INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

(030) - BOROVNIČKA

POPIS DOPRAVNÍHO BODU

Borovnička je jednokolejná mezilehlá zastávka v rovném úseku trati, ležící u chráněného železničního přejezdu s místní komunikací. V době výstavby dráhy byl více jak 10 kilometrů dlouhý úsek mezi stanicemi Horka u Staré Paky a Mostek bez zastávky. Obyvatelé Borovničky tak mohli využívat služeb více jak 3 km vzdálené stanice Mostek. Teprve v roce 1886 byla mezera zaplněna výstavbou zastávky Borovnice (Grosse Borowitz) a až o 15 let později se dočkali i obyvatelé sousední Borovničky. V roce 1901 byla na žádost obce na trati schválena a vystavěna nová zastávka Borovnička (Klein Borowitz). Zastávka byla v době výstavby jednokolejná a sloužila tak pouze osobní dopravě obyvatel dotčené obce.

Zastávka Borovnička

V době výstavby mělo nástupiště zastávky Borovnička délku 160 metrů a bylo v polovině přerušeno přejezdem, později bylo nástupiště zkráceno na dálku 90 metrů a část za přejezdem směrem k Jaroměři byla zrušena, zachovalo se však jeho původní osvětlení. V létě roku 2015 proběhla velká rekonstrukce celého úseku trati ze Staré Paky do Jaroměře a při té příležitosti došlo i k modernizaci všech stanic a zastávek. Na zastávce Borovnička stálo před rekonstrukcí nástupiště délky 90 metrů, vystavěné z betonových panelů na konzolách typu SUDOP, ohraničené z obou stran přejezdy s místními komunikacemi. Při rekonstrukci došlo ke zrušení nechráněného přejezdu na staropacké straně zastávky a modernizaci toho na jaroměřské straně – přejezd je zabezpečený světelnou a zvukovou signalizací bez závor. Došlo samozřejmě i k modernizaci nástupiště - nyní ho tvoří zámková dlažba a nové konzolové desky KS230. Nástupiště má celkovou délku 60 metrů a osvětlují ho tři moderní sklápěcí lampy ovládané soumrakovým čidlem. K nástupišti a čekárně byl také postaven od přejezdu přístupový chodník ze zámkové dlažby, který osvětluje jedna sklápěcí lampa. Při rekonstrukci zůstala zachována původní stavba čekárny - jde o jednoduchý zděný přístřešek obdélníkového půdorysu o rozměrech cca 4 x 5 metrů, umístěný u přejezdu na jaroměřské straně nástupiště. Mobiliář tvoří jedna venkovní betonová lavička a koš, v přístřešku čekárny se nachází ještě jedna starší lavička a bedna na nářadí, na nástupišti pak nalezneme nádobu na zimní posypový materiál. Cestující informuje o příjezdech a odjezdech vlaků staniční rozhlas. Zastávka obsluhuje hlavně obec Borovničku od jejíhož pomyslného centra je vzdálena asi 300 metrů. Centrem obce pak vede zelená turistické značka, která má nedaleko zastávky rozcestník, po ní se turista dostane místními lesy hrad Pecka (6 km).

FOTOGALERIE


Přejezd u zastávky Borovnička (4/2017)


Zastávka z přejezdu (9/2009)


Přístupový chodník (4/2017)


Interiér čekárny (4/2017)


Přístupový chodník k nástupišti (4/2017)


(4/2017)


Nástupiště zastávky z jaroměřské strany (4/2017)


Čekárna a přístupový chodník (4/2017)


Klasická betonová čekárna s košem, lavičkou a vitrínou (4/2017)


Nádoba na zimní posypový materiál (4/2017)


Nástupiště ve směru Stará Paka (4/2017)


Nástupiště ve směru Jaromeř (4/2017)


(4/2017)


(4/2017)


Staropacký konec nástupiště (4/2017)


V minulosti křížil trať za koncem nástupiště nechráněný přejezd (4/2017)


Pohled na zastávku Borovnička ze staropackého konce nástupiště (4/2017)


Lavička u čekárny a přístupový chodník (4/2017)


Jízdní řády na vývěsce uvnitř čekárny (4/2017)

PANORAMA


Celkové panorama zastávky Borovnička (4/2017)

MAPA

Volba zobrazované mapy:

OBECNÉ INFORMACE

NÁSLEDNÉ DOPRAVNÍ BODY

BOROVNIČKA
zastávka
69,870 km
Mostek
stanice
67,247 km

VLAKREGION JIČÍN - soukromé stránky o železnici.

Autoři projektu Vlakregionu: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Poděkování za spolupráci: Zdeněk Hrdina

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz

Nově nás můžete sledovat na Facebooku:
https://www.facebook.com/Vlakregion

Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Vlakregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící Vlakregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons BY-NC-SA: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Vlakregion Jičín