INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

(064) - BECHOV

POPIS DOPRAVNÍHO BODU

Bechov je jednokolejná mezilehlá zastávka ležící v rovném úseku trati u nechráněného přejezdu. Zastávka byla vystavěna a zprovozněna spolu s tratí 26. listopadu 1905 a to také jako nákladiště. Nákladištní kolej měla užitnou délku 67 metrů a byla zaústěna do trati v obou směrech, první výhybka se nacházela hned za nechráněným přejezdem. Nákladiště je dnes snadno identifikovatelné, jde o travnatou plochu nacházející se za dopravní kolejí před nástupištěm zastávky. Zastávka Bechov je také zajímavá svým názvem - asi většina cestujících hned zaregistruje, že zastávka leží v obci Svobodín a samotný Bechov je odsud vzdálen asi 0,5 km po silnici. Jméno je dáno historickým vývojem obou sídel. Zdejší hospodářský dvůr byl založen v roce 1740 jako Freidorf a nejprve patřil s Bechovem administračně pod obec Obrubce, od roku 1890 však byl Bechov osamostatněn a Svobodín (Freidorf) byl přiřazen pod Bechov. A tak po výstavbě trati byla pojmenována zastávka Bechov pod který Svobodín administrativně v té době spadal.

Bechov zastávka

Současná zastávka je jednokolejná a leží uprostřed obce Svobodín u nechráněného přejezdu s místní komunikací, která vede do Bechova. Nástupiště zastávky má délku 100 metrů a tvoří ho betonové panely na konzolách, typ SUDOP. Nástupiště osvětlují dvě nízké perónové lampy ovládané stmívacím čidlem. Na straně k Dolnímu Bousovu je postavena dřevěná čekárna obdélníkového půdorysu o rozměrech cca 4 x 6 metrů se šikmou střechou. Uvnitř zavětrované čekárny nalezneme lavici nesenou konzolami a odpadkový koš, v objektu je také nepoužívaná malá místnost skladu. Další mobiliář zastávky tvoří koš a lavička umístěná před čekárnou, další dvě lavičky nalezneme bokem čekárny na nástupišti. Zastávka obsluhuje Svobodín a asi 500 metrů vzdálený Bechov, nedaleko zastávky u přejezdu je i rozcestník zelené turistické značky, která tu začíná a vede turisty neobjevenou krajinou směr Domousnice, Ujkovice a Ledce. U zastávky se také kříží dvě cyklostezky a zastávka může být i nástupním bodem zdejší naučné stezky, provázející zvídavé návštěvníky krajem kolem potoka Klenice.

FOTOGALERIE


Nástupiště směrem k Dolnímu Bousovu (9/2017)


Dřevěná čekárna zastávky (9/2017)


Konec nástupiště na Bousovské straně (9/2017)


Pohled na zastávku z bousovského konce (9/2017)


Čelní pohled na objekt čekárny s lavičkou a košem (9/2017)


Okno a lavice uvnitř čekárny (9/2017)


V čekárně je poměrně čisto a uklizeno - zabedněné dveře do skladu (9/2017)


Vstup do jednoduché dřevěné čekárny zastávky Bechov (9/2017)


Lavičky na nástupišti (9/2017)


Čekárna je umístěna na bousovské straně nástupiště (9/2017)


Čekárna zastávky Bechov(9/2017)


Pohled od čekárny na Boleslavskou stranu (9/2017)


Pohled z půli nástupiště k čekárně (9/2017)


Boleslavský konec nástupiště a nechráněný přejezd za ním (9/2017)


Pohled na nástupiště z boleslavského konce zastávky, vlevo od koleje plocha bývalého nákladiště (9/2017)


Rozcestník turistické značky, která u zastávky začíná (9/2017)


Silnice za zastávkou (9/2017)


Travnatá plocha vlevo od koleje bývala nákladištěm, někde v místech začátku nástupiště bývala výhybka nákladištní koleje (9/2017)

PANORAMA


Panoramatický pohled na zastávku Bechov od silnice (6/2016)

MAPA

Volba zobrazované mapy:

OBECNÉ INFORMACE

NÁSLEDNÉ DOPRAVNÍ BODY

BECHOV
zastávka
30,725 km

VLAKREGION JIČÍN - soukromé stránky o železnici.

Autoři projektu Vlakregionu: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Poděkování za spolupráci: Zdeněk Hrdina

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz

Nově nás můžete sledovat na Facebooku:
https://www.facebook.com/Vlakregion

Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Vlakregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící Vlakregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons BY-NC-SA: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Vlakregion Jičín