INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION - po kolejích Českého ráje, Podkrkonoší a dál

VLEČKA DO TOVÁRNY STROJOBAL V ROŽĎALOVICÍCH

POPIS DOPRAVNÍHO BODU

Vlečku do bývalého Strojobalu nalezneme přímo za Rožďalovickým nádražím. Vlečka již není používána a je poměrně hustě porostlá náletovou vegetací. Každopádně se zdá, že je stále použitelná - nenarazil jsem při průzkumu na rozebrané či nefunkční části. Vlečka ústí do nymburského zhlaví přímo ve stanici Rožďalovice a to ve směru na Nymburk. Trať vede kolem budovy nádraží přes nechráněný přejezd s polní cestou asi 200 metrů k rozvětvení a k bývalému nákladišti. Vlečka se větví na pět kolejí a po asi 350 metrech od rožďalovického nádraží vchází vraty do továrny. Nejdelší kolej, dle mapového měření, má 580 metrů. Jižní kolej ústí do budovy dílen (výtopny), zde se pravděpodobně v dobách užívání vlečky odstavovala vlečková lokomotiva.

FOTOGALERIE


Vypadá to, že tam vlečka možná ani není, jen sloupy a hlavy výhybek vyčnívajiící z trávy naznačují, že tam asi něco bude (5/2007)


Pohled na ústí vlečkové koleje do trati na nymburském zhlaví rožďalovického nádraží - na koleji výkolejka (5/2007)


Vlevo vlečková kolej vpravo první kolej rožďalovického nádraží (5/2007)


Detail zaústění do trati - vlečková je kolej úplně vpravo(5/2007)


První výhybka (5/2007)


Celkový pohled na rozvětvení kryté trávou, v pozadí továrenský komplex Strojobalu (5/2007)


Druhá výhybka - vše zarostlé vegetací (5/2007)


Některá místa nestačila vegetace ještě pohltit (5/2007)


Třetí výhybka a konečné větvení před vjezdem do objektu (5/2007)


Pohled zpět - v pozadí rožďalovické nádraží (5/2007)


Vrata vlečky - vlevo zajíždí kolej do vrat depa, vpravo kolej do továrny (5/2007)


V pozadí za bránou se koleje ještě jednou větví, zarostlá kolej vpravo zajíždí ke krytému nákladišti, kolej vlevo míří za budovy areálu továrny( 5/2007)

OBECNÉ INFORMACE

VLAKREGION JIČÍN - soukromé stránky o železnici.

Autoři projektu Vlakregionu: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer, Jaroslav Runčík

Poděkování za spolupráci: Zdeněk Hrdina

E-mail: njorloj@outlook.cz

Nově nás můžete sledovat na Facebooku:
https://www.facebook.com/Vlakregion

Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Vlakregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící Vlakregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons BY-NC-SA: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2022 Vlakregion Jičín