INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION - po kolejích Českého ráje, Podkrkonoší a dál

(061) - MLÝNEC

POPIS DOPRAVNÍHO BODU

Zastávka Mlýnec je jednokolejná mezilehlá zastávka ležící v rovném úseku tratě u nechráněného přejezdu s obslužnou komunikací. Zavzpomínal a historii perfektně zpracoval pan Oldřich Suchoradský: Zastávka Mlýnec byla zřízena až ve 20. létech minulého století. Před jejím zřízením byla 8 km vzdálenost mezi Kopidlnem a Rožďalovicemi nejdelším úsekem tratě bez zastávky. Dlužno říci, že zároveň i nejkrásnějším úsekem celé trati. Z Rožďalvic do Mlýnce vede skoro v celé délce hustým listnatým lesem, nebo v jeho bezprostřední blízkosti. V lesním úseku za Rožďalovicemi překračuje vrch zvaný Varobyle, místo nejstaršího osídlení původních obyvatel kraje, což dokládají archeologické nálezy v jičínském regionálním museu, vykopané právě při výstavbě trati. Zajímavý je úsek, kde přes opravený mostek překračuje říčku Mrlinu, v úseku trefně nazývaném „V Jezírkách“.

Zastávka Mlýnec

Vlastní původní zastávka sloužila cestujícím celých 80 let a byla zbořena v roce 2000 a v tom samém roce nahrazena dřevěnou otevřenou stavbou. Původní domek zastávky byl raritou, cestujícími nazýván jako „nejmenší železniční zastávkou“ ve střední Evropě. Na půdorysu 5x5 metrů totiž byla malá veranda a služební místnost pro závoráře s nepřetržitým prodejem jízdenek. Dále zde byla malá čekárnička, kam se v případě nepohody na dvě dlouhé lavice vešlo i 10 cestující. A to tam byla ještě skříň pro oblečení obsluhy trati, záchranné úzko a hasící přístroj. Ten byl nutnou výbavou, protože „domeček“ byl vytápěný malými kamínky ze služebny a čekárnou vedla pouze roura, v době mrazů rozžhavená do červena. Však také jednou v noci od roury chytil trám ve zdi přepážky, a právě ten hasicí přístroj zabránil, že stavba nelehla popelem. Pokud jde o vybavení, tak to není ještě vše. Součástí budovy byl i miniaturní suchý záchod. Před zastávkou byla ještě u cesty k lesu studna s báječnou pitnou vodou. Ve služebně se během týdne střídali 4 pracovníci dráhy, kteří obsluhovali ještě v 60. létech celkem 4 závory, obsluhované ručně. Jedny směrem na Kopidlno, další přímo ve stanici, třetí u „brodu“ přes Mrlinu a poslední až v lese na Rožďalovice. Zastávka, ač nejmenší na trati, zažívala své „dny“ v houbařské sezoně, kdy průvodčí hlásil cestujícím její název jako Houbovice. Do lesa jen 150 metrů a hub tolik, že s prázdnou se nevracel nikdo. Jezdili sem hlavně houbaři z Nymburka, ale i z Prahy. Když houby rostly, pak jich vystoupila z jednoho vlaku od Nymburka někdy i celá stovka. Za 2-3 hodiny se vraceli s nákladem hřibů, křemeňáčů, kozáků, babek i bedel, holubinek, prostě co si kdo přál nasbírat. Obec Mlýnec je na opačném směru od lesa, asi 500 m vzdálená po kamenité polní cestě, s mostem přes Mrlinu z 60-tých let. Pro obec je dráha jediným dopravním spojením s okolními městy, a proto byla a je dosud využívána dětmi pro každodenní cesty do školy v Kopidlně, starším za nákupem a lékařem, většině za prací do širokého okolí. Trať za Mlýnecem pokračuje už jenom podle lesa až k samotě Kamensko, kde je odbočka dnes postupně rušené trati z Kopidlna do Bakova nad Jizerou. Rovinatým úsekem, podle komínu výtopny bývalého cukrovaru přivádí trať vlak do Kopidlna. Jeho opravená budova je dnes chloubou města. Konečně také došlo na zvýšené perony na nádraží, které mlýnecká zastávka, díky brigádní aktivitě občanů, má již od roku 1972. Mlýnecká zastávka je v polovině vzdálenosti mezi Nymburkem a Jičínem, patří k historii tratě, tak jako trať a zastávka patří k historii obce Mlýnec.

