INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje

(041) - SEMÍNOVA LHOTA

POPIS DOPRAVNÍHO BODU

Semínova Lhota je malá mezilehlá zastávka na návrší nad obcí. Zastávka leží v rovném úseku trati a obsluhuje stejnojmennou obec a přilehlé osady. V době stavby tratě, v roce 1903, žádal starosta 2 km vzdálené obce Újezd pod Troskami stavební komisi o zřízení zastávky v osadě Lhota Semínská, v té době byla dochozí vzdálenost 2 km poměrně běžná. Přesto, že by zastávka obsluhovala Semínovu Lhotu a Újezd pod Troskami, komise posoudila žádost jako neodůvodněnou, protože akční rádius je příliš malý. Ke stavbě zastávky tak došlo až po druhé světové válce v roce 1957. Zastávka leží asi 300 metrů od obce Semínova Lhota a s obcí ji spojuje silnička vedoucí do Rovenska pod Troskami, která také na rovenské straně zastávky trať překračuje přejezdem.

Samotná budova je pouze jednoduchá zděná stavba čtvercového půdorysu s malým skladem v zadní části. V roce 2009 dostala zastávka nové osvětlení, takže ji v obou směrech od budovy osvětlují dvě stojanové lampy a jedna konzolová lampa je umístěna na budově zastávky, vše ovládané stmívacím čidlem. V roce 2015 došlo k rekonstrukci tratě a při ní se provedla revitalizace nástupiště, které bylo vyčištěno od náletových křovin a nově vysypáno čistým štěrkem. Zastávka ač na dohled dominanty Českého ráje, hradu Trosky, není nijak turisticky zajímavá a pro výlet k Troskám lze volit lepší výchozí body (Borek pod Troskami, Ktová, Rovensko pod Troskami) - od zastávky žádná turistická značka nevede.

FOTOGALERIE


Celkový pohled na zastávku směrem k Libuni(4/2007)


Pohled na budovu čekárny(4/2007)


Nástupiště směrem k Libuni (4/2007)


Nástupště směrem k Turnovu(4/2007)


Konec nástupiště a pěšina do obce na libuňské straně (4/2007)


Budova a nástupiště - pohled na turnovskou stranu(4/2007)


Uvnitř čekárny (4/2007)


Na konci turnovské strany nástupiště přejezd se silničkou do obce a v pozadí vyčnívá dominanta hradu Trosky (4/2007)


Přejezd na turnovské straně (4/2007)


Nově upravené nástupiště zastávky (12/2015)


Pohled na turnovskou stranu nástupiště (12/2015)


Nástupiště směrem k Libuni (12/2015)


Zastávka Semínova Lhota (12/2015)


Upravené kolejiště s bezstykovou kolejí u nástupiště (12/2015)


Zděná čekárna zastávky (12/2015)


Ukončení nástupiště u přejezdu (12/2015)


Přejezd u zastávky (12/2015)


Kompletní pohled na zastávku od přejezdu (12/2015)

MAPA

Volba zobrazované mapy:

OBECNÉ INFORMACE

NÁSLEDNÉ DOPRAVNÍ BODY

SEMÍNOVA LHOTA
zastávka
15,101 km

VLAKREGION JIČÍN - soukromé stránky o železnici.
Vznik stránek: 28. října 2005. Uvedení do provozu: 19.února 2006. Autoři projektu Vlakregionu: Lukáš Prýmek, Jaroslav Runčík, Martin Vaistauer

E-mail: njorloj@outlook.cz
Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky......

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Vlakregionu Jičín. Veškerý obsah stránek patřící Vlakregionu Jičín podléhá licenci Creative Commons: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

© 1999 - 2019 Vlakregion Jičín