INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

(041) - ROVENSKO POD TROSKAMI

POPIS DOPRAVNÍHO BODU

Rovensko pod Troskami je mezilehlá tříkolejná stanice, která leží v rovném úseku za obloukem trati. Dvě koleje jsou dopravní a jedna je manipulační, hlavní kolej st. č. 1 je průběžná. Dopravní koleje slouží k pravidelnému křížení vlaků (2016). Samotná historie stanice Rovensko se váže k historii výstavby zdejší místní dráhy vedoucí z Jičína do Turnova. Již při plánování trati se rovenští zastupitelé, hlavně na popud místních podnikatelů, snažili, aby trať vedla kolem jejich města. Nadšení Rovenských dokazuje i odkoupení 188 kusů akcií společnosti pro výstavbu dráhy, v celkové sumě 75.200 korun. Jelikož šlo o nezanedbatelnou částku, je snad i proto místní lokálka nazývána dráhou jičínsko - rovensko - turnovskou.

Rovensko pod Troskami
Pohled na stanici před rekonstrukcí (2006)

Výstavba dráhy probíhala v několika úsecích najednou, byl to úsek jičínský, úsek rovenský a úsek turnovský a s výstavbou se započalo přípravnými pracemi v srpnu roku 1902, přičemž nádraží v Rovensku bylo koncipováno na jihovýchodní konec městečka. I když výstavba dráhy postupovala poměrně rychle a to díky velmi příznivému terénu, je na ní několik problematičtějších úseků. Jedním ze stavebně složitějších úseků je právě část trati z rovenského nádraží do Ktové. Zde bylo nutné v poměrně úzkém údolí složitě navršit vysoké náspy a vystavět most přes říčku Veselku. Provoz na trati byl slavnostně zahájen 18. října 1903, kdy z Jičína byl v 10 hodin vypraven slavnostně ozdobený vlak s osmi vozy. V Rovensku proběhlo velké uvítání, kdy k přítomným shromážděným občanům promluvil dr. Klouček, který mimo jiné připomněl, že město Rovensko přispělo velmi významnou částkou při odkupu akcií dráhy. O den později byla železnice zprovozněna i pro cestující veřejnost. Po druhé světové válce v říjnu 1945 došlo k významné přestavbě a rozšíření nevyhovující výpravní budovy, kdy z původní čekárny vznikla dopravní kancelář a k budově byla přistavěna nová čekárna prodloužením stávající budovy, kolaudace stavby byla provedena v roce 1946. O rok později v roce 1947 pak došlo k vydláždění nevyhovující přístupové komunikace a celého nákladiště. Poslední rekonstrukce se dočkala stanice v roce 2010, kdy během listopadu došlo k výměně výhybek, kolejového podloží a modernizaci zastaralých nástupišť, byl při tom zároveň zbourán nepoužívaný sklad a zrušeno nákladiště.

Rovensko pod Troskami - panorama stanice
Panorama stanice po rekonstrukci a likvidaci skladu - foceno z místa kde stával sklad (4/2012) - po kliknutí se zvětší

Konfigurace kolejiště zůstala od výstavby do dnešní doby prakticky stejná - jde o dvě dopravní koleje s čísly 1 a 3 a jednu kolej manipulační. Staniční kolej č. 1 je průjezdná a má užitnou délku 175 metrů (celková délka 199 m) a kolej č. 3 má užitnou délku 325 metrů (celková délka 341 m), manipulační kolej je ve stanici jen jedna a má číslo 2 a užitnou délku 175 metrů. V minulost obsluhovala manipulační kolej nákladiště a sklad, který stával na jičínské straně stanice, manipulační kolej je z obou stran zabezpečena výkolejkami. Nástupiště jsou vystavěna u obou dopravních kolejí, jsou samozřejmě jednostranná se shodnou délkou 70 metrů, jde o betonové desky na konzolách typu SUDOP. V minulosti byla nástupiště o něco delší, avšak u staniční koleje č. 3 bylo pouze jednoduché sypané bez jakékoliv obruby, u staniční koleje č. 1 stálo nástupiště typu SUDOP a to bylo po rekonstrukci v roce 2010 přesunuto ke koleji č. 3 a u koleje č. 1 bylo vystavěno typově stejné nové nástupiště. Staniční zabezpečovací zařízení je pouze 1. kategorie (2016), jde o světelná vjezdová návěstidla se světelnými předvěstidly, která jsou nezávislá na výhybkách. Stanici obsluhuje z dopravní kanceláře výpravčí a výhybkář - výhybky jsou přestavovány ručně a mají uzamykatelné výměnové zámky - složité je hlavně ruční přestavování výhybky z DK na vzdáleném libuňském zhlaví - pro nepříznivé počasí je zde boudička pro čekajícího výhybkáře a telefon. Pro urychlení křižování ve stanici byla po rekonstrukci v roce 2010 tato krajní výhybka dovybavena elektromechanickým zámkem, takže výpravčí má na panelu v DK dodatečnou vizuální kontrolu nad postavením vlakové cesty. Odjezdová návěstidla stanice nemá a tak je vlak vypravován pouze na signál výpravčího. Jako traťové zabezpečení funguje v obou směrech telefonické dorozumívání. Výpravčí stanice může obsluhovat (odemykat) i manipulační kolej a výkolejku v zastávce-nákladišti Karlovice-Sedmihorky.

