INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

(040) - SMIDARY

POPIS DOPRAVNÍHO BODU

Stanice Smidary je tříkolejné mezilehlé (v minulosti i koncové) nádraží v rovném úseku trati - chlumecké zhlaví leží v oblouku trati. Dopravní koleje tu jsou dvě se staničními čísly 1 a 2, kolej číslo 4 je manipulační krytá v obou směrech výkolejkami. U manipulační koleje se nachází nákladiště a budova skladu. Vpravo od současné budovy se nacházelo kolejiště a výpravní budova dnes již zrušené trati ze Smidar do Vysokého Veselí. Staniční zabezpečovací zařízení je mechanické se skupinovou odjezdovou návěstí. Obě vjezdová návěstí jsou též mechanická s mechanickou předvěstí. Přestavování výhybek mezi dopravními kolejemi se děje též přes lanovody - výhybky na manipulační koleji se obsluhují ručně. Vše je obsluhováno z ústředního stavědla, které nalezneme vpravo od budovy, výpravčím stanice. Ze stavědla se též obsluhují mechanické závory na ostroměřském zhlaví. Vedle stavědla se nachází i úschovna kol a váha. Nástupiště pro cestující jsou na smidarském nádraží dvě - u každé z dopravních kolejí - u staniční koleje číslo 1 je nástupiště betonové u koleje č. 2 je pouze sypané.

Staniční budova je svou architekturou typická i pro okolní stanice na trati 040. Jde o jednopatrovou budovu obdélníkového půdorysu s dvoubarevnou fasádou. Vlevo od budovy, nedaleko skladu, nalezneme také přístavek toalet. Nenachází se zde venkovní zastřešené stání, ale lze se případně ukrýt v útulné, čisté a vyzdobené čekárně s prodejem jízdenek. Stejně upravené je i okolí stanice s rozkvetlými květináči - je vidět, že se posádka stanice i v nelehkých podmínkách (hlavně asi finančních) snaží o stanici pečovat. Nádraží obsluhuje samotné město Smidary, od kterých je vzdálena asi 1 km a obec Loučná Hora se stejnou vzdáleností. Chtěl bych tímto poděkovat panu výpravčímu za rozhovor a za předvedení nádherného mechanického ústředního stavědla (typuji vzor 5007?).


Nezdá se to, ale i toto je nádraží ve Smidarech v roce 2008, s nádherným kostitřasem a stylovým cyklistou, též přítelem železnice, který dle vlastních slov absolvuje při projížďce na tomto kole, i stovku kilometrů za den! Děkuji mu za to, že ač unavený postál se svým strojem při focení modelem. Po kliknutí se zobrazí foto v barvě.

FOTOGALERIE


Přejezd na ostroměřském zhlaví (5/2008)


Detail mechaniky závor (5/2008)


Detailostroměřského zhlaví (5/2008)


Pohled do nádraží (5/2008)


Detail výhybky na manipulační kolej (5/2008)


Pohled k nádraží ve směru vedení bývalé tratě z Vysokého Veselí (5/2008)


Mostek za silnicí a zarostlý násep - poslední zbytky trati do Vysokého Veselí (5/2008)


Zaasfaltované místo v silnici po bývalém přejezdu (5/2008)


Keře určují směr vedení bývalé trati (5/2008)


Jen lampa prozrazuje prostor, kde se nacházelo bývalé kolejiště (5/2008)


Budova nádraží Smidary z příchozí strany (5/2008)


Ostroměřské zhlaví ze stanice (5/2008)


Detail ostroměřského zhlaví ze stanice (5/2008)


Nástupiště a pohled na chlumeckou stranu (5/2008)


Ústřední stavědlo a úschovna s váhou (5/2008)


Detail nádražní budovy (5/2008)


Chlumecké zhlaví (5/2008)


Mechanika ústředního stavědla (5/2008)

SITUACE STANICE SMIDARY


kliknutím se zvětší

Mapa stanice Smidary pro další použití ve formátu PDF. © Vlakregion Jičín

TECHNICKÉ INFORMACE

OBECNÉ INFORMACE

VLAKREGION JIČÍN - soukromé stránky o železnici.

Autoři projektu Vlakregionu: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Poděkování za spolupráci: Zdeněk Hrdina

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz

Nově nás můžete sledovat na Facebooku:
https://www.facebook.com/Vlakregion

Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Vlakregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící Vlakregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons BY-NC-SA: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Vlakregion Jičín