INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

(041) - VITINĚVES

POPIS DOPRAVNÍHO BODU

Zastávka Vitiněves je mezilehlá zastávka ležící v mírném oblouku trati u železničního přejezdu (č. P3131) se silnicí III. třídy (č. 32840) vedoucí z Jičína do Vitiněvse.

Zastávka Vitiněves
Zastávka Vitiněves (4/2021)

V době výstavby odbočné trati z Ostroměře do Jičína, v roce 1871, stával u přejezdu se silnicí pouze strážní domek č. 9 (WH 9J). Teprve o 9 let později, v roce 1880, byla u strážního domku otevřena nová zastávka obsluhující obec Vitiněves. K jejímu oficiálnímu otevření došlo 30. dubna 1880 a v té době šlo typicky pouze o jednoduchý sypaný peron, umožňující cestujícím nastoupení do vlaku. V roce 1890 pak byla na zastávce vybudována kusá vlečková kolej s rampou, silniční váhou a rozsáhlým nákladištěm, sloužících hlavně k nakládání řepy a ostatních zemědělských komodit. Krátká vlečka o délce 86 metrů, zaústěná ve směru k Jičínu, byla od počátku ve správě Spolkového cukrovaru v Jičíně, tu později převzalo bašnické Konsorcium pro zakoupení jičínského cukrovaru (tedy Bašnický cukrovar). V roce 1904 bylo obcí požadováno zřízení čekárny, která by cestujícím sloužila v případě nepříznivého počasí a jejíž vybudování bylo povoleno výnosem z 5. srpna 1904. V květnu roku 1905 se cestující konečně dočkali nové čekárny, ta byla zbudována, jak bylo v takových případech obvyklé, ze staré dřevěné vozové skříně, umístěné vedle strážního domku. V roce 1911 byla přijata žádost o úpravu nákladiště a k oboustrannému zapojení kusé koleje i ve směru k Ostroměři - žádost však byla zamítnuta a projekt se nerealizoval. Ve 30. letech 20. století pak došlo k přemístění a úpravě původní čekárny zhotovené z vozové skříně. Po druhé světové válce byl navržen plán na úpravu stávajícího strážního domku a vybudování zcela nové zděné čekárny a nových toalet. K jejich výstavbě došlo v roce 1957 a 14. ledna 1958 byla nová čekárna, sklad a toalety dány do užívání cestující veřejnosti. Po roce 1962 pak došlo ke zrušení nákladiště a zastávka byla využívána pouze v osobní dopravě.

Zastávka Vitiněves
Panorama zastávky Vitiněves - panorama zastávky přes přejezd (4/2021)

(2022) Jednokolejná zastávka Vitiněves leží v mírném oblouku trati za přejezdem, který je chráněný světelnou signalizací a závorami. Nástupiště zastávky má délku 90 metrů a je tvořeno betonovými panely, nesenými na konzolách – typ SUDOP, zbytek prostoru pro cestující je pouze sypaný. Na nástupiště se cestující dostane od silnice po krátkém chodníku. Hned vedle zastávky, na její ostroměřské straně, je přejezd se silnicí III. třídy, směřující do centra obce, chráněný závorami. Budova zastávky je přízemní stavba s půdorysem ve tvaru písmene T a se sedlovou střechou s krátkým přesahem, který tvoří kryté venkovní stání. V levé části, kolmé ke kolejišti, bývala komerční kancelář a služební byt, tato část je v současné době (2022) stále obydlena. Pravou část budovy, umístěnou podélně, tvoří zázemí pro cestující. Je tu čekárna pro cestující, v minulosti uzavřená a vytápěná, sklad a toalety, ty jsou již uzavřené. V čekárně nalezneme pouze dřevěnou lavičku a zabedněné pokladní okénko na prodej jízdenek. Prodej jízdenek na zastávce Vitiněves trval dle jízdního řádu do 70. let 20. století (pravděpodobně do konce roku 1974), kdy byl ukončen a jízdenky se prodávaly již jen ve vlaku. Informace s odjezdy se nachází venku na fasádě čekárny. Na jičínské straně nástupiště stále nalezneme pozůstatky po nákladišti, zachována je celá nákladištní hrana, podél které vedla manipulační kolej. Výrazně zachovány jsou také betonové základy po vážním domku a váze, skrze hlínu a trávu se na některých místech nákladiště objevuje i zachovalá žulová dlažba. Na konci nástupiště se dají nalézt patky původních betonových svítidel. Po manipulační koleji již žádné pozůstatky nejsou, pouze terén a kameny vyskládaná nákladištní hrana kopírují její původní polohu. Zastávka obsluhuje stejnojmennou obec Vitiněves, od jejíhož pomyslného centra je vzdálena asi 500 metrů. Z turistického hlediska není zastávka nijak zajímavá a slouží hlavně dopravně obyvatelům obce Vitiněves. Zajímavostí zastávky je na budově chybně uvedený a několikrát maskovaný název zastávky, obsahující dlouhé "í" (2022).