Původní nádražní budova je nízkopodlažní v půdorysu písmene T a má šikmou střechu. Byla postavena typizovaně, jako většina nádražních budov na této trati podle typového listu L IV/H a později v roce 1945 rozšířena o novou čekárnu. Pro pohodlí cestujících je čekárna vytápěná a má výdejní okénko pro prodej jízdenek, pro venkovní čekání slouží veranda s lavičkou krytá šikmou střechou. Výpravní budova s dopravní kanceláří stojí na turnovské straně kolejiště, hned vedle budovy u přístupu nalezneme ještě původní, samostatně stojící a v minulosti upravovanou stavbu toalet. Vlevo od výpravní budovy na jičínské straně stával ještě dřevěný sklad se zděnou technickou místností a s nákladištěm, který byl po rekonstrukci v roce 2010 zbořen. U manipulační koleje je ještě jedno nákladiště, téměř u jičínského zhlaví, které navazuje na prostory původní mlékárny. Stanici osvětluje 12 kusů vysokostožárových výložníkových lamp. Stanice obsluhuje město Rovensko pod Troskami - nádraží leží asi 400 metrů od centra města (náměstí). Městečko Rovensko pod Troskami je také oblíbeným nástupním místem pro cesty do Českého ráje, zvláště na hrad Trosky (zelená turistická značka) a do Boreckých skal (modrá turistická značka), zaujme také rovenská zvonice s unikátními obrácenými zvony.

FOTOGALERIE


Pohled do stanice z turnovského zhlaví (5/2006)


Původní sklad a nákladiště, zbořeno v roce 2010 (5/2006)


Soubor budov pohledem přes nástupiště (5/2006)


Nákladiště se skladem, dnes již zbořené (5/2006)


POhled na jičínskou stranu, vlevo u manipulační koleje již nepoužívané nákladiště mlékárny (5/2006)


Pohled do stanice z konce sypaného nástupiště u třetí koleje (5/2006)


Osobní vlak vjíždí od Turnova do stanice (7/2005)


Pohled na sklad a kolejiště od výpravní budovy (7/2005)


Druhá manipulační kolej a nástupiště u první staniční koleje (7/2005)


Turnovské zhlaví (7/2005)


Nádražní budova (7/2005)


Turnovské zhlaví z manipulační koleje (7/2005)


Nově rekonstruovaná nástupiště (4/2012)


Částečně upravená manipulační kolej (4/2012)


Zcela nové nástupiště u první staniční koleje (4/2012)


Detail výkolejky u manipulační koleje (4/2012)


Pohled do stanice z konce nového nástupiště (4/2012)


Jičínská strana kolejiště, vlevo nákladiště mlékárny (4/2012)


Jičínské zhlaví stanice (4/2012)


Renovované nástupiště bylo přesunuto od první staniční koleje ke koleji třetí (4/2012)


Manipulační kolej u bývalého nákladiště (4/2012)


Místo kde stával sklad (4/2012)


Stanice z místa bývalého skladu (4/2012)


Turnovské zhlaví stanice (4/2012)


Budovy stanice (4/2012)


Přechody a výkolejka (4/2012)

SITUACE STANICE ROVENSKO POD TROSKAMI (2016)


kliknutím se zvětší

Mapa stanice Rovensko pod Troskami pro další použití ve formátu PDF. © Vlakregion Jičín

MAPA

Volba zobrazované mapy:

TECHNICKÉ INFORMACE

OBECNÉ INFORMACE

NÁSLEDNÉ DOPRAVNÍ BODY

ROVENSKO POD TROSKAMI
stanice
17,155 km

VLAKREGION JIČÍN - soukromé stránky o železnici.

Autoři projektu Vlakregionu: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Poděkování za spolupráci: Zdeněk Hrdina

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz

Nově nás můžete sledovat na Facebooku:
https://www.facebook.com/Vlakregion

Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Vlakregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící Vlakregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons BY-NC-SA: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Vlakregion Jičín