Po skvělém vyprávění pana Suchoradského doplním další informace o zastávce. O zřízení zastávky žádala obec Mlýnec několikrát a v roce 1912 jí bylo vyhověno, s podmínkou, že se bude významně finančně podílet na její výstavbě - konečné náklady obce na výstavbu byly vyčísleny na částku 2500 K. Zastávka byla vystavěna a zprovozněna 15. srpna 1912 a v té době šlo jen o jednoduchý sypaný peron - zastávka nesla název Mlýnice (Mlejnitz). Plány z roku 1916 ukazují, že šlo o sypané nástupiště délky 80 metrů, které osvětlovaly dvě petrolejové lucerny. Čekárna pro cestující vznikla až mnohem později. V roce 1920 dochází k přejmenování zastávky a vlastně i obce z původního názvu Mlýnice na Mlýnec. Na dalších plánech z roku 1937 je již vidět, že tu byla zřízena návěstní budka a osvětlení bylo rozšířeno na tři peronní osvětlovací lampy.

Panorama zastávky Mlýnec

Mlýnec je jednokolejná zastávka a leží v rovném úseku trati u přejezdu s místní nezpevněnou komunikací, která za nechráněným přejezdem přechází v polní cestu. Podél cesty byl pro cestující zbudován od zastávky k obci asfaltový chodník, aby se v případě deštivého počasí nemuseli brodit v blátě. Nástupiště zastávky má délku 90 metrů a je tvořeno betonovými panely na konzolách, vzor SUDOP. Nástupiště osvětlují v celé délce čtyři lampy. Jak již bylo popsáno výše, pro cestující byl v roce 2000 vybudován zavětrovaný dřevěný přístřešek s třemi okny a se šikmou plechovou střechou. Zadní stěna přístřešku je také zkosená a uvnitř přístřešku jsou na obou bočních stěnách dřevěné lavičky. Další lavičku nalezneme před čekárnou a odpadkový koš tu nahrazuje plechová popelnice. Zastávka obsluhuje obec Mlýnec od jejíhož středu je vzdálená asi 650 metrů. Od zastávky vede žlutá turistická značka směřující skrz zdejší lesy k Bučickému rybníku, rozcestník nalezneme na krajní lampě osvětlující nástupiště

FOTOGALERIE


Pohled na nástupiště od čekárny(01/2018)


Kopidlenská strana nástupiště (01/2018)


Rožďalovická strana nástupiště s přístřeškem (01/2018)


Koncové osvětlení nástupiště (01/2018)


Kopidlenský konec nástupiště (01/2018)


Celkový pohled na zastávku z kopidlenského konce (01/2018)


Nástupiště typu SUDOP (01/2018)


Přístřešek pro cestující nalezneme na rožďalovickém konci (01/2018)


hektometrovník (01/2018)


Nástupiště lemují 4 lampy a alej šesti stromů (01/2018)


Čelní pohled na čekárnu (01/2018)


Uvnitř přístřešku (01/2018)


Vchod do přístřešku a lavička (01/2018)


Boční pohled do okna (01/2018)


Rožďalovická strana a přejezd s obslužnou komunikací (01/2018)


Celkový pohled na přístřešek (01/2018)


Rozcestník na peróně umístěný na první lampě (01/2018)


Pohled na zastávku Mlýnec (01/2018)


Kompletní zastávka Mlýnec od přejezdu (01/2018)


Přejezd s obslužnou komunikací, která přechází v polní cestu (10/2015)


Přejezd a zastávka (10/2015)


Cesta od obce k zastávce s asfaltovým chodníkem (7/2009)


Původní budova zastávky Mlýnec (1999) Autor: O. Suchoradský

MAPA

Volba zobrazované mapy:

OBECNÉ INFORMACE

NÁSLEDNÉ DOPRAVNÍ BODY

MLÝNEC
zastávka
21,792 km

VLAKREGION JIČÍN - soukromé stránky o železnici.

Autoři projektu Vlakregionu: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer, Jaroslav Runčík

Poděkování za spolupráci: Zdeněk Hrdina

E-mail: njorloj@outlook.cz

Nově nás můžete sledovat na Facebooku:
https://www.facebook.com/Vlakregion

Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Vlakregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící Vlakregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons BY-NC-SA: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2022 Vlakregion Jičín