INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

(040) - HORNÍ BRANNÁ

POPIS DOPRAVNÍHO BODU

Horní Branná je jednokolejná mezilehlá zastávka ležící v oblouku trati u přejezdu se silnicí vedoucí z Dolní Branné do Horní. Při výstavbě trati v roce 1871 se se zastávkou v těchto místech nepočítalo, ta vznikla až po více než dvaceti letech za trochu zvláštních okolností. O zřízení zastávky na trati se zajímal starosta obce Horní Branná a intenzivně prosazoval její postavení. Bohužel na území Horní Branné nebylo nalezeno k její výstavbě vhodné místo. Naproti tomu v Dolní Branné (Hennersdorfu) se doslova nabízel prostor u přejezdu se silnicí protínající obě obce, bohužel zastupitelstvo obce Dolní Branné nebylo výstavbě zastávky nakloněno a odmítlo ji jakkoliv finančně podpořit. Po dlouhých jednáních byla dohodnuta výstavba zastávky na území Dolní Branné s tím, že celou investici ponese pouze obec Horní Branná. A tak mohla být 1. března 1892 na zvoleném místě otevřena zastávka Hennersdorf – Branná. Teprve po vydání výnosu Ministrestva železnic v roce 1923 o změně názvu byla zastávka definitivně přejmenována po obci, která její výstavbu financovala - od 1. ledna 1924 nese i přes její polohu v sousední obci název Horní Branná. Za německé okupace v roce 1938 spadala obec Dolní Branná do území sudet a hraniční stanicí na trati byla stanice Martinice, zastávka opět na čas dostala německý název Hennersdorf a obyvatelé české Horní Branné museli chodit na vlak do vzdálených Martinic.

Horní Branná zastávka

Zastávka Horní Branná je jednokolejná a celé její nástupiště leží v táhlém oblouku trati. Nástupiště bylo v minulosti zkráceno z původních 150 metrů na dnešní délku 90 metrů a je tvořeno betonovými panely nesenými na konzolách – typ SUDOP. Nástupiště osvětluje pět nízkých perónových svítidel. Čekárnu tvoří robustní zděný přístřešek s obdélníkovým půdorysem cca 8 x 5 metrů, se šikmou střechou. Čekárna pro cestující je umístěna prakticky na martinické straně nástupiště, blízko železničního přejezdu. Mobiliář zastávky tvoří jedna lavička pro cestující a stojan na kola. Z turistického hlediska není zastávka nijak zajímavá a slouží hlavně dopravně pro obyvatele obcí Horní a Dolní Branná.

FOTOGALERIE


Celkový pohled na nástupiště zastávky od přejezdu (3/2016)


Pohled na Trutnovskou stranu (3/2016)


Čelní pohled na čekárnu Horní Branná (3/2016)


Lehce zmalovaný interiér čekárny (3/2016)


Vstup do čekárny a dvě okna (3/2016)


Trutnovská strana nástupiště(3/2016)


Budova čekárny na martinické straně (3/2016)


Spěšný vlak zastavuje na zastávce Horní Branná (3/2016)


Panorama odjíždějícího vlaku a zastávky (3/2016)


Trutnovský konec nástupiště, starší nástupiště ještě stavebně pokračuje dál (3/2016)


Pohled do zastávky z trutnovského konce (3/2016)


Na martinické straně u přejezdu je technologie jeho zabezpečení (3/2016)


Přejezd se závorami, na který navazuje nástupiště (3/2016)


Celkový pohled ze silnice na zastávku (3/2016)

PANORAMA


Celkový panoramatický pohled na přejezd na konci nástupiště zastávky (3/2016)

MAPA

Volba zobrazované mapy:

OBECNÉ INFORMACE

NÁSLEDNÉ DOPRAVNÍ BODY

HORNÍ BRANNÁ
zastávka
94,136 km

VLAKREGION JIČÍN - soukromé stránky o železnici.

Autoři projektu Vlakregionu: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Poděkování za spolupráci: Zdeněk Hrdina

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz

Nově nás můžete sledovat na Facebooku:
https://www.facebook.com/Vlakregion

Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Vlakregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící Vlakregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons BY-NC-SA: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Vlakregion Jičín