INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

(035) - PLAVY

POPIS DOPRAVNÍHO BODU

Zastávka Plavy je jednokolejná mezilehlá dopravna ležící v rovném krátkém úseku mezi dvěma oblouky trati. Dopravna Plavy leží ve stráni v poměrně úzkém prostoru u přejezdu se silnicí I. třídy z Tanvaldu do Železného Brodu, asi 300 metrů od centra obce. Zatímco trať byla vystavěna již v roce 1872, zastávka Plavy byla otevřena až o jedenáct let později 1. prosince 1883. Zastávka má sypané nástupiště s betonovým obrubníkem, které začíná přímo u přejezdu a končí kousek v oblouku trati ve směru na Tanvald. Nástupiště je osvětleno třemi modernizovanými lampami, stejně jako je nově rekonstruován přilehlý přejezd a přechod s chodníkem pro pěší, sloužící pro přístup k zastávce z centra obce. Budova zastávky Plavy a současně dřívější závorářský domek je jednoduchá malá přízemní budova obdélníkového půdorysu se sedlovou střechou. U domku je vybudována zděná přístavba dnes již uzavřené čekárny s poměrně rozlehlou krytou dřevěnou verandou pro čekající cestující. V budově čekárny se dříve prodávaly jízdenky.

Plavy - vlaková zastávka

FOTOGALERIE


Celkový pohled na zastávku Plavy a přejezd před ní(10/2012)


Budova zastávky (10/2012)


Krytá veranda pro cestující (10/2012)


Sypané nástupiště ve směru Tanvald (10/2012)


Nástupiště a přejezd na jeho konci (10/2012)


Ukončení nástupiště ve směru Železný Brod (10/2012)


Ještě původní přejezd zastávky Plavy - vzor SSSR(7/2004)

MAPA

Volba zobrazované mapy:

OBECNÉ INFORMACE

NÁSLEDNÉ DOPRAVNÍ BODY

Velké Hamry
stanice
13,453 km
PLAVY
zastávka
12,241 km

VLAKREGION JIČÍN - soukromé stránky o železnici.

Autoři projektu Vlakregionu: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Poděkování za spolupráci: Zdeněk Hrdina

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz

Nově nás můžete sledovat na Facebooku:
https://www.facebook.com/Vlakregion

Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Vlakregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící Vlakregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons BY-NC-SA: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Vlakregion Jičín