INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje

(035) - NÁVAROV

POPIS DOPRAVNÍHO BODU

Dopravna Návarov je mezilehlá jednokolejná zastávka, která leží v částečném oblouku trati v úzkém zářezu mezi strmým skalnatým svahem a řekou Kamenicí. Zastávka leží v odlehlé oblasti mezi lesy v údolí a nejbližší obsluhovanou obcí je poměrně vzdálená Vlastiboř (2 km) a samozřejmě v minulosti to byl i nedaleký návarovský velkostatek. V současné době je zastávka hojně využívána především turisty, jako nástupní bod na výlety do tohoto čarokrásného romantického kraje jizerského podhůří.

Původní jednokolejná zastávka Návarov byla uvedena do provozu na jaře roku 1876 a fungovala pouhé tři roky do roku 1879, kdy byla uzavřena pro její malé využití cestujícími. Po uzavření se však vzedmula vlna nevole mezi obyvateli a tak byla opět uvedena do provozu 1. prosince 1883. V té době je zde dokonce z peněz majitele návarovského velkostatku vystavěna zděná čekárna a na tanvaldské straně je přistavěna kusá kolej s krátkým nákladištěm, zprvu pro nakládání dřeva z místních lesů - kolej byla zaústěna výhybkou ve směru do Železného Brodu. Později se z Návarova přepravují také kusové zásilky, které využívají menší okolní podniky (tkalcovna, brusírna, sklárna). Pro tento účel je zde vybudováno i malé provizorní skladiště ve vyřazeném nákladním voze, umístěném na zděné podestě vedle budovy zastávky. Návarovská zastávka má také vlastní vodní zdroj a pumpu pro plnění parních lokomotiv vodou. Zastávka Návarov se stává plně samostatným staničním úřadem a snad jen s výjimkou období první světové války, kdy objem přepravy významně poklesl, je jím až do 1. května 1924. V tomto roce je staniční služba v Návarově zrušena a ze stanice se stává zastávka s nákladištěm, prodej jízdenek je samozřejmě zachován.

V roce 1929 dochází výstavbou nového skladu k nahrazení původního vysloužilého provizoria vytvořeného z nákladního vagónu a panuje tu poměrně čilý nákladní provoz. Zastávka je také díky své poloze, v romantickém údolí Jizery nedaleko hradu Návarov, velmi frekventovaným turistickým místem a obzvláště o víkendech sem cestují davy turistů. V roce 1936 po dlouhém vyjednávání a shánění potřebného finančního obnosu byl do zastávky zaveden z Vlastiboře i elektrický proud, do té doby se zde svítilo pouze petrolejkami. 30. září 1938 po podpisu Mnichovské dohody a připojení Sudet k Německé říši, se Návarov stává poslední zastávkou na území okleštěné republiky a jako hraniční tak funguje až do 21. února 1939, kdy byla vystavěna ve směru k Tanvaldu pohraniční zastávka Držkov. S rozmachem silniční nákladní dopravy a rozvojem dopravy autobusové ztrácí na významu i zastávka a nákladiště Návarov - autobusy staví přímo v obcích a tak obyvatelé nemají potřebu docházet i několik kilometrů lesem k železniční trati. V roce 1973 se tak na zastávce přestávají prodávat jízdenky a upadá i nákladní doprava, krom převozu několika vagónů dřeva se z nákladiště nic nevozí. V roce 1986 dochází ke kompletní rekonstrukci tratě a v zastávce je zrušeno nákladiště a jeho výhybka je i kolejí vytržena, stejně tak je zbořen i sklad. Z budovy zastávky se poslední nájemci stěhují v roce 1988 a tak se osamoceně stojící budova dostává do zájmu vandalů a stává se z ní postupně ruina, v roce 1993 je budova pro velmi špatný technický stav stržena. Na jejím místě vzniká jednoduchý plechový přístřešek.

