INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

(041) - DOBRÁ VODA U HOŘIC

POPIS DOPRAVNÍHO BODU

Dobrá Voda u Hořic je jednokolejná mezilehlá zastávka ležící v rovném úseku trati. Původně však Dobrá Voda bývala tříkolejnou stanicí s dvěma vlečkami. Historie stanice se váže až k výstavbě tratě společností České obchodní dráhy (BCB), která se stavěla v letech 1881 a 1882, a byla rozdělena na několik dílčích stavebních oddílů, úsek z Ostroměře do Hořic byl vystavěn již na podzim 1881 a 27. listopadu 1881 projel z přes Dobrou Vodu do Hořic první vlak. Na celém úseku z Ostroměře do Hradce Králové byla zahájena doprava 19. března 1882.

Dobrá Voda u Hořic

V době zahájení provozu nese stanice název Dolní Dobrá Voda - Bašnice, po první světové válce, v roce 1920, byl název zkrácen na Dobrá Voda - Bašnice a od roku 1937 nese pouze jméno Bašnice (za války Baschnitz). Původně měla být Dobrá Voda pouze zastávkou s dvoukolejným nákladištěm, ale projekt byl dodatečně změněn a kolejiště vystavěno s obvyklým odklonem osy koleje (používaný v době výstavby společností BCB) a postavena byla i vlečka místního cukrovaru (založen 1871) o délce 600 metrů (celková délka kolejí 1,177 km). Kolejiště Dobré Vody tedy mělo tři koleje, jednu dopravní, jednu nákladištní a jednu odstavnou s připojenou vlečku. Ve stanici byla vystavěna typizovaná výpravní budova s verandou, vedle které stával dřevěný sklad s nákladištěm, a strážní domek s číslem 14 - ve stanici bylo možné křižovat vlaky dlouhé 172 metrů. Před první světovou válkou bylo kolejiště stanice prodlouženo a to na celkovou délku 276 metrů a za války v roce 1917 bylo rozšířeno o druhou vlečku, vycházející opět ze staniční koleje č. 3, směřující do skladu sušárny čekanky. Vlečka byla poměrně krátká s délkou 84 metrů a vydržela v provozu dvacet let, kdy byla v roce 1937 opět snesena. Od roku 1924 obsluhovala cukrovarskou vlečku i vlastní malá parní dvounápravová lokomotiva, v roce 1957 byla vyměněna za lokomotivu motorovou. Mezi válkami panuje ve stanici čilý nákladní ruch a kromě obsluhy vlečky se tu také nakládá velké množství místního vyhlášeného „dobrovodského“ zelí. Za druhé světové války v roce 1940 jsou vystavěna vjezdová mechanická návěstidla, závislá na postavení výměn a je zároveň odstraněn odklon traťové osy kolejí. Výměny jsou uzamčeny a klíče od nich trvale zasunuty v ústředním zámku. V té době je také rozšířeno a prodlouženo nákladiště na délku 8 nákladních vozů a zvětšen je i přilehlý sklad, umístěný na levé straně od výpravní budovy.

Dobrá Voda u Hořic
Původní budova zastávky Dobrá Voda u Hořic s manipulační kolejí

Po druhé světové válce, v roce 1946 je stanice Dobrá Voda přeměněna na zastávku s nákladištěm a vlečkou. Od té doby dochází v historii zastávky již jen k redukcím. Mechanická návěstidla s předvěstidly slouží na zastávce až do roku 1991, kdy jsou snesena - kozlík od nich je dodnes k vidění v muzeu v Rosicích nad Labem. V roce 1999 končí i výroba v cukrovaru a ten je v roce 2008 srovnán se zemí, dnes je na jeho místě skladová plocha recyklační firmy. V roce 2006 je vyloučena a částečně snesena druhá dopravní kolej (st. kolej číslo 3), na kterou je napojena i cukrovarská vlečka a v říjnu 2010 je odstraněna i kolej manipulační (st. kolej č. 2) a zbylé výhybky - zapomenuta, zarostlá vegetací, zůstává pouze výhybka z třetí staniční koleje na cukrovarskou vlečku (2016). Dobrá Voda u Hořic je tak proměněna na pouhou jednokolejnou zastávku. Na počátku roku 2015 pak dochází i k likvidaci bývalé výpravní budovy, v té době nepovoleně obydlené problémovými občany.

