INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION - po kolejích Českého ráje, Podkrkonoší a dál

(061, 062) - KŘINEC

POPIS DOPRAVNÍHO BODU

Stanice Křinec je pětikolejné mezilehlé a zároveň koncové nádraží ležící v částečném oblouku trati. Ve stanici jsou dvě vlečky, na každém zhlaví jedna. Na kopidlenském (chlumeckém) zhlaví je jednoduchá a krátká vlečka k pile (nepoužívaná) a na Nymburském zhlaví je poměrně dlouhá vlečka do ZZN Polabí s větvením na konci. Na kopidlenském zhlaví se nachází jedna kusá kolej ukončená nákladištěm. Ze třetí staniční koleje vychází kusá kolej do původní výtopny, za kterou se nachází budova krásné a zachovalé vodárny i s nádrží. Stanice je zabezpečena vjezdovými mechanickými návěstmi. Odjezdová návěstidla tu nejsou, pokyn k odjezdu dává výpravčí. Vjezdová návěstidla nejsou nijak závislá na výměnách, všechny výhybky se přestavují ručně, buď z DK nebo na zlavích ze stavědel I. a II. Stanice má průběžnou kolej (st. č. 1) a na všechny koleje je vjezdová rychlost 40 km/h. Na koleje jsou vyloučeny vzájemné vlakové cesty, současný odjezd je povolen. Stanici obsluhuje jeden výpravčí z dopravní kanceláře a dva signalisté na obou zhlavích ve stavědlech I. a II. Křinecká nástupiště jsou tři, jedno krátké sypané u staniční koleje č. 3. U kolejí č. 1 a 2 jsou nástupiště betonová - nástupiště u koleje 2 slouží i k protinástupu na kolej č. 4.

Krinec

Budova stanice je přízemní se sedlovou střechou, má obdélníkový půdorys a jednoduchou hladkou fasádu. V budově je dopravní kancelář a vytápěná čekárna, schází však kryté venkovní stání či veranda. Na levé straně od jednoduchá stavba záchodků, dnes nefunkčních. Napravo se nachází drážní domek, který navazuje na sklad a nákladiště u čtvrté koleje. Zleva se pak u čtvrté koleje nachází řada skladů. Na nymburském zhlaví je přejezd se silnicí krytý závorami, který kříží jak trať do Nymburka tak i vlečku do ZZN Polabí, které hned za ním překlenou říčku Mrlinu dvěma samostatnými mosty. Stanice obsluhuje obec Zábrdovice v jejímž katastru leží a také samozřejmě sousední městys Křinec.

FOTOGALERIE


Kopidlenská strana nádraží s budovou vodárny a výtopny (3/2009)


Nástupiště u druhé staniční koleje (3/2009)


Sklad a nákladiště(3/2009)


Vodárna s nádrží (3/2009)


Kopidlenská strana na konci nástupiště - koleje v oblouku(3/2009)


Pohled na stanici z konce nástupiště z kopidlenské strany (3/2009)


Kopidlenské zhlaví (3/2009)


Detail kopidlenského zhlaví se stavědlem St. I. (3/2009)


Stavědlo I. (3/2009)


Vpravo vlečka na pilu - nepoužívaná(3/2009)


Pohled od vlečky na stanici a kusou kolej (3/2009)

<


Nádražní budova z příjezdové strany(3/2009)


Přejezd a mosty na Nymburské straně (3/2009)


Nymburské zhlaví (3/2009)


Stavědlo II. na nymburském zhlaví(3/2009)


Sklady u čtvrté staniční koleje(3/2009)


Celkový pohled na stanici z konce nástupiště u první koleje (3/2009)


Pátá staniční kolej a výkolejka na ní(1/2008)


Nymburská steana stanice a sklady (3/2009)


Detaul budovy stanice (3/2009)


Odbočka k výtopně z třetí staniční koleje (3/2009)


Sklad a nákladištěí (3/2009)


Nástupiště u první staniční koleje a sklady (3/2009)


Bývalá váha na čtvrté staniční koleji /4a/(3/2009)


Záchodky (3/2009)

SITUACE STANICE KŘINEC

Křinec mapa
kliknutím se zvětší

Mapa stanice Křinec pro další použití ve formátu PDF. © Vlakregion Jičín

TECHNICKÉ INFORMACE

OBECNÉ INFORMACE

NÁSLEDNÉ DOPRAVNÍ BODY

KŘINEC
stanice
11,515 km
KŘINEC
stanice
11,515 km

VLAKREGION JIČÍN - soukromé stránky o železnici.

Autoři projektu Vlakregionu: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer, Jaroslav Runčík

Poděkování za spolupráci: Zdeněk Hrdina

E-mail: njorloj@outlook.cz

Nově nás můžete sledovat na Facebooku:
https://www.facebook.com/Vlakregion

Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Vlakregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící Vlakregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons BY-NC-SA: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2022 Vlakregion Jičín

03.04.2020