INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

(063, 070) - BAKOV NAD JIZEROU MĚSTO

POPIS DOPRAVNÍHO BODU

Bakov nad Jizerou město je jednokolejná mezilehlá zastávka ležící v rovném úseku trati, u železničního přejezdu se silnicí druhé třídy, který je chráněný světelnou signalizací a závorami. Silnice je hlavní spojnicí centra města s jeho jižní částí. Zastávka Bakov nad Jizerou město leží blízko centra města a je součástí dvou tratí – trati 070 (Turnov – Neratovice - Praha) a trati 063 (Bakov nad Jizerou - Dolní Bousov - Kopidlno).

Bakov nad Jizerou město - zastávka

Historie zastávky se váže k počátkům provozu na trati Turnovsko - Kralupsko - Pražské dráhy, na které byl provoz vlaků zahájen v říjnu 1865. Původní „hlavní nádraží“ Bakov označované také jako staré bylo zřízeno asi 500 metrů od nynější zastávky ve směru k Mnichovu Hradišti – dnes se jedná o dům. čp. 192, přestavěný jako obytný. 11. listopadu roku 1867 se k trati Turnovsko – Kralupsko - Pražské dráhy provozně připojuje trať České severní dráhy (dnes označovaná číslem 080) z Rumburka a České Lípy a je zaústěna v poloze současného „hlavního“ nádraží, zde je vystavěno nádraží, které je v té době označeno jako nádraží nové, to se dochovalo i do současnosti jako stanice Bakov nad Jizerou. Se vznikem nového nádraží se přesouvá dopravní zátěž právě na ně a staré nádraží je 1. června 1889 označeno jako Bakov město, v té době se již uvažuje o výstavbě nové zastávky blíže k centru města. 10. května 1890 je staré nádraží zrušeno a 10. října téhož roku je uvedena do provozu zastávka Bakov nad Jizerou město, v té době je do jména nově zaveden onen přívlastek „nad Jizerou“. V té době jde o zastávku se sypaným nástupištěm a jednoduchou dřevěnou čekárnou bez oken. Během let je zastávka využívána čím dál větším počtem cestujících a tak je čekárna přestavěna, je u ní vybudován přístavek s prodejem jízdenek, v roce 1916 je opatřena i stavbou toalet a v roce 1927 je už čekárna izolována a vytápěna kamny. Poslední velké přestavby se dočkala zastávka v roce 2014, kdy byly staré stavby zbourány a na jejich místě vystavěna nová moderní venkovní čekárna, rekonstruováno bylo i nástupiště a upraven byl celý prostor přístupu k zastávce a její okolí.

Bakov nad Jizerou město - zastávka

Dnešní zastávku tvoří 150 metrů dlouhé dlážděné nástupiště se zvýšenou hranou, osvětlené pěti normovanými lampami. Přístřešek pro cestující v případě špatného počasí tvoří otevřená zděná a z části skleněná čekárna s kovovými lavicemi a stojanem pro kola, ten se nachází na na boleslavské straně nástupiště. K zastávce je zajištěn přístup z ulice buď po nových širokých schodech, nebo bokem od přejezdu po bezbariérovém chodníku. Nedaleko zastávky se nachází i přestupní autobusová zastávka, centrum města je od zastávky vzdáleno asi 250 metrů. Nedaleko u přejezdu nalezneme restauraci. Kolem zastávky prochází červeně značená turistická značka vedoucí buď do Mnichova Hradiště nebo ke zřícenině hradu Michalovice či k ruinám zámku Zvířetice.

Bakov nad Jizerou město - zastávka

FOTOGALERIE


Přístupové schody z ulice na nástupiště zastávky (8/2015)


Přístřešek čekárny na boleslavské straně zastávky (8/2015)


Dlouhé nástupiště směrem k Turnovu (8/2015)


Pohled na boleslavskou stranu s krytou venkovní čekárnou (8/2015)


Bakov nad Jizerou město (8/2015)


Asi v polovině nástupiště pohledem na turnovskou stranu (8/2015)


Pohled na boleslavskou stranu (8/2015)


Na konci nástupiště (8/2015)


Konec nástupiště na turnovské straně (8/2015)


Celkový pohled od turnovského konce nástupiště (8/2015)


Celkový pohled na nově rekonstruované nástupiště (8/2015)


Jméno zastávky ukazují dvě výrazné cedule podél nástupiště (8/2015)


Kilometrovník v zastávce Bakov nad Jizerou město (8/2015)


Nástupiště a přístřešek na boleslavské straně (8/2015)


Bezbariérový přístup na zastávku od silničního přejezdu (2009)


Pohled na přístřešek zastávky z ulice (8/2015)


Původní zastávka od přejezdu - Autor: Google (2012)

MAPA

Volba zobrazované mapy:

OBECNÉ INFORMACE

NÁSLEDNÉ DOPRAVNÍ BODY

Bakov nad Jizerou
stanice
82,065 km
BAKOV NAD JIZEROU MĚSTO
zastávka
83,470 km
Mnichovo Hradiště
stanice
89,191 km

VLAKREGION JIČÍN - soukromé stránky o železnici.

Autoři projektu Vlakregionu: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Poděkování za spolupráci: Zdeněk Hrdina

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz

Nově nás můžete sledovat na Facebooku:
https://www.facebook.com/Vlakregion

Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Vlakregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící Vlakregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons BY-NC-SA: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Vlakregion Jičín