INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

(064) - ROHATSKO

POPIS DOPRAVNÍHO BODU

Zastávka Rohatsko je jednokolejná mezilehlá zastávka ležící v rovném úseku trati. Z historického hlediska měla obec Rohatsko trochu smůlu, že leží v blízkosti města Dolního Bousova. V roce 1883 byla přes katastr obce nedaleko domů postavena trať z Kopidlna do Bakova nad Jizerou (063), zastávka tu však postavena nebyla. Argumentováno bylo samozřejmě krátkou dochozí vzdáleností k nádraží v Dolním Bousově, která činí z obce 2,5 km, což v té době pro pěší byla vzdálenost zcela běžná a dostačující. V roce 1905 byla přes katastr Rohatska vedena druhá dráha a to trať ze Skalska do Staré Paky (064), taktéž na této trati nebyla v obci ze stejných důvodů zastávka postavena. Obec je tak z jihu i severu „obklíčena“ kolejemi, přesto svou zastávku v té době nemá. A nezměnilo se to ani v dalších desetiletích, kdy byla několikrát zastupiteli obce požadována její výstavba. Naděje svitla až po více než sto letech od výstavby první tratě a to v devadesátých letech 20. století - v té době docházelo k výstavbě malých jednoduchých zastávek, které přibližovaly dopravu obyvatelům menších obcí. A tak po poměrně složitých a nekonečných jednáních došlo v roce 1992 k výstavbě zastávky Rohatsko, nedaleko přejezdu v kilometru 32,331, na frekventovanější trati 064 z Mladé Boleslavi do Staré Paky. Výstavbu zastávky si však obec musela uhradit sama ze svého rozpočtu.

Zastávka Rohatsko

Zastávka Rohatsko je jednoduchá jednokolejná zastávka, kterou nalezneme u nechráněného přejezdu se silnicí třetí třídy, vedoucí z Dolního Bousova do centra obce Rohatsko. Zastávka má 60 metrů dlouhé nástupiště sypané štěrkem, s pevnou hranou typu Tischer. Pro cestující je zastávka vybavena jednoduchým kovovým přístřeškem se šikmou střechou z vlnitého plechu. Původně býval přístřešek prosklený, později byla již poškozená skleněná výplň nahrazena dřevěným bedněním. V přístřešku nalezneme lavičku, koš a stojan pro kola. Vedle něj pak i kovovou bednu s posypem. Na nástupišti jsou také další dvě dřevěné a napevno zabetonované lavičky. Nástupiště osvětlují tři nízké perónové lampy, které ovládá světelné čidlo, případně přímo výpravčí z dopravní kanceláře stanice Dolní Bousov. Zastávka obsluhuje hlavně obec Rohatsko, do jejíhož centra se od zastávky dostaneme po silnici, turisté se tu mohou napojit na naučnou stezku vedoucí kolem místního potoka Klenice, provázející zvídavé návštěvníky přírodními zajímavostmi zdejšího kraje.

FOTOGALERIE


Osobní vlak odjíždí ze zastávky Rohatsko do Mladé Boleslavi (9/2017)


Nástupiště zastávky od silnice (9/2017)


Mobiliář zastávky - dvě lavičky a jednoduchá bouda(9/2017)


Lavička a čekárna (9/2017)


Konec nástupiště směrem k Dolnímu Bousovu (9/2017)


Prostor u čekárny osvětluje nástupištní lampa (9/2017)


Detail přístřešku, vedle něj plechová bedna s posypem (9/2017)


Pohled od čekárny na mladoboleslavskou stranu (9/2017)


V přístřešku nalezneme lavičku, stojan na kola a koš (9/2017)


Pohled na boleslavský konec nástupiště (9/2017)


Za koncem nástupiště na boleslavské straně je přejezd (9/2017)


Sypané nástupiště s pevnou hranou (9/2017)


Přístup na zastávku ze silnice (9/2017)


Nechráněný přejezd se silnicí vedoucí do obce (9/2017)


Celkový pohled na zastávku (9/2017)

MAPA

Volba zobrazované mapy:

OBECNÉ INFORMACE

NÁSLEDNÉ DOPRAVNÍ BODY

ROHATSKO
zastávka
32,331 km
Dolní Bousov
stanice
34,386 km

VLAKREGION JIČÍN - soukromé stránky o železnici.

Autoři projektu Vlakregionu: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Poděkování za spolupráci: Zdeněk Hrdina

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz

Nově nás můžete sledovat na Facebooku:
https://www.facebook.com/Vlakregion

Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Vlakregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící Vlakregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons BY-NC-SA: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Vlakregion Jičín