INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

PŘÍŠOVICE - VLEČKA MRAZÍREN A PANELÁRNY

POPIS DOPRAVNÍHO BODU

Vlečka v Příšovicích do zdejších mrazírny a dále do panelárny vychází přímo z příšovického nádraží, z k tomu zřízené kusé koleje. Celková délka vlečky je dle mapových měření asi 1,5 km. Vlečka se odděluje táhlým levým obloukem asi v půli nádraží a míří k objektu mrazírny. Ještě před bránou do mrazírny překračuje nechráněným přejezdem zdejší silnici. Přejezd je z každé strany chráněn výkolejkou, aby se případné uvolněné vagóny nedostaly na komunikaci. Hned za silnicí je brána, kterou vstupují koleje vlečky do objektu mrazírny - vzdálenost je asi 250 metrů od ústí do příšovického nádraží. V objektu je rovná vykládková kolej, ze které vlečka pokračuje výhybkou vlevo a opět bránou opouští mrazírnu. Za bránou je nechráněný přejezd s místní komunikací. Dvěma levými oblouky se vlečka stáčí do dlouhého rovného úseku. Po asi 900 metrech kříží vlečku přejezd se silnicí z Příšovic na Ploukonice. Za přejezdem je ještě krátká rovina a pravý oblouk, za kterým vchází koleje do objektu příšovické panelárny.

V současné době je vlečka již viditelně nepoužívaná, na konci za vraty panelárny je nachází železný šrot a v celém úseku do vlečky zasahují stromy. Ze stavu trati usuzuji, že úsek do mrazíren byl používaný déle než část vlečky do panelárny. Každopádně dle stavu kolejí v obou objektech soudím, že vlečka nebyla použita již léta.

FOTOGALERIE


Ústí vlečky do příšovického nádraží (2/2008)


První oblouk - pohled ke kolejišti příšovického nádraží (2/2008)


Za levým obloukem je objekt mrazírny (2/2008)


Výkolejka chrání přejezd (2/2008)


Nechráněný přejezd (2/2008)


Vrata do mrazírny (2/2008)


Vlečka v objektu mrazírny - vlevo se odděluje část vlečky směr panelárna(2/2008)


Výkolejka před vraty mrazírnu (2/2008)


Pohled zpět přes přejezd (2/2008)


Kolej z mrazírny a přejezd (2/2008)


Vrata vlečky, kterými opouští vlečka mrazírnu (2/2008)


Vegetací zarostlý úsek hned za marazírnou (2/2008)


Ještě pohled zpět... (2/2008)


...první oblouk (2/2008)


...a druhý menší oblouk (2/2008)


...a nastává dlouhý rovný úsek vlečky( 2/2008)


Sklonovník (2/2008)


Vegetace a strom yzasahují na mnoha místech do průjezdného profilu (2/2008)


(2/2008)


Poslední nechráněný přejezd (2/2008)


Přejezd ze silnice(2/2008)


Po krátkém úseku následuje pravý oblouk (2/2008)


Oblouk vlečky...(2/2008)


...za kterým se nalézají vrata do panelárny (2/2008)


Vrata jsou již zatarasena(2/2008)

OBECNÉ INFORMACE

VLAKREGION JIČÍN - soukromé stránky o železnici.

Autoři projektu Vlakregionu: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Poděkování za spolupráci: Zdeněk Hrdina

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz

Nově nás můžete sledovat na Facebooku:
https://www.facebook.com/Vlakregion

Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Vlakregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící Vlakregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons BY-NC-SA: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Vlakregion Jičín