INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

(028) - LOVČICE OBEC

POPIS DOPRAVNÍHO BODU

Lovčice obec je jednokolejná mezilehlá zastávka v rovném úseku trati. Trať z Městce Králové do Chlumce nad Cidlinou byla vystavěna a vedena podél okraje obce jako soukromá dráha koncesionáře Karla Friče (továrníka z Chlumce nad Cidlinou) a s její stavbou se započalo v roce 1900. První slavnostní vlak, zahajující na dráze provoz, pak po ní projel v květnu roku 1901.

Bartousov zastavka

V té době ještě zastávka neexistovala a obec obsluhovala nedaleká tříkolejná stanice Lovčice, která se nacházela asi v polovině současného úseku mezi zastávkami Lovčice obec a Slibovice. Stanice měla rozsáhlé nákladiště a spolu s Lovčicemi obsluhovala i nedaleké Slibovice či Kněžičky. Aby se doprava přiblížila obyvatelům obce Lovčice, byla v roce 1929 vystavěna přímo u přejezdu na konci obce současná zastávka a aby se její název odlišil, byla pojmenována Lovčice obec. Původní stanice Lovčice byla na konci 20. století zrušena a její název přešel na nově vybudovanou zastávku obsluhující Slibovice. Název Slibovice tato zastávka dostala až rozhodnutím drážního úřadu v roce 2009, a tak samostatný název stanice a později zastávky Lovčice z jízdního řádu mizí a zůstává pouze název současné zastávky Lovčice obec (2020). Z původní stanice Lovčice se zachovala výpravní budova, rampa skladu, nákladiště a drobné relikty oplocení (2019).

Zastávka Lovčice obec se nachází blízko středu stejnojmenné obce (asi 300 metrů od jejího pomyslného středu) u nechráněného přejezdu se silnicí III. třídy vedoucí ve směru na Lišice. Jde o jednokolejnou mezilehlou zastávku, která leží v rovném úseku trati. Nástupiště zastávky má délku 50 metrů a tvoří ho pevná hrana typu Tischer – zbytek nástupiště je vyplněn asfaltem. Nástupiště osvětlují tři výbojkové lampy. Čekárnu zastávky tvoří nízká jednoduchá betonová stavba, o půdorysu cca 7 x 9 metrů. V objektu byly původně místnosti skladu a zřejmě i toalety, tyto prostory jsou dnes (2020) uzavřené a jejich okna jsou zazděná. Cestujícím tak slouží v objektu pouze krytá veranda s lavičkou. Další lavičku nalezneme i na nástupišti, kousek od odpadkového koše. Z turistického hlediska není zastávka nijak zajímavá a slouží hlavně k dopravní obsluze obyvatelům obce Lovčice.

FOTOGALERIE


Zastávka Lovčice obec (4/2019)


Zastávka Lovčice obec (4/2019)


Zastávka Lovčice obec - chlumecký konec nástupiště (4/2019)


Zastávka Lovčice obec (4/2019)


Zastávka Lovčice obec - celkový pohled na zastávku z chlumeckého konce zastávky (4/2019)


Zastávka Lovčice obec (4/2019)


Zastávka Lovčice obec - robustní zděná čekárna (4/2019)


Zastávka Lovčice obec (4/2019)


Zastávka Lovčice obec (4/2019)


Zastávka Lovčice obec - venkovní mobiliář zastávky (4/2019)


Zastávka Lovčice obec - zadní strana objektu čekárny (4/2019)


Zastávka Lovčice obec (4/2019)


Zastávka Lovčice obec (4/2019)


Zastávka Lovčice obec - královéměstský konec nástupiště a přejezd za ním (4/2019)


Zastávka Lovčice obec (4/2019)


Zastávka Lovčice obec - rovný úsek směr Městec Králové (4/2019)


Zastávka Lovčice obec (4/2019)


Zastávka Lovčice obec - nechráněný přejezd u zastávky (4/2019)


Zastávka Lovčice obec (4/2019)


Zastávka Lovčice obec (4/2019)


Zastávka Lovčice obec (4/2019)


Zastávka Lovčice obec - parkování u zastávky (4/2019)


Zastávka Lovčice obec - starší pohled na zastávku (5/2009)


Zastávka Lovčice obec (5/2009)


Zastávka Lovčice obec (5/2009)


Zastávka Lovčice obec (5/2009)

MAPA

Volba zobrazované mapy:

OBECNÉ INFORMACE

NÁSLEDNÉ DOPRAVNÍ BODY

Chlumec nad Cidlinou
stanice
0 km
LOVČICE OBEC
zastávka
6,105 km

VLAKREGION JIČÍN - soukromé stránky o železnici.

Autoři projektu Vlakregionu: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Poděkování za spolupráci: Zdeněk Hrdina

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz

Nově nás můžete sledovat na Facebooku:
https://www.facebook.com/Vlakregion

Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Vlakregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící Vlakregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons BY-NC-SA: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Vlakregion Jičín