INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

(028) - SLIBOVICE

POPIS DOPRAVNÍHO BODU

Slibovice je jednokolejná mezilehlá zastávka ležící v rovném úsekua je také nejmladší na celé trati z Křince do Chlumce nad Cidlinou. Trať byla zprovozněna již v roce 1901 a zastávka Slibovice, v té době ještě se starým názvem Lovčice, byla vystavěna až v 90. letech 20. století, přímo k obsluze nedaleké vísky Slibovice.

Zastávka Slibovice

Obec Slibovice, patřící administrativně pod sousední Běrunice, byla původně obsluhována tříkolejnou stanicí se jménem Lovčice. Stanice Lovčice byla v době výstavby trati společná pro obec Lovčice i Slibovice a ležela na trati asi v polovině cesty mezi oběma obcemi. V roce 1929 je pro obec Lovčice vystavěna nová zastávka, která se nachází hned na okraji obce, a aby se odlišila od stejnojmenného nádraží, dostává název Lovčice obec. A tak původní stanice Lovčice obsluhovala v osobní dopravě pouze Slibovice, od nichž však byla vzdálena cca 1,2 km. Teprve na konci 20. století došlo k výstavbě této malé zastávky a ta převzala jméno po stanici Lovčice (bývalá stanice Lovčice byla zrušena). V roce 2009 došlo z rozhodnutí drážního úřadu o přejmenování zastávky na jméno obsluhované obce, tedy Slibovice.

Jednokolejná zastávka Slibovice má nástupiště dlouhé 30 metrů a tvoří ho betonové panely položené na konzolách – typ SUDOP. Nástupiště osvětluje jedno starší pouliční výbojkové svítidlo, ovládané soumrakovým čidlem. Pro případ nepřízně počasí slouží cestujícím prosklená plechová čekárna se šikmou střechou, na straně k Městci vybavená přístřeškem a stojanem pro kola. V čekárně je cestujícím k dispozici lavička, umístěná podél celé jeho zadní strany. Zastávka byla vybudována na úzkém prostoru mezi tratí a silnicí a je z bezpečnostních důvodů ze zadní strany nástupiště opatřena kovovým zábradlím. Přístup na nástupiště zastávky je od nechráněného přejezdu ze silnice směřující do Slibovic. Zastávka obsluhuje hlavně obec Slibovice od jejíhož centra je vzdálena asi 600 metrů a z turistického hlediska není nijak zajímavá.

FOTOGALERIE


Zastávka Slibovice - komplexní pohled přes přejezd (4/2019)


Zastávka Slibovice - pohled k bývalé stanici Lovčice (4/2019)


Zastávka Slibovice (4/2019)


Zastávka Slibovice (4/2019)


Zastávka Slibovice (4/2019)


Zastávka Slibovice (4/2019)


Zastávka Slibovice - chlumecký konec nástupiště (4/2019)


Zastávka Slibovice (4/2019)


Zastávka Slibovice (4/2019)


Zastávka Slibovice - lavička a jízdní řád (4/2019)


Zastávka Slibovice (4/2019)


Zastávka Slibovice - interiér plechové čekárny (4/2019)


Zastávka Slibovice - křinecký konec nástupiště (4/2019)


Zastávka Slibovice (4/2019)


Zastávka Slibovice - přístřešek na kola(4/2019)


Zastávka Slibovice (4/2019)


Zastávka Slibovice - pohled z křinecké strany (4/2019)


Zastávka Slibovice - celkový pohled na zastávku ze silnice(4/2019)


Zastávka Slibovice - pohled od přejezdu k obsluhované obci (4/2019)

PANORAMA


Zastávka Slibovice (4/2019)


Zastávka Slibovice (4/2019)

MAPA

Volba zobrazované mapy:

OBECNÉ INFORMACE

NÁSLEDNÉ DOPRAVNÍ BODY

SLIBOVICE
zastávka
7,357 km

VLAKREGION JIČÍN - soukromé stránky o železnici.

Autoři projektu Vlakregionu: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Poděkování za spolupráci: Zdeněk Hrdina

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz

Nově nás můžete sledovat na Facebooku:
https://www.facebook.com/Vlakregion

Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Vlakregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící Vlakregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons BY-NC-SA: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Vlakregion Jičín