Hořiněves zastávka
Panorama zkázy zastávky Hořiněves

OBECNÉ INFORMACE

VLAKREGION JIČÍN - soukromé stránky o železnici.

Autoři projektu Vlakregionu: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Poděkování za spolupráci: Zdeněk Hrdina

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz

Nově nás můžete sledovat na Facebooku:
https://www.facebook.com/Vlakregion

Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Vlakregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící Vlakregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons BY-NC-SA: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Vlakregion Jičín