INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

(076) - SKRAMOUŠ

POPIS DOPRAVNÍHO BODU

Skramouš je jednokolejná mezilehlá zastávka, ležící v oblouku lokální trati 064 (Lomnice nad Popelkou – Mladá Boleslav - Mšeno), u pěšího přechodu č. 3040. Zastávka leží na klikatící se koleji bývalé „cukrovarnické“ dráhy Mšeno – Skalsko - Dolní Cetno (koncese udělena 16. dubna 1896; vystavěna nákladem 1.674.000 korun). Dráha byla v celé své délce (cca 15 km) zprovozněna 4. prosince 1897 (v úseku Vrátno – Dolní Cetno vlaky jezdily již od 23. října 1897; jisté zpoždění způsobily vícepráce na monumentálním viaduktu u Mšena).

Zastávka Skramouš

V čase vzniku cukrovarské dolnocetenské lokálky zde ale železniční zastávka ještě nestávala – její pozdější vznik je vlastně spjat s blízkým, dnes již zaniklým, čtyř obloukovým viaduktem. Někdejší skramoušský viadukt musel být (po cca 60 letech existence), především díky dlouhodobě nestabilnímu podloží pilířů, opakovaně stavebně zajišťován, až bylo nakonec rozhodnuto o jeho nahrazení gigantickým náspem. K tomu došlo na počátku roku 1956, kdy pod problematickým mostem došlo nejdříve ke zbudování tubusu mohutného betonového podjezdu, problematický viadukt byl následně odstřelen. Na trosky mostu byl následně navážen a hutněn materiál impozantního náspu. Zároveň v pravotočivém oblouku nedaleko jeho počátku (směr Mšeno) došlo k vybudování nové zastávky Skramouš, sloužící nejen pro osobní dopravu obyvatelům stejnojmenné vísky, ale především četným turistům, mířícím za poznáním do malebného Máchova kraje. Zastávka Skramouš byla vystavěna téměř v nejnižším místě sklonově náročného traťového úseku Mšeno – Vrátno, a přináleží k nejmladším zastávkám na současné předlouhé lokální trati 064 (o délce úctyhodných 85 km). Ke zprovoznění zastávky došlo 3. června 1956. Jednalo se pouze o krátkou zastávku pro motorové vozy, které převážně zajišťovaly zdejší skrovnou osobní dopravu. Před zřízením zdejší zastávky (tj. mezi lety 1897 až 1956) využívali obyvatelé Skramouše nedaleké nádraží Vrátno-Lobeč, popř. železniční stanice Mšeno.

Zajímavost: v samém závěru 2. světové války bylo provedeno několik náletů na průmyslové cíle Pojizeří... "Hranice tehdejší Třetí říše se nacházela cca 3 km od Mšena" - jedním z letadel byl zasažen (celkem 9 malými bombami) také železniční násep u tehdejšího skramoušského viaduktu. Bomby zde naštěstí nezpůsobily vážnějších škod. Náletem tehdy ale značně utrpělo nádražíčko v nedalekém Dolním Cetně (odbočovala zde frekventovaná vlečka do tamního cukrovaru (zrušen roku 1958)), kde svržené pumy citelně poškodily kolejiště a staniční budovu. Provoz na zdejší trati byl, po provedení nezbytných oprav, plně obnoven již 12. května 1945.

