INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

(028) - SVÍDNICE

POPIS DOPRAVNÍHO BODU

Zastávka Svídnice je jednokolejná mezilehlá dopravna. Nalezneme ji pod návrším, na kterém leží i stejnojmenná obec, u nechráněného přejezdu se silnicí III. třídy vedoucí tamtéž. Vzdálenost k zastávce od kraje obce je asi 400 metrů. Nástupiště zastávky je tvořeno betonovými panely, je krátké a odpovídá místnímu provozu - jednomu motorovému vozu. Původní nástupiště však bylo sypané a asi třikrát delší, čemuž napovídají lampy osvětlení a zbytek neudržované a zarostlé násypky. Objekt zastávky tvoří jednoduchý a poměrně malý zděný přístřešek čtrverhranného půdorysu se šikmou střechou a lavičkou, pro úkryt cestujících před nepřízní počasí.

Svídnice zastávka

FOTOGALERIE


Pohled na zbytky původního sypaného nástupiště ve směru ke Křinci (4/2011)


Celkový pohled na zastávku z Křinecké strany (4/2011)


Zastávka a krátké sypané nástupiště (4/2011)


Pohled dopravnou směr Městec Králové (4/2011)


Asi pozůstatek po nějaké párty (4/2011)


Přístřešek zastávky s lavičkou (4/2011)


Přichod k zastávce od silnice (4/2011)


Celkový pohled na zastávku od přejezdu (4/2011)

MAPA

Volba zobrazované mapy:

OBECNÉ INFORMACE

NÁSLEDNÉ DOPRAVNÍ BODY

SVÍDNICE
stanice
1,078 km

VLAKREGION JIČÍN - soukromé stránky o železnici.

Autoři projektu Vlakregionu: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Poděkování za spolupráci: Zdeněk Hrdina

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz

Nově nás můžete sledovat na Facebooku:
https://www.facebook.com/Vlakregion

Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Vlakregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící Vlakregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons BY-NC-SA: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Vlakregion Jičín

25.12.2022