INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

(040, 041) - OSTROMĚŘ

POPIS DOPRAVNÍHO BODU

Stanice Ostroměř je sedmikolejné nádraží, kde se kříží dvě regionálně významné trati a to trať 040 z Chlumce nad Cidlinou do Trutnova a 041 z Turnova do Hradce Králové. Na ostroměřském nádraží najdeme dvě vlečky a povícero odstavných kolejí a také opravárenské dílny. Dopravních kolejí je v Ostroměři pět a to č. 1 - 5. ostatní koleje jsou manipulační či odstavné. Stanice je vybavena elektromechanickým zabezpečovacím zařízením s vjezdovou i odjezdovou světelnou návěstí. Osádku stanice tvoří výpravčí a staniční dozor. Na obou zhlavích nalezneme obsazené budovy stavědel (St. 1 - hradecko-packé zhlaví, St. 2 chlumecko-jičínské zhlaví). Ve správě výpravčího jsou klíče od zastávky Dobrá Voda u Hořic (prakticky již neexistující 2. kolej a vlečka) a od zastávky Šárovcova Lhota. Nástupiště ve stanici jsou betonová pouze u koleje číslo 4. je nástupiště sypané.

Architektonicky krásná je dvoupatrová budova stanice se zastřešeným stáním pro cestující. Má obdélný půdorys s věžovými přístavbami na každé straně. Fasáda je neomítnutá ze skládaného kamene. V budově je vytápěná čekárna pro cestující s prodejem jízdenek. V levé části budovy je umístěna restaurace. Vlevo dále od budovy se nachází samostatný objekt toalet a vpravo pak přístřešek pro uschování kola. Ve stanici najdeme na hradeckém zhlaví ještě budovu dílen. Nádraží obsluhuje samotné městečko Ostroměř a je vzdáleno asi 500 metrů od pomyslného centra města.

Nádraží v Ostroměři zvítězilo v roce 2007 v prvním ročníku soutěže o nejkrásnější nádraží v republice! A to vše díky osádce stanice, která se o nádraží pečlivě stará.

FOTOGALERIE


Ostroměřské nádraží - celkový pohled z turnovského zhlaví (1/2006)


Turnovsko-chlumecké zhlaví (1/2006)


Budova toalet(1/2006)


Celkový pohled na turnovsko-chlumecké zhlaví(1/2006)


Nástupiště směrem k Hradci Králové a Trutnovu(1/2006)


Hradecko-trutnovské zhlaví (1/2006)


Detail odjezdových návěstidel na hradecko-trutnovském zhlaví(1/2006)


Kolej č. 4 (1/2006)


Budova stanice s dopravní kanceláří a čekárnou (1/2006)


Celkový pohled na nádraží s budovou stanice(1/2006)


Informační tabule(1/2006)


Zajímavé pro informaci o nejbližších odjezdech - nahrazeno v roce 2007 novým informačním systémem(1/2006)

SITUACE STANICE OSTROMĚŘ


kliknutím se zvětší

Mapa stanice Ostroměří pro další použití ve formátu PDF. © Vlakregion Jičín

TECHNICKÉ INFORMACE

OBECNÉ INFORMACE

VLAKREGION JIČÍN - soukromé stránky o železnici.

Autoři projektu Vlakregionu: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Poděkování za spolupráci: Zdeněk Hrdina

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz

Nově nás můžete sledovat na Facebooku:
https://www.facebook.com/Vlakregion

Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Vlakregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící Vlakregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons BY-NC-SA: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Vlakregion Jičín