INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje

(040) - LÁZNĚ BĚLOHRAD

POPIS DOPRAVNÍHO BODU

Stanice Lázně Bělohrad je čtyřkolejné mezilehlé nádraží v rovném úseku trati s vlečkou na každém zhlaví. Ze čtyřech kolejí stanice jsou dvě koleje dopravní a dvě jsou manipulační, dopravní staniční kolej číslo 1 je průběžná. Obě staniční vlečky slouží hlavně k přepravě dřeva, jedna vede do Agropodniku a druhá k pile TIMKO - zabezpečeny jsou proti odjetí vagonů výkolejkami. Vlečka do Agropodniku vychází ze třetí staniční koleje. Staniční zabezpečovací zařízení je pouze "přechodné" (již delší dobu) tvoří ho kontrolní mechanické výměnové zámky a elektromechanické zámky. Stanice je zabezpečena mechanickými vjezdovými návěstidly se světelnou předvěstí, jejíž závislost na výhybkách je zajištěna právě elektromagnetickými zámky. Odjezdová návěstidla nejsou žádná. Návěsti se obsluhují opět z "přechodného stavědla" v budově stanice. Osádku stanice tvoří výpravčí a jeden staniční dozor (St. 1). Na každém zhlaví nalezneme stavědla (I. na staropackém a II. na ostroměřském zhlaví), stavědlo č.2 je neobsazeno, výhybky obsluhuje signalista ze stavědla 1.. Obsazeno je stavědlo na straropackém zhlaví, odkud signalista obsluhuje i mechanické závory zabezpečující přejezd s hlavní silnicí směr Jičín. Traťové zabezpečení je D2, telefonické dorozumívání v obou směrech. Nástupiště jsou ve stanici dvě u dopravních kolejí 1 a 2, obě jsou betonová.

Lazne Belohrad

Budova stanice patří opět k poměrně typickým stavbám z dob vniku trati - je jí jednopatrová jednoduše omítnutá budova obdélníkového půdorysu s krytým venkovním stáním, na levé straně s přístavbou vytápěné čekárny a s prodejem jízdenek. Na pravé straně u východu z dopravní kanceláře se nachází jednoduchá stavba "přechodného stavědla". Toalety jsou umístěny asi 20 metrů vlevo od hlavní budovy - uzamčené, klíč je pouze na vyžádání. Vlevo od budovy se u třetí koleje nachází budovy skladů a nákladiště. Vpravo od budovy je taktéž u třetí koleje nákladiště dřeva. Stanice obsluhuje město Lázně Bělohrad od jehož středu je vzdálena asi 500 metrů.

FOTOGALERIE


Spěšný vlak odjíždí směr Trutnov(5/2008)


Packé zhlaví (5/2008)


Druhé nástupiště - vpravo nákladiště a sklad(5/2008)


Ostroměřská strana nástupiště (5/2008)


Ostroměřská strana - vlevo nákladiště dřeva u třetí staniční koleje (5/2008)


Detail ostroměřského zhlaví (5/2008)


Detail budovy a krytého stání pro cestující


Detail náhladiště a skladu(5/2008)


Sklad je z druhé strany vybaven také nákladištěm pro automobily (5/2008)


Celkový pohled na stanici (5/2008)


Lanovody k návěsti (5/2008)


Detail packého zhlaví (5/2008)


Pohled na stanici z packého zhlaví (5/2008)


Začátek vlečky k pile (5/2008)


Vlečka k pile - v pozadí přejezd a vrata (5/2008)


Detail packého zhlaví - v pozadí stavědlo St. 1(5/2008)


Stanice z packého zhlaví (5/2008)


Stavědlo 1 na packém zhlaví (5/2008)


Přejezd za packým zhlavím (5/2008)


Mechanizmus závor(5/2008)


Pohled na stanici od vlečky (5/2008)


Přejezd je chráněn výkolejkou (5/2008)


Vjezd vlečky k pile za přejezdem (5/2008)


Kompletní pohled na stanici z přejezdu - vlevo stavědlo 1(5/2008)


Výkolejka na vlečce (5/2008)


Přejezd (5/2008)


Širá trať od přejezdu (5/2008)


Interiér čekárny í(5/2008)


Třetí staniční kolej s ústím vlečky Agropodniku (5/2008)


Ostroměřské zhlaví (5/2008)

SITUACE STANICE LÁZNĚ BĚLOHRAD


kliknutím se zvětší

Mapa stanice Lázně Bělohrad pro další použití ve formátu PDF. © Vlakregion Jičín

TECHNICKÉ INFORMACE

OBECNÉ INFORMACE

NÁSLEDNÉ DOPRAVNÍ BODY

LÁZNĚ BĚLOHRAD
stanice
58,858 km

VLAKREGION JIČÍN - soukromé stránky o železnici.
Vznik stránek: 28. října 2005

Autoři projektu Vlakregionu: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer, Jaroslav Runčík

Poděkování za spolupráci: Zdeněk Hrdina

E-mail:njorloj@outlook.cz

Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Vlakregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící Vlakregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons BY-NC-SA: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2020 Vlakregion Jičín