INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje

(036) - DESNÁ - RIEDLOVA VILA

POPIS DOPRAVNÍHO BODU

Desná Riedlova vila je jednokolejná mezilehlá zastávka, ležící mezi dvěma protilehlými oblouky v rovném úseku trati u počátku jednoho ze tří unikátních ozubnicových úseků na trati z Tanvaldu do Kořenova. Zastávka je na trati nová a patří do skupiny nově budovaných zastávek, postupně vystavěných na této zajímavé horské trati v rámci projektu „Zlepšení dopravní obslužnosti území Mikroregionu Tanvaldsko“, který byl z části financován Evropskou unií a který zkvalitňuje obyvatelům obce dostupnost vlakové dopravy. Zastávka se nachází těsně před unikátním kamenným obloukovým viaduktem, kterým trať překonává desenské údolí z jedné strany na druhou. S výstavbou zastávky se započalo 1. září 2010 a do provozu byla předána 27. října téhož roku, kdy na ní poprvé zastavil vlak 16213, s pravidelným odjezdem ze zastávky v 10.28 hodin. Výstavba zastávky byla poměrně obtížná, musela být nejprve vybudována mohutná gabionová zeď a celý svah zpevněn, teprve poté se mohlo přistoupit ke stavbě samotné zastávky.

Desná - Riedlova vila

Díky malému prostoru má zastávka nástupiště o délce pouhých 35 metrů, s výškou hrany 550 mm nad temenem kolejnice. Nástupiště je tvořené betonovými bloky L130 a má šířku 3 metry, jeho plocha je pokryta šedou zámkovou dlažbou. Nástupiště je v současné době (2016) krátké a činí problém při zastavování vlaků, ten se do zastávky nevejde celý a obsluha zastávky je v případě vícevozového vlaku prováděna pouze předním vozem. Nástupiště osvětlují tři standardizované lampy a další čtyři se nacházejí na přístupové cestě k zastávce. Přístupový chodník vede od silnice z centra obce po kovovém mostku podél zpevněného svahu k zastávce. Přístřešek pro cestující je typově stejný jako na nově otevřených zastávkách Desná - Pustinská či Smržovka Luční. Jde o dřevěnou čekárnu obdélníkového půdorysu zhotovenou z masivních trámů, z boku zavětrovanou dřevěnými prkny, zezadu je čekárna prosklená. Stavba má šikmou střechu a k její zadní straně je na konzolách připevněna lavička. Zastávka nese jméno po nedaleké vile továrníka Josefa Riedla, který v Desné založil a provozoval sklárny a ve které v současné době (2016) nalezneme informační centrum a muzeum. Ze zdejších tří zastávek nesoucí jméno Desná, je tato položena nejblíže pomyslnému centru obce. Z turistického hlediska může sloužit pro výstup návštěvníků nedalekého muzea. Nedaleko zastávky na tanvaldské straně ve skalním průřezu odbočuje z trati vlečka do bývalých skláren, dnes podniku Ornela.

FOTOGALERIE


Viadukt přes desenské údolí s vlakem, který přijíždí do zastávky Desná - Riedlova vila(11/2013)


Mostek přes říčku Černou desnou a přístupový chodník k zastávce (11/2013)


Pohled na mostek a viadukt, vlevo zpevnění svahu vystavěné kvůli zastávce (11/2013)


Přístupová cesta do kopce k zastávce s osvětlením (11/2013)


Přístupový chodník a napojení na nástupiště zastávky (11/2013)


Zastávka z tanvaldské strany (11/2013)


Čekárna zastávky a nástupiště pohledem k Harrachovu (11/2013)


Konec nástupiště na harrachovské straně - začátek druhého ozubnicového úseku (11/2013)


Pohled na trať přes kamenný viadukt (11/2013)


Pohled na zastávku z viaduktu (11/2013)


Pohled na zastávku přes viadukt (11/2013)


Celkový pohled na zastávku z harrachovské strany (11/2013)


Nové nástupiště zastávky Desná - Riedlova vila (11/2013)


Pohled na čekárnu umístěnou na tanvaldském konci zastávky (11/2013)


Mohutné gabionové zdi zpevňují svah za zastávkou (11/2013)


Celkový pohled na přístupový chodník k zastávce a zastávku samotnou z tanvaldské strany (11/2013)


Nedaleko zastávky ve skalním zářezu odbočuje vlečka do bývalých Riedlových skláren (11/2013)


Vlečka pohledem ze širé trati (11/2013)


Blízko zastávky je na tanvaldské straně ústí desenského tunelu - vlevo vede druhá přístupová cesta k zastávce Desná - Riedlova vila (11/2013)


Pohled z viaduktu na Riedlovu hrobku a do desenského údolí (11/2013)

MAPA

Volba zobrazované mapy:

OBECNÉ INFORMACE

VLAKREGION JIČÍN - soukromé stránky o železnici.
Vznik stránek: 28. října 2005. Uvedení do provozu: 19.února 2006. Autoři projektu Vlakregionu: Lukáš Prýmek, Jaroslav Runčík, Martin Vaistauer

E-mail: njorloj@outlook.cz
Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky......

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Vlakregionu Jičín. Veškerý obsah stránek patřící Vlakregionu Jičín podléhá licenci Creative Commons: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

© 1999 - 2019 Vlakregion Jičín