Zastávka Skramouš

(2022) Zastávka Skramouš je vystavěna v pravotočivém, ostře klesajícím oblouku místní dráhy a leží mezi stanicí Mšeno a zastávkou a bývalým významným řepným nákladištěm Vrátno. Má 30 metrů dlouhé nástupiště, které až do roku 2020 bylo pouze jednoduché sypané a bez pevné hrany. S částečnou nedávnou rekonstrukcí zdejšího úseku trati získalo nástupiště pevnou hranu tvořenou vyzískanými betonovými prefabrikáty typu Tischer, zbytek nástupiště však stále zůstává pouze sypaný. Přístup k zastávce poskytuje obslužná polní cesta vedoucí od místní komunikace. Pouze štěrkem sypaná cesta začíná u ústí dlouhého obloukového betonového podjezdu, který protíná výše zmiňovaný mohutný násep a nad jehož stropem lze jen teoreticky tušit možné zbytky tehdejšího viaduktu. Komunikace vede vzhůru k trubkovým zábradlím zajištěnému a přejezdovým křížem chráněnému pěšímu přechodu přes trať. Přechod, zastávku a její nástupiště osvětluje jediná konzolová lampa, umístěná na dřevěném sloupu naproti zastávce. Na daném sloupu jsou umístěny i směrovky modrého turistického značení. V roce 2020 prošla kolej úseku Skramouš – Mšeno důkladnou rekonstrukcí (výměny pražců za betonové, obnova štěrkového lože …). Pozornosti stavbařů neušel ani dlouhodobě problematický trubkový propustek před zastávkou Skramouš. Propustek (cca „km 2.2“) byl opakovaně zanášen hlínou z výše položených polí. Při rekonstrukci byl nevyhovující propustek rozšířen, nad jeho vtokovým hrdlem byla pak vystavěna mohutná opěrná gambionová zeď. Nenáročný obdélníkový objekt čekárny nepříliš udržované „lesní“ zastávky (aktuálně značně zle poničené vandaly) je tvořený jednoduchou masivní železnou konstrukcí, jejíž pole vyplnila dřevěná prkna. Přístřešek stojí na betonovém základu, jeho podlaha je tvořena čtvercovými betonovými dlaždicemi. Obdobné budky nalezneme také na sousedních zastávkách Trnová a Líny (064). Jen silné povahy mohou pak nahlédnout do neutěšených míst za zadní stěnou neudržovaného přístřešku, které se postupem času změnilo – díky „píli“ některých cestujících v jisté polní WC. Součástí mobiliáře zastávky je v současné době (2022) pouze jedna dřevěná lavička umístěná v čekárně zastávky. Do roku 2020 byla nedílnou součástí zastávky také skromná květinová výzdoba, tvořená starými traktorovými pneumatikami (místy nesoucími ještě stopy po mladším barevném oživení), tyto byly druhotně pragmaticky využité jako jisté blbuvzdorné květináče.

Na zdejší zanedbané železniční zastávce končí krátká turistická přístupová odbočka – součást oblíbené modré značky Mšeno – Houska – Dubá. Pod žel. zastávkou - u podjezdu - nalezneme další turistický rozcestník, který nás zavede přes pozvolna ožívající obec Lobeč (hrob a muzeum spisovatele Eduarda Štorcha; známý regionální pivovar (obnoven roku 2015)) na vyhledávanou zánovní rozhlednu na Vrátenské hoře (508 m; 6.5 km) - a dále až na hrady Housku (9 km) nebo majestátní Bezděz (17 km), opačným směrem pak můžeme pokračovat malebným Hlohoveckým údolím, pěšinou pod impozantním šesti obloukovým mšenským železničním viaduktem, do přirozeného turistického centra vyhledávané oblasti Kokořínska - městečka Mšena. Zastávku Skramouš dnes využívají jako příhodný startovní bod především cykloturisté. Sama víska Skramouš (součást Mšena) stojí turistům taktéž za letmé pozastavení se. První zmínka o zdejší obci pochází z roku 1388. Roku 2011 zde bylo trvale hlášeno 25 obyvatel. Jistým symbolem obce se stala opravená kaple sv. Antonína Padunského, uprostřed vsi se vypíná chráněná lípa velkolistá (obvod kmene cca 400 cm). Památné jsou ale především zdejší jedinečné staré venkovské usedlosti. Vyhledávaným turistickým cílem zůstává především zdejší skalní byt. I když tento nenáročný objekt ztratil již dávno svou původní obytnou funkci, přesto stále zůstává pro lidské pokolení cenným historickým zdrojem. A to především v oblasti soužití člověka s okolní přírodou, nezanedbatelná je též jeho přetrvávající funkce názorného dokladu vývoje kultury venkovského osídlení...

