INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje

(061) - LEDEČKY

POPIS DOPRAVNÍHO BODU

Ledečky je jednokolejná mezilehlá zastávka v rovném úseku trati u závorami chráněném přejezdu místní komunikace. I když leží téměř v centru části obce Viničná Lhota je pojmenovaná podle vzdálenějších Ledeček, v jejichž katastru leží. Nástupiště zastávky je rovné sypané s betonovým obrubníkem. Zajímavě je řešena zděná budova zastávky, která má obdélný půdorys a šikmou střechu a je vetknuta do svahu náspu trati. Ač shora tedy působí dojmem obyčejné nízkopodlažní stavby, má pod sebou ještě jedno patro. Dole jsou šikovně umístěny záchody a sklady, zatímco nahoře je prostor pro cestující - kdysi dokonce vytápěný kamny na lokální palivo. Dá se předpokládat že v minulosti byla zastávka obsazena závorářem, který obsluhoval nedaleký přejezd. Přístup do spodních pater k záchodům a skladům byl realizován po dvou betonových schodištích, které se nacházely ve svahu po obou stranách stavby. V současné době je objekt v poměrně dezolátním stavu, schodiště je zhroucené a je využitý pravděpodobně pouze spodní sklad. Nástupiště je bohatě osvětleno typizovanými lampami.

Ledečky vlaková zastávka

FOTOGALERIE


Regionova odjíždí směr Nymburk (4/2011)


Konec nástupiště směrem k Nymburku (4/2011)


Celkový pohled na zastávku od nymburského konce nástupiště (4/2011)


Zhroucené schodiště původně zajišťovalo přístup k toaletám (4/2011)


Pohled na budovu zastávky(4/2011)


Interiér čekárny (4/2011)


Vchod do interiéru čekárny (4/2011)


Pravděpodobně původní místnost závoráře s propadlým sklepem (4/2011)


Vnější prostor busovy je částečně krytý převislou střechou (4/2011)


Vcelku zachovalé schodiště vedoucí k zamčenému skladu (4/2011)


Pohled ze zadní strany budovy (4/2011)


Toalety a vpravo devastované schodiště (4/2011)


Schody k toaletám postupně pohlcovala vegetace (4/2011)


Nástupiště směrem ke Kopidlnu (4/2011)


Celkový pohled na zastávku z kopidlenské strany (4/2011)

MAPA

Volba zobrazované mapy:

OBECNÉ INFORMACE

NÁSLEDNÉ DOPRAVNÍ BODY

LEDEČKY
zastávka
16,035 km

VLAKREGION JIČÍN - soukromé stránky o železnici.
Vznik stránek: 28. října 2005. Uvedení do provozu: 19.února 2006. Autoři projektu Vlakregionu: Lukáš Prýmek, Jaroslav Runčík, Martin Vaistauer

E-mail: njorloj@outlook.cz
Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky......

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Vlakregionu Jičín. Veškerý obsah stránek patřící Vlakregionu Jičín podléhá licenci Creative Commons: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

© 1999 - 2019 Vlakregion Jičín