INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

(041) - BUTOVES

POPIS DOPRAVNÍHO BODU

Stanice Butoves je mezilehlá trojkolejná dopravna s vlečkou v rovném úseku trati. Dopravna má dvě koleje dopravní, ty mají čísla 1 a 2, staniční kolej č. 4 je manipulační, dopravní kolej číslo 1 je průběžná. Z manipulační koleje na ostroměřské straně vychází staniční vlečka, která vede do nedalekého oploceného objektu Státních hmotných rezerv. Zde se u skladů vlečka rozděluje na dvě dlouhé obslužné koleje. Vjezdová návěstidla jsou mechanická (2012) se světelými předvěstidly, odjezdová jsou pak na obou stranách skupinová (st. koleje L/S 1-2), návěstidla jsou nezávislá na výměnách. Výhybky jsou ovládány ručně, návěstidla a výhybky obsluhuje výpravčí příp. staniční dozor. Do obou směrů funguje jako traťové zabezpečení telefonické dorozumívání. Na jičínské straně je přejezd se silnicí III. třídy obsluhovaný mechanicky klikou před dopravní kanceláří.

Butoves - vlaková stanice

Nástupiště jsou v Butovsi dvě, obě typizovaná vyvýšená z betonových panelů, u dopravních kolejí 1 a 2. Budova stanice je jednopatrová obdélníkového půdorysu s členitou fasádou a se sedlovou střechou. Kromě dopravní kanceláře a vyhřívané čekárny pro cestující se v budově v prvním podlaží nachází byt. Vlevo od budovy pak nalezneme přístavek toalet, dnes nahrazený chemickým WC. Před dopravní kanceláří je umístěno mechanické ovládání závor nedalekého přejezdu, uvnitř kanceláře pak mechanické stavědlo. Prostory stanice jsou osvětleny vysokými stožáry unifikovaných závěsných lamp. Zajímavostí je rozlehlost stanice, či vlastně výhybny - v době výstavby se totiž uvažovalo o vojenském využitím stanice, kdy by se zde vykládal vojenský materiál a vojáci v případě napadení monarchie resp. jičínského okresu pruskou armádou od severu. V roce 2012 se počítá s rekonstrukcí stanice a výměnou mechanických návěstidel. Stanice leží v severní části obce Butoves, kterou obsluhuje, společně s nedalekou obcí Tuř.

Aktualizováno: 26. listopadu 2014 byla odstraněna mechanická návěstidla a nahrazena světelnými.

FOTOGALERIE


Vlečková kolej (4/2012)


Pohled do stanice od ústí vlečky (4/2012)


Výhybka manipulační koleje na ostroměřské straně (4/2012)


Mechanické odjezdové návěstidlo na ostroměřské straně (4/2012)


Mechanické návěstidlo v plné kráse (4/2012)


Detail a řešení lanovodů(4/2012)


Ostriměřské zhlaví stanice a přechod pro pěší (4/2012)


Staniční vlečka (4/2012)


Brána vlečky (4/2012)


Koleje a rozdvojení vlečky ke skladům (4/2012)


Manipulační kolej krytá výkolejkou a odbočka vlečky(4/2012)


Pohled na budovu z nástupiště (4/2012)


Budova stanice Butoves (4/2012)


Toalety dnešní i minulé (4/2012)


Budova s pohledem do kolejiště (4/2012)


Ostroměřské zhlaví (4/2012)


Pohled od budovy na jičínskou stranu (4/2012)


Nákladiště a sklad (4/2012)


Nákladiště a sklad z nástupiště u druhé koleje (4/2012)


Jičínské zhlaví a odjezdové návěstidlo - vpravo odvratná kolej manipulační koleje (4/2012)


Detail návěstidla (4/2012)


Jičínské zhlaví stanice (4/2012)


Mechanické závory na jičínském zhlaví (4/2012)


Mechnika a zas jen mechanika (4/2012)


Budova z příchozí strany (4/2012)


Mechanické ovládání závor (4/2012)


Před výpravní budovou (4/2012)


Východ (4/2012)

PANORAMA - ČEKÁRNA

 Stanice Butoves - čekárna

SITUACE STANICE BUTOVES

Butoves - vlaková stanice - mapa
kliknutím se zvětší

Mapa stanice Butoves pro další použití ve formátu PDF. © Vlakregion Jičín

MAPA

Volba zobrazované mapy:

TECHNICKÉ INFORMACE

OBECNÉ INFORMACE

NÁSLEDNÉ DOPRAVNÍ BODY

BUTOVES
stanice
9,466 km

VLAKREGION JIČÍN - soukromé stránky o železnici.

Autoři projektu Vlakregionu: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Poděkování za spolupráci: Zdeněk Hrdina

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz

Nově nás můžete sledovat na Facebooku:
https://www.facebook.com/Vlakregion

Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Vlakregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící Vlakregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons BY-NC-SA: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Vlakregion Jičín

28.10.2020