Na zdejší cukrovarnické lokálce byly vystavěny dva překvapivě mohutné mostní objekty, které odčerpaly z rozpočtu společnosti stavějící dráhu největší investice. Prvním z nich byl mohutný kamenný obloukový mšenský viadukt, převádějící trať přes hluboké Hlohovecké údolí, a který můžeme obdivovat i dnes nedaleko stanice Mšeno. Druhým z nich byl o něco menší, přesto však impozantní pískovcový viadukt, klenoucí se nad Skramoušskou roklí, nedaleko stejnojmenné obce. Oba mosty, vystavěné značným nákladem, stávaly poměrně blízko od sebe a díky nim místní trať překonala na své cestě dvě nejsložitější přírodní překážky.

FOTOGALERIE

Zastávka Skramouš
Zastávka Skramouš - celkový pohled (08/2021)

Zastávka Skramouš
Zastávka Skramouš - pohled na zastávku z mšenského konce nástupiště (08/2021)

Zastávka Skramouš
Zastávka Skramouš - čekárna (08/2021)

Zastávka Skramouš
Zastávka Skramouš - zastávka od přechodu (08/2021)

Zastávka Skramouš
Zastávka Skramouš - přechod na boleslavské straně nástupiště (08/2021)

Zastávka Skramouš
Zastávka Skramouš - celkový pohled na zastávku (08/2021)

Zastávka Skramouš
Zastávka Skramouš - objekt čekárny (08/2021)

Zastávka Skramouš
Zastávka Skramouš (08/2021)

Zastávka Skramouš
Zastávka Skramouš - zadní strana čekárny (08/2021)

Zastávka Skramouš
Zastávka Skramouš - celkový pohled na zastávku z mladoboleslavské strany (08/2021)

Zastávka Skramouš
Zastávka Skramouš - nově sypané nástupiště a nová pevná hrana (08/2021)

Zastávka Skramouš
Zastávka Skramouš - motorák od Mladé Boleslavi právě dorazil do zastávky (08/2021)

Zastávka Skramouš
Zastávka Skramouš (08/2021)

Zastávka Skramouš
Zastávka Skramouš (08/2021)

Zastávka Skramouš
Zastávka Skramouš - zastávka z náspu, dnes již neexistujícího skramoušského viaduktu (08/2021)

Zastávka Skramouš
Zastávka Skramouš (08/2021)

Zastávka Skramouš
Zastávka Skramouš (08/2021)

Zastávka Skramouš
Zastávka Skramouš (08/2021)

Zastávka Skramouš
Zastávka Skramouš - turistická značka vede k hlavnímu rocestníku pod zastávkou (08/2021)

Zastávka Skramouš
Zastávka Skramouš - jediné osvětlení celého prostoru je na sloupu naproti čekárně (08/2021)

Zastávka Skramouš
Zastávka Skramouš - křížem chráněný přechod (08/2021)

Zastávka Skramouš
Zastávka Skramouš - přístupová cesta (08/2021)

Zastávka Skramouš
Zastávka Skramouš (08/2021)

Zastávka Skramouš
Zastávka Skramouš (08/2021)

Zastávka Skramouš
Zastávka Skramouš (08/2021)

Zastávka Skramouš
Zastávka Skramouš (08/2021)

Zastávka Skramouš
Zastávka Skramouš (08/2021)

Zastávka Skramouš
Zastávka Skramouš - motorák odjíždí ze zastávky směr Mšeno (08/2021)

Zastávka Skramouš
Zastávka Skramouš (08/2021)

Zastávka Skramouš
Zastávka Skramouš - nově upravený přechod na konci nástupiště (08/2021)

Zastávka Skramouš
Zastávka Skramouš - starší pohled na ještě neupravenou zastávku - vlak odjíždí směr Mladá Boleslav (08/2019)

Zastávka Skramouš
Zastávka Skramouš (08/2019)

Zastávka Skramouš
Zastávka Skramouš - neupravené nástupiště zastávky nez pevné hrany (08/2019)

Zastávka Skramouš
Zastávka Skramouš - nástupiště ve směru k Mladé Boleslavi před úpravou (08/2019)

