INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

(064) - KOLOMUTY

POPIS DOPRAVNÍHO BODU

Kolomuty je dvoukolejná mezilehlá zastávka s nákladištěm, ležící v rovném úseku trati u nechráněného přejezdu se silnicí III. třídy, která spojuje Kolomuty a Plazy. I když v roce 1905, tedy v době výstavby a zprovoznění trati, byli při jednáních o zřízení zastávky zastupitelé obcí Kolomuty a Plazy neúspěšní - hlavně kvůli napjatému rozpočtu společnosti stavějící trať (Místní dráha Sudoměř – Skalsko – Stará Paka) - přeci jen se podařilo dojednat doplňkovou smlouvu, že bude zastávka vybudována s finančním přispěním obou dotčených obcí. A tak byla zastávka Kolomuty-Plazy, německy uváděná jako Kolomut-Plass, o rok později zprovozněna i s nákladištní kolejí.

Kolomuty - zastávka, nákladiště

První vlak na zastávce zastavil v sobotu 10. listopadu 1906. Národní listy z roku 1906 o tom informují ve svém listopadovém čísle dobovým jazykem takto: „Otevření zastávky a nákladiště Kolomuty-Plasy. Zastávka a nákladiště Kolomuty-Plasy, ležící v km. 22.243 místní dráhy ze Sudoměře-Skalska do Staré Paky mezi zastávkou Řepovem a stanicí Březnem-Žitnovsí bude 10. listopadu otevřena pro dopravu osob, omezenou dopravu zavazadel a pro náklady v plných vozech. Jízdenky vydávati se budou ve vlaku, zavazadla budou dopravována za doplatek.“ Zastávka měla v té době pouze jednoduchý prostý sypaný peron, který byl osvětlován dvěma lampami, u druhé manipulační koleje byla z druhé strany koleje nákladištní plocha, s později přistavěnou váhou. V dalších letech začala cestujícím sloužit pro případ špatného počasí uzavřená dřevěná čekárna se sedlovou střechou, na budově přibyla pro osvětlení nástupiště další konzolová lampa, budova je v současné době již nahrazena plechovým přístřeškem. Na nákladišti se samozřejmě vykupovaly hlavně zemědělské plodiny jako cukrová řepa, ječmen či žito. Ceníky výkupu plodin se dají nalézt v novinových článcích, a tak se například dozvídáme, že v roce 1934 je na nákladišti Kolomuty-Plazy výkupní cena žita 124 Kč za 100 kg nebo v roce 1935 cena výkupu sladovnického ječmene 120,50 Kč za 100 kg. Což v té době potvrzuje i existenci váhy a ukazují to i dobové mapy (1953) a letecké záběry z doby minulé (1938).

Kolomuty zastávka - panorama
Celkové panorama nástupiště zastávky a čekárny (kliknutím se zvětší)

V současné době jsou na zastávce Kolomuty stále dvě koleje, jedna kolej je dopravní, druhá je manipulační a obsluhuje zdejší poměrně rozsáhlé nákladiště. Traťová kolej (č.1) má užitnou délku 133 metrů, z traťové koleje odbočuje kolej manipulační (č.2) s užitnou délkou 123 metrů, manipulační kolej je zaústěna výhybkami do obou směrů a je na obou stranách zabezpečena výkolejkami. Nákladiště leží ve spádu 3 promile směrem k Mladé Boleslavi. K obsluze nákladiště slouží pomocné stavědlo PSt. K a telefon zapojený do okruhu Mladá Boleslav – Dolní Bousov. Nákladiště se obsluhuje bez uvolnění traťové koleje a je zapojeno do zabezpečovacího zařízení, které tvoří automatické hradlo bez návěstního bodu AHP-03. Závislost je vytvořena pomocí elektromagnetických zámků pomocného stavědla PSt. K a počítači náprav. Výhybky i výkolejky jsou přestavovány ručně. Nákladiště však prakticky není v současné době využívané, v minulosti se zde nakládaly zemědělské plodiny a pravděpodobně i sypké materiály (dle starých leteckých map).