Zastávka Vitiněves (12/2007)

FOTOGALERIE

Zastávka Vitiněves
Zastávka Vitiněves - ostroměřská strana nástupiště (04/2021)

Zastávka Vitiněves
Zastávka Vitiněves - pohled na jičínskou stranu (04/2021)

Zastávka Vitiněves
Zastávka Vitiněves - zachovalá nákladištní hrana (04/2021)

Zastávka Vitiněves
Zastávka Vitiněves - pohled na budovu zastávky (04/2021)

Zastávka Vitiněves
Zastávka Vitiněves - jičínský konec nástupiště (04/2021)

Zastávka Vitiněves
Zastávka Vitiněves - vpravo nákladičtní hrana vymezuje polohu původní manipulační koleje (04/2021)

Zastávka Vitiněves
Zastávka Vitiněves - jičínský konec nástupiště (04/2021)

Zastávka Vitiněves
Zastávka Vitiněves - směr vedení původní manipulační koleje (04/2021)

Zastávka Vitiněves
Zastávka Vitiněves - za koncem násupiště ještě pokračuje nákladištní hrana (04/2021)

Zastávka Vitiněves
Zastávka Vitiněves - pohled z jičínského konce do zastávky (04/2021)

Zastávka Vitiněves
Zastávka Vitiněves (04/2021)

Zastávka Vitiněves
Zastávka Vitiněves - směr zaústění dnes již neexistující manipulační koleje do trati (04/2021)

Zastávka Vitiněves
Zastávka Vitiněves - zbytky osvětlení (04/2021)

Zastávka Vitiněves
Zastávka Vitiněves (04/2021)

Zastávka Vitiněves
Zastávka Vitiněves - u hektometrovníku ležela výměna manipulační koleje (04/2021)

Zastávka Vitiněves
Zastávka Vitiněves - pohled do zastávky ve směru manipulační koleje (04/2021)

Zastávka Vitiněves
Zastávka Vitiněves (04/2021)

Zastávka Vitiněves
Zastávka Vitiněves (04/2021)

Zastávka Vitiněves
Zastávka Vitiněves - zachovalá nákladištní hrana(04/2021)

Zastávka Vitiněves
Zastávka Vitiněves - na nákladišti jsou patrné zbytky dláždění (04/2021)

Zastávka Vitiněves
Zastávka Vitiněves - vpravo zaniklá nákladištní plocha (04/2021)

Zastávka Vitiněves
Zastávka Vitiněves (04/2021)

Zastávka Vitiněves
Zastávka Vitiněves - sklad a toelety, dnes již nefunkční (04/2021)

Zastávka Vitiněves
Zastávka Vitiněves - vstup do čekárny (04/2021)

Zastávka Vitiněves
Zastávka Vitiněves - vstup do čekárny a zabedněné výdejní okénko (04/2021)

Zastávka Vitiněves
Zastávka Vitiněves - lavička, jediný mobiliář v interiéru zastávky (04/2021)

Zastávka Vitiněves
Zastávka Vitiněves - jízdenky se z komerční kanceláře prodávaly skrz toto výdejní okénky (04/2021)

Zastávka Vitiněves
Zastávka Vitiněves - odpadkový koš, další část mobiliáře zastávky (04/2021)

Zastávka Vitiněves
Zastávka Vitiněves - okno čekárny a dveře skladu (04/2021)

Zastávka Vitiněves
Zastávka Vitiněves (04/2021)

Zastávka Vitiněves
Zastávka Vitiněves - výškový značka (04/2021)

Zastávka Vitiněves
Zastávka Vitiněves (04/2021)

Zastávka Vitiněves
Zastávka Vitiněves - přejezd na ostroměřské straně zastávky (04/2021)

Zastávka Vitiněves
Zastávka Vitiněves - přístupový chodník na nástupiště (04/2021)

Zastávka Vitiněves
Zastávka Vitiněves - celkový pohled na nástupiště zastávky (04/2021)