Návarov
Původní pohled na zastávku Návarov (1935) sbírka: Josef Bosáček, zdroj: *2)

V současné době (2015) má zastávka jednoduché sypané nástupiště s betonovou obrubou. Malý plechový přístřešek s košem na odpadky je jediným útočištěm pro cestující před nepříznivým počasím. Díky zavádění dálkového řízení na trati je v roce 2015 na zastávce znovu obnoveno elektrické osvětlení, postavením tří elektrických lamp, do této doby byla zastávka po zboření budovy zcela bez jakéhokoliv osvětlení - je sem zaveden i staniční rozhlas. Přístup k zastávce je ze silnice po původní pěšině zajištěné rozpadajícím se zábradlím, která překonává skalnatý ostroh nad tratí. Po původní budově nalezneme jen torzo základů obdélníkového tvaru, zarostlé vegetací v zářezu svahu. Nalezneme tu i několik betonových sloupků plotu a vodní nádrž, určenou pro provoz parních lokomotiv. Je až s podivem, jak bohatý provoz na zastávce panoval a dnes tomu cestující, který tu vystoupí v opuštěném zalesněném údolí, již těžko uvěří. Zastávka nejvíce ožívá o letních víkendech, kdy sem stále míří turisté na nedaleký hrad Návarov a na Palackého stezku vedoucí překrásným údolím, vyhloubeným říčkou Kamenicí.

FOTOGALERIE


Nástupiště ve směru Železný Brod (10/2012)


Koš a nevzhledná plechová bouda suplují kryté stání pro cestující (10/2012)


Celkový mlžný pohled na nástupiště ve směru Železný Brod (10/2012)


Vegetace zakrývá rumiště a zbytky po patrové budově či nákladiště s krátkou kusou kolejí (10/2012)


Celkový pohled na zastávku z brodského konce nástupiště (10/2012)


Zářez a sutiny pokryté vegetací, zbytky plotu (10/2012)


Celkový pohled směrem k Tanvaldu (10/2012)


Plechová čekárna zastávky Návarov (10/2012)


Konec nástupiště na tanvaldské straně a zarostlá pěšinka, jako cesta k silnici vlevo (10/2012)


Celkový podzimní pohled na zastávku z tanvaldské strany (10/2012)


Cestu ve svahu lemují již jen zbytky sloupků a zábradlí (10/2012)


Zachovalejší část přístupové cesty k zastávce nad skalnatým ostrohem(10/2012)


Cesta překonává skalnatý výčnělek... (10/2012)


...a klesá k silnici a mostu, přes trať (toho času v rekonstrukci) (10/2012)


Vpravo prostor nákladiště, kde existovala krátká kusá kolej
(11/2015)


U zastávky je nově nainstalovaný mechnický mazník kolejnic LC50
(11/2015)


Nově instalované osvětlení a staniční rozhlas
(11/2015)


Celkový pohled na zastávku ze strany od Jesenného
(11/2015)


Prostor zářezu, kde se nacházela bývalá staniční budova
(11/2015)


Nově instalované lampy na nástupišti
(11/2015)


Nově vybetonovaná patka lampy s výrobním štítkem
(11/2015)


Ovládání rozhlasu
(11/2015)


Ampliony rozhlasu
(11/2015)


Nově instalovaná lampa osvětlení zastávky Návarov
(11/2015)


Celkový pohled na zastávku z tanvaldské strany
(11/2015)


Zvláštní parní vlak projíždí zastávkou s ještě existující budovou
(1983), sbírka: Mojmír Leštinský zdroj: *2)


Pohled od nákladiště přes nákladištní kolej do stanice Návarov
(nedatováno), sbírka: Jaroslav Hrach, zdroj: *1)


Zimní pohled na zasněženou zastávku a vyhrnutou úzkou přístupovou pěšinu - pohled k tanvaldu (2017),


Pohled na zasněženou čekárnu zastávky Návarov
(11/2015)


Celkový zimní pohled na zastávku Návarov (2017)


V zimě je přístup k zastávce obtížnější - pohled na prostor bývalého nákladiště (2017) -


Vlak do Tanvaldu odjíždí ze zsatávky Návarov (2017)

SITUACE STANICE NÁVAROV


kliknutím se zvětší

Mapa zastávky Návarov pro další použití ve formátu PDF. © Vlakregion Jičín

MAPA

Volba zobrazované mapy:

OBECNÉ INFORMACE

NÁSLEDNÉ DOPRAVNÍ BODY

NÁVAROV
zastávka
8,473 km

VLAKREGION JIČÍN - soukromé stránky o železnici.
Vznik stránek: 28. října 2005. Uvedení do provozu: 19.února 2006.

Autoři projektu Vlakregionu: Lukáš Prýmek, Jaroslav Runčík, Martin Vaistauer

E-mail: njorloj@outlook.cz
Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Vlakregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící Vlakregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2020 Vlakregion Jičín