Kolomuty zastávka - panorama
Celkové panorama zastávky a nálkadiště s přístupovou cestou - u lampy sestavení trochu nesedlo (kliknutím se zvětší)

Nástupiště pro cestující u dopravní koleje má délku 80 metrů a je tvořeno betonovými panely na konzolách typu SUDOP. Pro cestující je zde postaven jednoduchý zavětrovaný plechový přístřešek se šikmou střechou z vlnitého plechu, umístěný za polovinou nástupiště směrem ke staropacké straně. Přístřešek stojí na místě větší čekárny, která byla zbourána a lemují ho krásné vzrostlé lípy. Zastávku osvětlují čtyři nízké elektrické stožáry s výbojkovými svítidly, ovládané soumrakovou fotobuňkou, nákladiště je bez osvětlení. Na nástupišti jsou umístěné dvě napevno připevněné lavičky a další mobiliář zastávky tvoří koš umístěný v plechovém přístřešku. Zastávka se nachází asi 600 metrů od centra obce Kolomuty a asi 800 metrů od centra obce Plazy – do obou obcí vede poměrně frekventovaná silnice III. třídy. Z turistického hlediska může být zastávka zajímavá napojením na žlutou turistickou značku, mající rozcestník v centru obce Kolomuty a směřující do Řepova a Mladé Boleslavi, nebo na druhou stranu do kopců přírodního parku Chlum.

FOTOGALERIE


Pohled na plochu nákladiště(9/2017)


Výhybka na boleslavské straně a pěšina k nástupišti (9/2017)


Výhybka a u ní umístěný telefon (9/2017)


Výhybka nákladištní koleje (9/2017)


Pěšina k nástupišti (9/2017)


Pohled do zastávky z boleslavského konce nástupiště (9/2017)


Pomocné stavědlo (Pst. K) a výkolejka na boleslavské straně manipulační koleje (9/2017)


Boleslavský konec nástupiště s lavičkou (9/2017)


Detail konce nástupiště a přejezd se silnicí III. třídy do Kolomut (9/2017)


Nástupiště lemují čtyři vzrostlé lípy (9/2017)


Plechový přístřešek nahrazuje původní dřevěnou čekárnu (9/2017)


Čelní pohled na přístřešek (9/2017)


Bousovský konec nástupiště (9/2017)


Čekárna a manipulační kolej (9/2017)


Manipulační kolej směrem k Dolnímu Bousovu (9/2017)


Manipulační kolej směrem k Mladé Boleslavi (9/2017)


Zaústění koleje (9/2017)


Pohled do zastávky a nákladiště (9/2017)


Výkolejka na bousovské straně (9/2017)


Detail výkolejky (9/2017)


Výhybka na bousovské straně (9/2017)


(9/2017)


Výkolejka a manipulační kolej (9/2017)


Rozsáhlá plocha nákladiště (9/2017)


Pohled z nákladiště na čekárnu (9/2017)


Přejezd s frekventovanou silnicí III. třídy - pohled k Plazům (9/2017)


Závora u silnice zabraňuje vjezd na nákladiště (9/2017)


Osobní vlak přijíždí k přejezdu... (9/2017)


...a zastavuje na zastávce Kolomuty (9/2017)

PANORAMA


Panoramatický pohled na čekárnu s dopravní kolejí směrem k Dolnímu Bousovu (9/2017)


Komplexní panoramatický pohled na nákladiště a zastávku Kolomuty (9/2017)

MAPA

Volba zobrazované mapy:

OBECNÉ INFORMACE

NÁSLEDNÉ DOPRAVNÍ BODY

Řepov
zastávka
20,605 km
KOLOMUTY
zastávka a nákladiště
22,238 km

VLAKREGION JIČÍN - soukromé stránky o železnici.

Autoři projektu Vlakregionu: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Poděkování za spolupráci: Zdeněk Hrdina

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz

Nově nás můžete sledovat na Facebooku:
https://www.facebook.com/Vlakregion

Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Vlakregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící Vlakregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons BY-NC-SA: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Vlakregion Jičín