INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

(041) - SEMÍNOVA LHOTA

POPIS DOPRAVNÍHO BODU

Semínova Lhota je malá mezilehlá zastávka na návrší nad stejnojmennou obcí, ležící u nechráněného přejezdu. Zastávka leží v rovném úseku trati a obsluhuje stejnojmennou obec a přilehlé osady. V době stavby tratě, v roce 1903, žádal starosta 2 km vzdálené obce Újezd pod Troskami stavební komisi o zřízení zastávky v osadě Lhota Semínská, v té době byla dochozí vzdálenost 2 km poměrně běžná. Přesto, že by zastávka obsluhovala nejen Semínovu Lhotu, ale i mnohem větší Újezd pod Troskami, komise posoudila žádost jako neodůvodněnou, protože akční rádius je příliš malý. Ke stavbě zastávky tak došlo až mnohem později, a to v roce 1957. Zastávka leží asi 300 metrů od obce Semínova Lhota a s obcí ji spojuje silnička vedoucí do Rovenska pod Troskami, která také na rovenské straně zastávky trať překračuje nechráněným přejezdem.

Nástupiště zastávky je sypané s pevnou hranou typu Tischer a má délku 90 m. V roce 2015 došlo k rekonstrukci traťového svršku a při ní se provedla také revitalizace nástupiště, to bylo vyčištěno od náletových křovin a nově vysypáno čistým štěrkovým násypem a opravena byla také pevná hrana. V roce 2009 dostala zastávka nové osvětlení, takže ji na obou stranách od budovy osvětlují stojanové lampy a osvětlení je umístěno i na budově zastávky - vše ovládané stmívacím čidlem. Samotná budova je pouze jednoduchá zděná stavba čtvercového půdorysu s rozměry cca 5x5 metrů, se stanovou střechou a s malým skladem v zadní části objektu. Zastávka ač na dohled dominanty Českého ráje, hradu Trosky, není nijak turisticky zajímavá a pro výlet k Troskám lze volit lepší výchozí body (Borek pod Troskami, Ktová, Rovensko pod Troskami) - od zastávky žádná turistická značka nevede a slouží tak hlavně k dopravě obyvatelům obce.

FOTOGALERIE


Osobní vlak odjíždí ze zastávky Smínova Lhota(4/2007)


Před revitalizací nástupiště: Celkový pohled na nástupiště směrem k Jičínu (4/2007)


Čekárna zastávky Semínova Lhota (4/2007)


Vzadu je v objektu umístěný sklad (4/2007)


Nástupiště směr Jičín (4/2007)


Nástupiště směr Turnov (4/2007)


Konec nástupiště na jičínské straně (4/2007)


Zastávka Semínova Lhota (4/2007)


Zastávka Semínova Lhota (4/2007)


Interiér čekárny (4/2007)


Turnovská strana nástupiště (4/2007)


Turnovský konec nástupiště a za ním přejezd (4/2007)


Čerstvě upravené nástupiště (12/2015)


Nástupištní plocha s novým štěrkem (12/2015)


Jičínský konec zastávky (12/2015)


Zastávka Semínova Lhota (12/2015)


N8letová zeleň okolo čekárny je vymýcena (12/2015)


Zastávka Semínova Lhota (12/2015)


Nově upravený konec nástupiště na turnovské straně (12/2015)


Nechráněný přejezd za turnovským koncem nástupiště (12/2015)


Celkový pohled do zastávky od přejezdu (12/2015)


Regionova směřuje ze zastávky do Turnova (9/2016)


Objekt čekárny a nástupiště (9/2016)


Pevná hrana byla nově přesazena s rekonstrukcí tratě (9/2016)


Zastávka Semínova Lhota (9/2016)


Čelní pohled na čekárnu (9/2016)


NOvě přesypaný štěrk po roce postupně pohlcuje tráva (9/2016)


Pohled z interiéru (9/2016)


Interiér čekárny (9/2016)


Zastávka Semínova Lhota (9/2016)


Zastávka Semínova Lhota (9/2016)


Zastávka Semínova Lhota (9/2016)


Zastávka Semínova Lhota (9/2016)


Zastávka Semínova Lhota (9/2016)


Zastávka Semínova Lhota (9/2016)


Pohled z přejezdu na zastávku (9/2016)


Přístupová pěšina od přejezdu (9/2016)


Turnovský konec nástupiště (9/2016)

MAPA

Volba zobrazované mapy:

OBECNÉ INFORMACE

NÁSLEDNÉ DOPRAVNÍ BODY

SEMÍNOVA LHOTA
zastávka
15,101 km

VLAKREGION JIČÍN - soukromé stránky o železnici.

Autoři projektu Vlakregionu: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Poděkování za spolupráci: Zdeněk Hrdina

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz

Nově nás můžete sledovat na Facebooku:
https://www.facebook.com/Vlakregion

Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Vlakregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící Vlakregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons BY-NC-SA: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Vlakregion Jičín