Před likvidací šlo o klasickou přízemní budovu protáhlého obdélníkového půdorysu se sedlovou střechou, normovanou dle reálií BCB. V pravé části budovy byla vytápěná čekárna pro cestující s okénkem pro prodej jízdenek. Uprostřed pak dopravní kancelář a původní byt pro obsluhu bývalé stanice. Na pravé straně od budovy stávaly samostatně toalety a byly zbořeny spolu s hlavní budovou. Pozemek zastávky býval oplocen betonovým plotem a vpředu umístěno zábradlí. Nástupiště cestujícím osvětlovaly tři oválné lampy a obě strany kolejiště nasvěcovaly vysoké stožárové lampy (6 ks + 3 nad vlečkou). Po bourání vyrostly na místě výpravní budovy dva betonové unifikované přístřešky s lavičkami. Nástupiště na zastávce zůstalo sypané a je osvětlované třemi malými obloukovými lampami, přístřešky pak mají vlastní osvětlení. Vedle přístřešků se zachovalo kryté stání pro kola a studna na vodu. Trochu netradičně působí zábradlí z betonových sloupků a trubek, chránící přístup do kolejiště, zachované téměř v celé své původní délce. Zastávka obsluhuje obec Dobrou Vodu u Hořic a leží v jižní části obce nazývané Dolní Dobrá Voda. Z turistického hlediska není zastávka nijak zajímavá a slouží tak hlavně k dopravní obsluze obce.

PANORAMA ZASTÁVKY

Dobrá Voda u Hořic
Dobrá Voda u Hořic (5/2016)

Dobrá Voda u Hořic
Původní panorama zastávky před likvidací kolejiště a budovy

FOTOGALERIE


Před rekonstrukcí: Pohled z nástupiště na hradeckou stranu kolejiště zastávky (8/2007)


Před rekonstrukcí: Původní výpravní budova zastávky(8/2007)


Před rekonstrukcí: Hradecká strana kolejiště pohledem od výpravní budovy - v zarostlém prostoru vpravo existovala třetí kolej (8/2007)


Před rekonstrukcí: Jičínská strana kolejiště (8/2007)


Před rekonstrukcí: Kompletní pohled na původní budovu zastávky (8/2007)


Před rekonstrukcí: Kolejové větvení na jičínské straně (8/2007)


Před rekonstrukcí: Vlevo vedla ještě jedna původní kolej (8/2007)


Před rekonstrukcí: Výhybka druhé dopravní koleje (8/2007)


Před rekonstrukcí: Jičínské zhlaví zastávky a nákladiště Dobrá Voda u Hořic (8/2007)


Před rekonstrukcí: Pohled od vlečky přes přejezd, v trávě ještě zachovalé koleje (8/2007)


Před rekonstrukcí: Cukrovárenská vlečka osvětlená třemi vysokými lampami (8/2007)


Před rekonstrukcí: Po asi 150 metrech vstupují koleje do areálu bývalého cukrovaru (8/2007)


Před rekonstrukcí: V areálu cukrovaru je již vše zarostlé vegerací (8/2007)


Před rekonstrukcí: Pohled od vrat vlečky k zastávce (8/2007)


Před rekonstrukcí: Přejezd cesty na jičínské straně (8/2007)


Před rekonstrukcí: Celkový pohled na zastávku z jičínské strany (8/2007)


Před rekonstrukcí: Přejezd vlečky (8/2007)


Před rekonstrukcí: Ještě stojící toalety (8/2007)


Před rekonstrukcí: Hradecká strana kolejiště zastávky (8/2007)


Před rekonstrukcí: Pohled do zastávky z hradecké strany (8/2007)


Před rekonstrukcí: Větvení kolejiště na hradecké straně (8/2007)


Před rekonstrukcí: Výkolejka manipulační koleje na hradecké straně (8/2007)


Před rekonstrukcí: Hradecké zhlaví zastávky a nákladiště (8/2007)


Před rekonstrukcí: Výhybky hradeckého zhlaví (8/2007)


Před rekonstrukcí: Pohled ze směru již vytržené druhé dopravní koleje (8/2007)


Před rekonstrukcí: Celkový pohled na zastávku z hradeckého zhlaví (8/2007)


Před rekonstrukcí: Přejezd za propustkem na hradecké straně (8/2007)


Před rekonstrukcí: Detail propustku (8/2007)


Průběh rekonstrukce: Hořická strana po vytržení výhybek - Autor: Martin Knap (10/2010)


Počátek rekonstrukce: Vyvrácený námezník na hořické straně - Autor: Martin Knap (10/2010)


Počátek rekonstrukce: Odstraněné výhybky na hořické straně - Autor: Martin Knap (10/2010)


Počátek rekonstrukce: Upravený přejezd - hořická strana - Autor: Martin Knap (10/2010)


Počátek rekonstrukce: Komplexni pohled do zastávky po úpravě kolejiště - Autor: Martin Knap (10/2010)


Počátek rekonstrukce: Pohled do zastávky v místě odstranění výhybek - Autor: Martin Knap (10/2010)


Počátek rekonstrukce: Již neobsluhovatelná manipulační kolej - Autor: Martin Knap (10/2010)


Počátek rekonstrukce: Pohled na zastávku - v pozadí pracovní mechanismy - Autor: Martin Knap (10/2010)


Počátek rekonstrukce: Jičínská strana - vpravo vytrhané kolejivo - Autor: Martin Knap (10/2010) (5/2016)


Počátek rekonstrukce: Jičínská strana - místo vytržené výhybky - Autor: Martin Knap (10/2010)


Počátek rekonstrukce: Upravený svršek na jičínské straně - Autor: Martin Knap (10/2010)


Počátek rekonstrukce: Odstraněné výhybky a koleje - Autor: Martin Knap (10/2010)


