INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

(040) - KLÁŠTERSKÁ LHOTA

POPIS DOPRAVNÍHO BODU

Klášterská Lhota je jednokolejná mezilehlá zastávka ležící celá v oblouku trati u nechráněného přejezdu s místní komunikací. Zastávka Klášterská Lhota byla vystavěna a zprovozněna až po druhé světové válce v roce 1948. Nástupiště zastávky si za dozoru zaměstnanců drah brigádně upravili obyvatelé obce a jako výdejna jízdenek pro cestující sloužil již zde stojící zděný strážní domek č. 71, účetně pak zastávka spadala pod stanici Kunčice nad Labem. Ke slavnostnímu otevření došlo 12. září 1948 v 15 hodin, a to příjezdem a zastavením prvního vlaku č. 407. V kronice pak najdeme i zápis, že v prvním týdnu provozu bylo prodáno 326 jízdenek za 2900 Kč, text kroniky dále pokračuje: „...frekvence je tam však slabá a není naděje na její zvýšení, neboť obvod je chudý.“ Připomeňme, že obec ležela na pomezí poválečně vystěhovaných Sudet.

Klášterská Lhota

Jednokolejná zastávka je postavena celá v oblouku trati a má kompletně štěrkem sypané nástupiště, zpevněné pouze pevnou hranou typu Tischer, jeho délka je 70 metrů. Pro cestující tu slouží jednoduchý betonový přístřešek typu „Antivandal“, umístěný na kunčickém konci nástupiště u příjezdové cesty. Nástupiště je osvětlováno třemi lampami, které ovládá soumrakové čidlo. Z počátku fungoval na zastávce prodej jízdenek ve strážním domku, prodej však byl záhy zrušen pro malou frekvenci cestujících a nahrazen prodejem ve vlaku. Původní budova zastávky byla zbořena a nahrazena betonovým přístřeškem v roce 2012. Mobiliář zastávky tvoří dřevěná lavička umístěná na konzolách v přístřešku, betonový koš opět v provedení „Antivandal“ a vitrína na jízdní řády a dopravní informace. Zastávka leží u místní komunikace, která přes nechráněný přejezd obsluhuje klášterský hřbitůvek umístěný ve stráni nad tratí, od centra obce je vzdálená asi 600 metrů. Z turistického hlediska není zastávka nijak zajímavá a slouží hlavně k dopravní obsluze obce Klášterská Lhota.

Klášterská Lhota
Klášterská Lhota - panorama zastávky

FOTOGALERIE


Zastávka Klášterská Lhota - příjezdová komunikace k zastávce(4/2018)


Zastávka Klášterská Lhota - betonová čekárna (4/2018)


Zastávka Klášterská Lhota (4/2018)


Zastávka Klášterská Lhota - pohled na trutnovkou stranu nástupiště (4/2018)


Zastávka Klášterská Lhota (4/2018)


Zastávka Klášterská Lhota - čekárna umístěná na kunčickém konci nástupiště u přístupové komunikace (4/2018)


Zastávka Klášterská Lhota (4/2018)


Zastávka Klášterská Lhota (4/2018)


Zastávka Klášterská Lhota (4/2018)


Zastávka Klášterská Lhota (4/2018)


Zastávka Klášterská Lhota - trutnovský konec nástupiště (4/2018)


Zastávka Klášterská Lhota (4/2018)


Zastávka Klášterská Lhota (4/2018)


Zastávka Klášterská Lhota (4/2018)


Zastávka Klášterská Lhota (4/2018)


Zastávka Klášterská Lhota (4/2018)


Zastávka Klášterská Lhota (4/2018)


Zastávka Klášterská Lhota (4/2018)


Zastávka Klášterská Lhota(4/2018)


Zastávka Klášterská Lhota - kunčický konec nástupiště (4/2018)


Zastávka Klášterská Lhota(4/2018)


Zastávka Klášterská Lhota (4/2018)


Zastávka Klášterská Lhota - komplexní pohled na zastávku a čekárnu (4/2018)


Zastávka Klášterská Lhota - klasický betonový koš v provedení "Antivandal" (4/2018)


Zastávka Klášterská Lhota - interiér čekárny (4/2018)


Zastávka Klášterská Lhota - vitrína (4/2018)


Zastávka Klášterská Lhota - jízdní řád (4/2018)


Zastávka Klášterská Lhota - nechráněný přejezd na kunčickém konci nástupiště (4/2018)


Zastávka Klášterská Lhota - pohled na zastávku ležící v oblouku trati (4/2018)

MAPA

Volba zobrazované mapy:

OBECNÉ INFORMACE

NÁSLEDNÉ DOPRAVNÍ BODY

KLÁŠTERSKÁ LHOTA
zastávka
101,050 km

VLAKREGION JIČÍN - soukromé stránky o železnici.

Autoři projektu Vlakregionu: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Poděkování za spolupráci: Zdeněk Hrdina

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz

Nově nás můžete sledovat na Facebooku:
https://www.facebook.com/Vlakregion

Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Vlakregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící Vlakregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons BY-NC-SA: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Vlakregion Jičín