INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

(046) - NOVÁ VES NAD POPELKOU

POPIS DOPRAVNÍHO BODU

Nová Ves nad Popelkou je jednokolejná mezilehlá zastávka, která leží v rovném úseku trati. Obec Nová Ves nad Popelkou je poměrně dlouhá obec rozkládající se podél toku říčky Popelky (3 km) a její železniční zastávka leží v úbočí nad obcí, asi 400 metrů od centra obce. V lomnické staniční kronice se lze dočíst o tom, že Nová Ves nad Popelkou byla výstavbou dráhy nejvíce postižena, protože kvůli vedení dráhy a protipožárním opatřením muselo být zbouráno 6 obytných stavení, 4 stodoly a spousta dalších drobných staveb - na mnoha domech musela být vyměněna hořlavá střešní krytina v podobě došků či slámy za nehořlavé pálené tašky či plech. Zastávka byla vystavěna a zprovozněna spolu s tratí (1. 6. 1906) a bylo zde vybudováno i nákladiště a malá zděná budova s naturálním bytem pro zaměstnance dráhy, který tu i prodával jízdenky. Na lomnické straně se k budově přimykal malý dřevěný sklad. Nákladištní kolej měla délku 152 metrů a byla zaústěna do trati v obou směrech - v roce 1942 k ní byla přistavěna vyvýšená nákladní rampa. V 70. letech byla snesena výhybka na lomnické straně a z nákladištní koleje se stává kolej kusá. Jsou zde občas odstavovány vagóny, které nepojme stanice Lomnice nad Popelkou. Výkony nákladní dopravy postupem času klesají a tak je na počátku 90. let nákladiště v Nové Vsi nad Popelkou zrušeno zcela.

V současné době (2017) je zastávka pouze jednokolejná, nákladištní kolej byla snesena a výhybky vytrhány. Původní nízkopatrová budova s bytem a čekárnou měla půdorys písmene T a sedlovou střechu, na lomnické straně byl k budově přistaven dřevěný sklad. V roce 2014 byla budova i se skladem zbořena a zachována zůstala pouze původní robustní zděná čekárna s půdorysem cca 4 x 6 metrů a sedlovou střechou. Vedle budovy na staropacké straně se také zachovala studna s pumpou pro obyvatele původního bytu. Nástupiště zastávky je pouze sypané s pevnou hranou typu Tischer a nalezneme ho od čekárny bokem na lomnické straně. Nástupiště osvětlují tři nízké perónové lampy a další dvě světla osvětlují z každé strany i budovu čekárny - uvnitř čekárny je taktéž stropní svítidlo. Součástí zastávky je lavička a odpadkový koš. Na staropacké straně zastávky je nechráněný přejezd, k zastávce se lze z centra obce dostat po místní komunikaci z lomnické strany, případně pěšinou za budovou čekárny. Zastávka obsluhuje hlavně obec Novou Ves nad Popelkou a pomineme-li zajímavé památky starobylé obce (např. Kostel svatého Prokopa s farou), není z turistického hlediska nijak zajímavá.

FOTOGALERIE


Vlak ze Staré Paky odjíždí ze zastávky (7/2008)


Původní budova se skladem a před ní prostor pro nákladištní kolej (7/2008)


Pohled od budovy na lomnickou stranu a mizící vlak (7/2008)


Pohled z nástupiště k budově (7/2008)


Celkový pohled na budovu zastávky před její rekonstrukcí (7/2008)


Vstup do čekárny (7/2008)


Interiér čekárny s lavičkou (7/2008)


Přejezd na staropacké straně zastávky (7/2008)


Celkový pohled na budovu a nástupiště (7/2008)


Přístupové schody a pěšina vedoucí z centra obce (7/2008)


Celkový pohled na nově rekonstruovanou zastávku s novým osvětlením (3/2016)


Osvětlovací lampa nástupiště (3/2016)


Lomnická strana nástupiště zastávky (3/2016)


Z původní budovy zbyla jen čekárna (3/2016)


Staropacký konec nástupiště (3/2016)


Pohled od budovy na lomnickou stranu (3/2016)


Z původní budovy zbyla jen čekárna (3/2016)


Čelní pohled na čekárnu (3/2016)


Přejezd za zastávkou ve směru Stará Paka (3/2016)


Pohled na čekárnu ze staropacké strany (3/2016)


Interiér čekárny (3/2016)


Studna s pumpou vedle čekárny (3/2016)


Interiér čekárny s lavičkou a její osvětlení (3/2016)


Pohled na budovu zezadu (3/2016)


Přístupová cesta k zastávce (3/2016)

PANORAMA


Celkový panoramatický pohled na čekárnu zastávky na staropackém konci nástupiště zastávky Nová Ves nad Popelkou (chyba napojení v kolejích je způsobena špatným sestavením fotografií, lépe to bohužel nešlo) (3/2016)

MAPA NÁKLADIŠTĚ NOVÁ VES NAD POPELKOU (1918)

Mapa zastávky a nákladiště Nová Ves nad Popelkou ve formátu PDF. © Vlakregion Jičín

MAPA

Volba zobrazované mapy:

OBECNÉ INFORMACE

NÁSLEDNÉ DOPRAVNÍ BODY

NOVÁ VES NAD POPELKOU
zastávka
67,395 km

VLAKREGION JIČÍN - soukromé stránky o železnici.

Autoři projektu Vlakregionu: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Poděkování za spolupráci: Zdeněk Hrdina

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz

Nově nás můžete sledovat na Facebooku:
https://www.facebook.com/Vlakregion

Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Vlakregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící Vlakregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons BY-NC-SA: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Vlakregion Jičín