Zastávka Vitiněves
Zastávka Vitiněves - vchod do komerční kanceláře (04/2021)

Zastávka Vitiněves
Zastávka Vitiněves - celkový pohled na zastávku (04/2021)

Zastávka Vitiněves
Zastávka Vitiněves - přejezd (04/2021)

Zastávka Vitiněves
Zastávka Vitiněves - celkový čelní pohled na budovu zastávky (04/2021)

Zastávka Vitiněves
Zastávka Vitiněves (04/2021)

Zastávka Vitiněves
Zastávka Vitiněves (04/2021)

Zastávka Vitiněves
Zastávka Vitiněves - pohled přes přejezd na zastávku (04/2021)

Zastávka Vitiněves
Zastávka Vitiněves (04/2021)

Zastávka Vitiněves
Zastávka Vitiněves - silnice a chodník směřující od zastávky do obce (04/2021)

Zastávka Vitiněves
Zastávka Vitiněves - dveře původní komerční kanceláře (04/2021)

Zastávka Vitiněves
Zastávka Vitiněves (04/2021)

Zastávka Vitiněves
Zastávka Vitiněves (04/2021)

Zastávka Vitiněves
Zastávka Vitiněves (04/2021)

Zastávka Vitiněves
Zastávka Vitiněves - detail nákladništní hrany (04/2021)

Zastávka Vitiněves
Zastávka Vitiněves - zachovalé základy silniční váhy na nákladišti (04/2021)

Zastávka Vitiněves
Zastávka Vitiněves (04/2021)

Zastávka Vitiněves
Zastávka Vitiněves (04/2021)

Zastávka Vitiněves
Zastávka Vitiněves (04/2021)

Zastávka Vitiněves
Zastávka Vitiněves (04/2021)

Zastávka Vitiněves
Zastávka Vitiněves - dláždění nákladiště a základy váhy (04/2021)

Zastávka Vitiněves
Zastávka Vitiněves - zbytky základů vážního domku (04/2021)

Zastávka Vitiněves
Zastávka Vitiněves - nákladiště (04/2021)

Zastávka Vitiněves
Zastávka Vitiněves - ještě původní starší výbojkové lampy (12/2007)

Zastávka Vitiněves
Zastávka Vitiněves (12/2007)

Zastávka Vitiněves
Zastávka Vitiněves (12/2007)

Zastávka Vitiněves
Zastávka Vitiněves (12/2007)

Zastávka Vitiněves
Zastávka Vitiněves (12/2007)

Zastávka Vitiněves
Zastávka Vitiněves - válcová výbojková lampa na konci nástupiště (12/2007)

Zastávka Vitiněves
Zastávka Vitiněves (12/2007)

Zastávka Vitiněves
Zastávka Vitiněves (12/2007)

Zastávka Vitiněves
Zastávka Vitiněves (12/2007)

Zastávka Vitiněves
Zastávka Vitiněves (12/2007)

PANORAMA ZASTÁVKY

Zastávka Vitiněves
Panorama zastávky Vitiněves - komplexní panorama zastávky (4/2021)

Zastávka Vitiněves
Panorama zastávky Vitiněves - interiér čekárny (4/2021)

Zastávka Vitiněves
Panorama zastávky Vitiněves (4/2021)

Zastávka Vitiněves
Panorama zastávky Vitiněves (4/2021)

Zastávka Vitiněves
Panorama zastávky Vitiněves (4/2021)

Zastávka Vitiněves
Panorama zastávky Vitiněves - plocha bývalého nákladiště se základy silniční váhy a vážního domku (4/2021)

Zastávka Vitiněves
Panorama zastávky Vitiněves (4/2021)

SITUACE ZASTÁVKY A NÁKLADIŠTĚ VITINĚVES 1911


Mapa zastávky a nákladiště Vitiněves z roku 1911
Zdroj: Národní archiv Praha, sbírka: Zdeněk Hrdina

MAPA

Volba zobrazované mapy:

OBECNÉ INFORMACE

NÁSLEDNÉ DOPRAVNÍ BODY

VITINĚVES
zastávka
13,065 km

VLAKREGION JIČÍN - soukromé stránky o železnici.

Autoři projektu Vlakregionu: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Poděkování za spolupráci: Zdeněk Hrdina

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz

Nově nás můžete sledovat na Facebooku:
https://www.facebook.com/Vlakregion

Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Vlakregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící Vlakregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons BY-NC-SA: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Vlakregion Jičín