INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

(040) - SKŘIVANY

POPIS DOPRAVNÍHO BODU

Zastávka Skřivany leží přímo u chráněného přejezdu tratě s hlavní silnicí do Smidar. Jde o trojkolejnou zastávku s jednou dopravní kolejí a dvěma kolejemi manipulačními, které slouží hlavně jako předávací a odevzdávkové kolejiště zdejšího vlečkového systému. Vlečky v minulosti obsluhovaly zdejší cukrovar, který byl zrušen v roce 1976 a na místo něj převzal areál Strojobal, dnes v jeho areálu sídlí firma Impress. Zastávka a předávkové kolejiště je kryto z obou stran mechanickými návěstidly která se obsluhují přímo ze zastávky. Zastávka je obsazena jedním signalistou - ten obsluhuje i mechanicky ovládané závory přejezdu s hlavní silnicí na bydžovské straně a na požádání i dva další mechanické přejezdy v okolí zastávky. Nástupiště zastávky má betonovou obdrubu s dlažbou. Budova zastávky má nepravidelný protáhlý obdélníkový tvar a je nízkopodlažní. V budově je kancelář a zazemí pro obsluhu zastávky a pro cestující vnitřní čekárna. V minulosti zde probíhal i prodej jízdenek (dnes zrušený). Vedle hlavní budovy je objekt toalet. Zastávka leží na severním konci stejnojmenné obce Skřivany, kterou obsluhuje.

Skřivany zastávka, vlečka

FOTOGALERIE


Bydžovská strana s přejezdem v pozadí (5/2010)


Mechaniky závor - v budově ovládání návěstidel (5/2010)


Pohled na budovy a nástupiště zastávky... (5/2010)


...pohled z druhé strany (5/2010)


Kompletní pohled na budovy zastávky (5/2010)


Odbočka vleček z nástupiště zastávky (5/2010)


Bývalé WC (5/2010)


Kompletní pohled na nástupiště ve směru k Ostroměři (5/2010)


Manipulační koleje zastávky (5/2010)


Celkový pohled na komplex budov (5/2010)


Odbočka k vlečkám (5/2010)


Nástupiště k Ostroměři (5/2010)


Konec nástupiště směrem k Ostroměři (5/2010)


Zastávka z ostroměřské strany (5/2010)


Budova a odbočka vleček (5/2010)


Interiér čekárny a bývalé výdejní okénko (5/2010)


Mechanika závor I. (5/2010)


Zvonek (5/2010)


Mechanika závor II. (5/2010)


Mechanika závor III. - ovládání závor zdejšího přejezdu (5/2010)


Celkový pohled na zastávku Skřivany, v popředí koleje obou vleček (5/2010)


Vlečky (5/2010)


Budovy zastávky odzadu (5/2010)

SITUACE ZASTÁVKY

Skřivany mapa

Mapa zastávky Skřivany pro další použití ve formátu PDF. © Vlakregion Jičín

OBECNÉ INFORMACE

VLAKREGION JIČÍN - soukromé stránky o železnici.

Autoři projektu Vlakregionu: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Poděkování za spolupráci: Zdeněk Hrdina

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz

Nově nás můžete sledovat na Facebooku:
https://www.facebook.com/Vlakregion

Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Vlakregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící Vlakregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons BY-NC-SA: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Vlakregion Jičín