INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

(036) - DESNÁ - RIEDLOVA VILA

POPIS DOPRAVNÍHO BODU

Desná Riedlova vila je jednokolejná mezilehlá zastávka, ležící mezi dvěma protilehlými oblouky v rovném úseku trati u počátku jednoho ze tří unikátních ozubnicových úseků na trati z Tanvaldu do Kořenova. Zastávka je na trati nová a patří do skupiny nově budovaných zastávek, postupně vystavěných na této zajímavé horské trati v rámci projektu „Zlepšení dopravní obslužnosti území Mikroregionu Tanvaldsko“, který byl z části financován Evropskou unií a který zkvalitňuje obyvatelům obce dostupnost vlakové dopravy. Zastávka se nachází těsně před unikátním kamenným obloukovým viaduktem, kterým trať překonává desenské údolí z jedné strany na druhou. S výstavbou zastávky se započalo 1. září 2010 a do provozu byla předána 27. října téhož roku, kdy na ní poprvé zastavil vlak 16213, s pravidelným odjezdem ze zastávky v 10.28 hodin. Výstavba zastávky byla poměrně obtížná, musela být nejprve vybudována mohutná gabionová zeď a celý svah zpevněn, teprve poté se mohlo přistoupit ke stavbě samotné zastávky.

Desná - Riedlova vila

Díky malému prostoru má zastávka nástupiště o délce pouhých 35 metrů, s výškou hrany 550 mm nad temenem kolejnice. Nástupiště je tvořené betonovými bloky L130 a má šířku 3 metry, jeho plocha je pokryta šedou zámkovou dlažbou. Nástupiště je v současné době (2016) krátké a činí problém při zastavování vlaků, ten se do zastávky nevejde celý a obsluha zastávky je v případě vícevozového vlaku prováděna pouze předním vozem. Nástupiště osvětlují tři standardizované lampy a další čtyři se nacházejí na přístupové cestě k zastávce. Přístupový chodník vede od silnice z centra obce po kovovém mostku podél zpevněného svahu k zastávce. Přístřešek pro cestující je typově stejný jako na nově otevřených zastávkách Desná - Pustinská či Smržovka Luční. Jde o dřevěnou čekárnu obdélníkového půdorysu zhotovenou z masivních trámů, z boku zavětrovanou dřevěnými prkny, zezadu je čekárna prosklená. Stavba má šikmou střechu a k její zadní straně je na konzolách připevněna lavička. Zastávka nese jméno po nedaleké vile továrníka Josefa Riedla, který v Desné založil a provozoval sklárny a ve které v současné době (2016) nalezneme informační centrum a muzeum. Ze zdejších tří zastávek nesoucí jméno Desná, je tato položena nejblíže pomyslnému centru obce. Z turistického hlediska může sloužit pro výstup návštěvníků nedalekého muzea. Nedaleko zastávky na tanvaldské straně ve skalním průřezu odbočuje z trati vlečka do bývalých skláren, dnes podniku Ornela.

FOTOGALERIE


Zastávka Desná - Riedlova vila - Viadukt přes desenské údolí s vlakem, který přijíždí do zastávky Desná - Riedlova vila(11/2013)


Zastávka Desná - Riedlova vila - Mostek přes říčku Černou desnou a přístupový chodník k zastávce (11/2013)


Zastávka Desná - Riedlova vila - Pohled na mostek a viadukt, vlevo zpevnění svahu vystavěné kvůli zastávce (11/2013)


Zastávka Desná - Riedlova vila - Přístupová cesta do kopce k zastávce s osvětlením (11/2013)


Zastávka Desná - Riedlova vila - Přístupový chodník a napojení na nástupiště zastávky (11/2013)


Zastávka Desná - Riedlova vila - Zastávka z tanvaldské strany (11/2013)


Zastávka Desná - Riedlova vila - Čekárna zastávky a nástupiště pohledem k Harrachovu (11/2013)


Zastávka Desná - Riedlova vila - Konec nástupiště na harrachovské straně - začátek druhého ozubnicového úseku (11/2013)


Zastávka Desná - Riedlova vila - Pohled na trať přes kamenný viadukt (11/2013)


Zastávka Desná - Riedlova vila - Pohled na zastávku z viaduktu (11/2013)


Zastávka Desná - Riedlova vila - Pohled na zastávku přes viadukt (11/2013)


Zastávka Desná - Riedlova vila - Celkový pohled na zastávku z harrachovské strany (11/2013)


Zastávka Desná - Riedlova vila - Nové nástupiště zastávky Desná - Riedlova vila (11/2013)


Zastávka Desná - Riedlova vila - Pohled na čekárnu umístěnou na tanvaldském konci zastávky (11/2013)


Zastávka Desná - Riedlova vila - Mohutné gabionové zdi zpevňují svah za zastávkou (11/2013)


Zastávka Desná - Riedlova vila - Celkový pohled na přístupový chodník k zastávce a zastávku samotnou z tanvaldské strany (11/2013)


Zastávka Desná - Riedlova vila - Nedaleko zastávky ve skalním zářezu odbočuje vlečka do bývalých Riedlových skláren (11/2013)


Zastávka Desná - Riedlova vila - Vlečka pohledem ze širé trati (11/2013)


Zastávka Desná - Riedlova vila - Blízko zastávky je na tanvaldské straně ústí desenského tunelu - vlevo vede druhá přístupová cesta k zastávce Desná - Riedlova vila (11/2013)


Zastávka Desná - Riedlova vila - Pohled z viaduktu na Riedlovu hrobku a do desenského údolí (11/2013)

MAPA

Volba zobrazované mapy:

OBECNÉ INFORMACE

NÁSLEDNÉ DOPRAVNÍ BODY

Desná
stanice
28,822 km
DESNÁ - RIEDLOVA VILA
zastávka
29,904 km
Dolní Polubný
zastávka
30,636 km

VLAKREGION JIČÍN - soukromé stránky o železnici.

Autoři projektu Vlakregionu: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Poděkování za spolupráci: Zdeněk Hrdina

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz

Nově nás můžete sledovat na Facebooku:
https://www.facebook.com/Vlakregion

Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Vlakregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící Vlakregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons BY-NC-SA: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Vlakregion Jičín