Zastávka Skramouš
Zastávka Skramouš (08/2019)

Zastávka Skramouš
Zastávka Skramouš (08/2019)

Zastávka Skramouš
Zastávka Skramouš (08/2019)

Zastávka Skramouš
Zastávka Skramouš (08/2019)

Zastávka Skramouš
Zastávka Skramouš (08/2019)

Zastávka Skramouš
Zastávka Skramouš - pohled na zastávku a přechod z boleslavské strany (08/2019)

Zastávka Skramouš
Zastávka Skramouš - pohled do oblouku z náspu, který vznikl na místě zbořeného viaduktu (08/2019)

Zastávka Skramouš
Zastávka Skramouš (08/2018)

Zastávka Skramouš
Zastávka Skramouš - pohled na zastávku z přístupové cesty (08/2018)

Zastávka Skramouš
Zastávka Skramouš - hektometrovník před zastávkou (08/2018)

Zastávka Skramouš
Zastávka Skramouš - zajímavá ozdoba v podobě květináčů z traktorových pneumatik (08/2018)

Zastávka Skramouš
Zastávka Skramouš - "květináče" jsou umístěné také na nástupišti (08/2018)

Zastávka Skramouš
Zastávka Skramouš (08/2018)

Zastávka Skramouš
Zastávka Skramouš - detail "květináče" (08/2018)

Zastávka Skramouš
Zastávka Skramouš (08/2018)

Zastávka Skramouš
Zastávka Skramouš (08/2018)

Zastávka Skramouš
Zastávka Skramouš - jediná konzolová lampa osvětluje celý prostor zastávky (08/2018)

Zastávka Skramouš
Zastávka Skramouš - pohled na mšenskou stranu nástupiště (08/2018)

Zastávka Skramouš
Zastávka Skramouš - identické čekárny stojí i na nedalekých zastávkách Líny a Trnová (08/2018)

Zastávka Skramouš
Zastávka Skramouš (08/2018)

Zastávka Skramouš
Zastávka Skramouš - pohled na vysoký násep v místě bývalého viaduktu (08/2018)

Zastávka Skramouš
Zastávka Skramouš - přístupová cesta klesá od zastávky k podjezdu (08/2018)

Zastávka Skramouš
Zastávka Skramouš - pohled z přístupové cesty k zastávce (08/2018)

Zastávka Skramouš
Zastávka Skramouš - rozcestník pod zastávkou (08/2018)

Zastávka Skramouš
Zastávka Skramouš - do Mšena je to Hlohoveckým údolím kousek (08/2018)

Zastávka Skramouš
Zastávka Skramouš - podjezd náspu (08/2018)

Zastávka Skramouš
Zastávka Skramouš (08/2018)

Zastávka Skramouš
Zastávka Skramouš (08/2018)

Zastávka Skramouš
Zastávka Skramouš - rozpadající se dlážděný prostor čekárny (08/2018)

Zastávka Skramouš
Zastávka Skramouš (08/2018)

Zastávka Skramouš
Zastávka Skramouš - jediný mobiliář tvoří dřevěná lavička (08/2018)

Zastávka Skramouš
Zastávka Skramouš - poničený interiér (08/2018)

Zastávka Skramouš
Zastávka Skramouš (08/2018)

Zastávka Skramouš
Zastávka Skramouš - detail uchycení střechy čekárny (08/2018)

MAPA

Volba zobrazované mapy:

OBECNÉ INFORMACE

NÁSLEDNÉ DOPRAVNÍ BODY

Mšeno
stanice
0,000 km
SKRAMOUŠ
zastávka
2,310 km
Vrátno
zastávka
4,408 km

VLAKREGION JIČÍN - soukromé stránky o železnici.

Autoři projektu Vlakregionu: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Poděkování za spolupráci: Zdeněk Hrdina

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz

Nově nás můžete sledovat na Facebooku:
https://www.facebook.com/Vlakregion

Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Vlakregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící Vlakregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons BY-NC-SA: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Vlakregion Jičín