Vlak do Hradce Králové odjíždí ze zastávky (5/2016)


Jičínská strana zastávky (5/2016)


Pohled na nástupiště a nové čekárny - původní plot zůstal v celé jeho délce zachován (5/2016)


Místo větvení kolejí na jičínské straně (5/2016)


Pohledve směru původní manipulační koleje (5/2016)


Jičínská strana (5/2016)


Jediná vlečková výhybka zůstala komplet zachována (5/2016)


Výhybka cukrovárenské vlečky a směr zaústění do trati (5/2016)


Pohled přes zachovanou výhybku do zastávky (5/2016)


Zastávka z vlečkové koleje (5/2016)


Původní místo výhybky druhé dopravní koleje (5/2016)


Dnes již vlečku určují jen zrezlé lampy (5/2016)


Směr vlečkové koleje do bývalého areálu cukrovaru - vpravo trať na Jičín (5/2016)


Pohled z bývalé vlečky přes cestu (5/2016)


Pohled z trati do zastávky, vlevo přejezdník (5/2016)


Nový přejezd u cesty na jičínské straně zastávky - v pozadí lampy zrušené vlečky (5/2016)


Přístupová cesta k zastávce (5/2016)


Jen zábradlí z betonových sloupků z původní stanice se zachovalo v téměř celé délce (5/2016)


Dvojitá čekárna zastávky Dobrá Voda u Hořic a přístup do kolejiště (5/2016)


Nástupiště a viditelný prostor bývalé manipulační koleje (5/2016)


Čekárna zastávky (5/2016)


Vývěska s jízdními řády a informacemi (5/2016)


Nová čekárna pohledem k přístupové cestě (5/2016)


Pěšina ve směru na hradeckou stranu zastávky (5/2016)


Jičínská strana a přistup ke kolejišti (5/2016)


Hradecká strana kolejiště (5/2016)


Komplexní pohled na čekárnu a přístup ke kolejišti (5/2016)


Konec zastávky na hradecké straně (5/2016)


Zábradlí a druhá cedule označující zastávku(5/2016)


Hradecká strana pohledem bývalé manipulační koleje (5/2016)


VCelkový pohled na zastávku (5/2016)


Hradecká strana zastávky, napravo prostor druhé manipulační koleje a viditelné zbytky lanovodů (5/2016)


Několik zachovalých sloupků lanovodů(5/2016)


Detail sloupku lanovodu (5/2016)


Hektometrovník a trosky oplocení a lanovodů (5/2016)


Pohled ve smeru vedení druhé dopravní koleje (5/2016)


Prostor bývalého větvení kolejí 5/2016)


Pohled ve směru k Hořicím z bývalého zhlaví stanice (5/2016)


Přejezd na hradecké straně (5/2016)


Pohled přes přejezd na místo bývalého větvení hned za propustkem (5/2016)


Přejezd na hradecké straně zastávky (5/2016)


Nově upravený přejezd (5/2016)


Detail pražců, použity staré dřevěné pražce v kombinaci s novými (5/2016)


Studna a její hlídač :-) (5/2016)


Původní zastřešená krytá stání pro kola (5/2016)


Prostor, kde se nacházela původní budova stanice (zastávky) (5/2016)


Osvětlení čekárny (5/2016)


Nové čekárny (5/2016)


Lavička a koš v normě "antivandal"(5/2016)


Celkový pohled na současnou zastávku (5/2016)


Čelní pohled na čekárnu (5/2016)


Meziválečná fotografie nádraží Dobrá Voda u Hořic, vlevo vlečka do skladu sušárny čekanky, vpravo původní kratší manipulační kolej k nákladišti, za skladem strážní domek č. 14 a úplně v pozadí cukrovar. Sbírka: Archiv obce Dobrá Voda


Historický záběr z dob slávy stanice, ukazuje přistavené vagóny na manipulační koleji, na které se nakládalo zdejší vyhlášené zelí. Vpředu dřevěná budova skladu.

SITUACE STANICE DOBRÁ VODA U HOŘIC (1925)

Mapa stanice Dobrá Voda u Hořic pro další použití ve formátu PDF. © Vlakregion Jičín

SITUACE STANICE DOBRÁ VODA U HOŘIC V ROCE 2007 (PŘED REDUKCÍ)

Mapa stanice

Mapa stanice Dobrá Voda u Hořic před rekonstrukcí pro další použití ve formátu PDF. © Vlakregion Jičín

MAPA

Volba zobrazované mapy:

OBECNÉ INFORMACE

NÁSLEDNÉ DOPRAVNÍ BODY

DOBRÁ VODA U HOŘIC
zastávka
28,624 km

VLAKREGION JIČÍN - soukromé stránky o železnici.

Autoři projektu Vlakregionu: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Poděkování za spolupráci: Zdeněk Hrdina

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz

Nově nás můžete sledovat na Facebooku:
https://www.facebook.com/Vlakregion

Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Vlakregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící Vlakregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons BY-NC-SA: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Vlakregion Jičín