INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

(046, 064) - LOMNICE NAD POPELKOU

POPIS DOPRAVNÍHO BODU

Železniční stanice Lomnice nad Popelkou je vícekolejné mezilehlé nádraží ležící v rovném úseku trati 064 ze Staré Paky do Libuně a Mladé Boleslavi. Nádraží nalezneme na severním konci města Lomnice nad Popelkou zasazené na úpatí hory Tábor. Nádraží je čtyřkolejné s poměrně rozsáhlým nákladištěm a jednou krátkou vlečkou. Dvě koleje se staničními čísly 1 a 2 jsou dopravní, z toho kolej č. 1 je průběžná - a dvě jsou manipulační. Manipulační kolej se staničním číslem 4 dále od budovy má na každé straně jednu kusou kolej zakončenou šturcem. Druhá manipulační kolej st. č. 3 prochází před budovou, je kusá a končí opět v nákladišti šturcem – u ní se též vedle dopravní budovy nachází sklad s vlastním nákladištěm. Z této koleje asi v polovině vychází šikmo přes nákladištní prostor spojka k vlečce a krátké koleji č. 5. Spojka označená jako kolej 3/5 je také používána k nakládání – nachází se blízko ní zastřešený prostor pro dopravník sypkého a polosypkého materiálu. Předvěsti a vjezdová návěstidla jsou světelná s rychlostní signalizací a jsou závislá na výměnách – výhybky a výkolejky jsou opatřeny výměnovými zámky od nichž jsou klíče uloženy v dopravní kanceláři na kolejové desce, v případě libuňského zhlaví na desce v pomocném stanovišti (Pst 1). Klíč od Pst. 1 se nachází opět u výpravčího v dopravní kanceláři. Návěsti jsou tedy ovládány z kolejové desky a takto je vytvořena i závislost výměn na návěstidlech. Odjezdová návěstidla jsou světelná a skupinová pro obě dopravní koleje. Výkolejky se nachází na staniční koleji č. 3 a na vlečce. Traťovým zabezpečovacím zařízením je ve směru do Libuně reléový poloautoblok bez kontroly volnosti tratě a ve směru do Staré Paky funguje telefonické dorozumívání.

Lomnice nádraží

Nástupiště nalezneme v Lomnici nad Popelkou dvě a to u obou dopravních kolejí – u koleje č. 1 je nástupiště betonové a u koleje č. 2 sypané. Jelikož je zde doprava rozdělena do dvou úseků (Stará Paka – Lomnice n.P. A Lomnice n. P. - Mladá Boleslav) přijíždějí obvykle vlaky pouze k nástupišti u koleje č. 1. Jak již bylo napsáno výše je nákladištní prostoje poměrně rozsáhlý a k vykládce se běžně používá všech manipulačních kolejí. Budova stanice je vysoká a poměrně dominantní jednopatrová stavba s dopravní kanceláří, v roce 2008 rekonstruovaná. Má obdélníkový půdorys a klasickou sedlovou střechu, vpředu je otevřená veranda pro cestující s přístupem do dopravní kanceláře. Vlevo od budovy, mezi ní a skladištěm, se před rekonstrukcí nacházel ještě přístavek WC, který byl při rekonstrukci zbourán. Stanice obsluhuje město Lomnici nad Popelkou od jejíhož centra (náměstí) leží asi 700 metrů.

FOTOGALERIE


Staropacké zhlaví stanice (8/2009)


Zastávka od kusé koleje na staropacké straně (8/2009)


Budova stanice (8/2009)


Staropacké zhlaví a odjezdové skupinové návěstidlo od stanice (8/2009)


Stanice z nástupiště zastávky (8/2009)


Sklad a nákladiště u třetí staniční koleje(8/2009)


Celkový pohled na stanici(8/2009)


Druhá a čtvrtá staniční kolej (8/2009)


Pohled na libuňskou stranu stanice (8/2009)


Kolejiště stanice s nákladištěm v pozadí (8/2009)


Nákladiště - krytý prostor pro dopravník u koleje č. 3/5 (8/2009)


Odbočka koleje 3/5 ke koleji č. 5 a k vlečce (8/2009)


Nákladiště se stanicí v pozadí (8/2009)


Kusá kolej na libuňské straně (8/2009)


Pohled do stanice z libuňského zhlaví (8/2009)


Skupinová odjezdová návěst na libuňském zhlaví (8/2009)


Zelená - odjezd vlaku do Staré Paky (8/2009)


Libuňské záhlaví (8/2009)


Pohled do stanice z libuňského zhlaví (8/2009)


Vpravo stanoviště PSt. 1 (8/2009)


Další pohled do stanice z libuňského zhlaví (8/2009)


Stanice ze stoupání libuňského záhlaví (8/2009)


Dlážděné nákladiště u třetí stanicní koleje (8/2009)


Celkový pohled na prostor nákladiště (8/2009)

SITUACE STANICE LOMNICE NAD POPELKOU


kliknutím se zvětší

Mapa stanice Lomnice nad Popelkou pro další použití ve formátu PDF. © Vlakregion Jičín

TECHNICKÉ INFORMACE

OBECNÉ INFORMACE

NÁSLEDNÉ DOPRAVNÍ BODY

LOMNICE AND POPELKOU
stanice
64,548 km
LOMNICE AND POPELKOU
stanice
64,548 km

VLAKREGION JIČÍN - soukromé stránky o železnici.

Autoři projektu Vlakregionu: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Poděkování za spolupráci: Zdeněk Hrdina

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz

Nově nás můžete sledovat na Facebooku:
https://www.facebook.com/Vlakregion

Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Vlakregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící Vlakregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons BY-NC-SA: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Vlakregion Jičín