INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

(070) - LOUKOV U MNICHOVA HRADIŠTĚ

POPIS DOPRAVNÍHO BODU

Stanice Loukov u Mnichova Hradiště je poměrně rozlehlá dopravna, jde o mezilehlou vícekolejnou stanici v rovném úseku trati. Stanice Loukov je šestikolejné nádraží, má tři dopravní koleje z čehož staniční kolej č. 1 je průběžná, dále jsou zde tři manipulační koleje – st. kolej č. 4 je rozdělena napůl z každé strany budovy dopravní kanceláře a staniční kolej č. 6 je kusá. U čtvrté staniční koleje na turnovské straně a šesté kusé koleje se nachází nákladiště a sklad. Z 5 st. koleje vychází asi 400 metrů dlouhá vlečka do nedalekého průmyslového podniku. Všechny výměny na boleslavském zhlaví jsou obsluhovány výhybkáři ze St. 1 - na turnovském zhlaví se nachází neobsazené výhybkářské stanoviště St. 2 a výhybky na dopravních kolejích jsou na této straně přestavovány elektromechanicky výpravčím přímo z dopravní kanceláře, ostatní výhybky na manipulačních kolejích jsou mechanické, opatřené zámky. Výměny jsou pak zčásti spřaženy s výkolejkami u manipulačních kolejí. Výkolejkami jsou kryty všechny manipulační koleje do obou směrů. Odjezdové návěsti jsou světelné a umístěné jednotlivě na všech dopravních kolejích. Vjezdové návěsti jsou taktéž světelné, s rychlostní signalizací - předvěsti jsou samozřejmě také světelné. Traťové zabezpečení je do obou směrů reléový poloautoblok bez kontroly volnosti tratě. Na boleslavské straně jsou dva mechanické přejezdy (PZM) obsluhované ze St. 1. Nástupiště je i přes rozsáhlost stanice pouze jedno, u staniční koleje č. 1. a je tak vidět, že celé nádraží sloužilo či spíše slouží nákladní dopravě.

Loukov

Budova stanice je svou velikostí taktéž poměrně dominantní, jde o rozlehlou jednopatrovou budovu s obdélníkovým členitým půdorysem s dopravní kanceláří. Z každé strany má budova věžové přístavby se sedlovou střechou. Uprostřed budovy je kromě dopravní kanceláře i čekárna a krytá veranda pro čekající cestující. Bokem od hlavní staniční budovy na turnovské straně nalezneme jednoduchou přístavbu WC a budovu skladu. Další sklad se nachází taktéž u koleje 4b a 6. Stanice obsluhuje hlavně obec Doubrava, avšak i přes blízkost této obce, leží dopravna v katastru obce Loukov, která je vzdálena 2 km a po které je i tímto pojmenována. Katastry rozděluje silnice vedoucí za budovou stanice.

FOTOGALERIE


Sklad a nákladiště u manipulační koleje (7/2009)


Detail výkolejky (7/2009)


Detail turnovského zhlaví (7/2009)


Celkový pohled na turnovské zhlaví - vpravo nákladiště u šesté koleje (7/2009)


Výhybka k manipulační koleji a výhybce vlečky (7/2009)


Je vidět, že vlečka (vpravo) ani manipulační kolej nejsou už dlouho používány - manipulační kolej je dokoce vyloučena z provozu (7/2009)


Stanice od turnovského konce nástupiště (7/2009)


Sklad s přístavkem WC vpravo (7/2009)


Hlavní budova stanice s dopravní kanceláří (7/2009)


Celkový pohled na turnovskou stranu stanice (7/2009)


Celkový pohled na boleslavskou stranu stanice (7/2009)


Pohled k nádražní budově od boleslavského zhlaví (7/2009)


Boleslavská strana stanice se zaústěním manipulační koleje 4b, kryté výkolejkou (7/2009)


Boleslavské zhlaví stanice, v pozadí stanoviště St.1(7/2009)


Mechanika závor - autor: J. Slavíček (2009)


Loukovská předvěst na boleslavské straně (7/2009)


Mechanika závor - autor: J. Slavíček (2009)


St.1 na boleslavském zhlaví - autor: J. Slavíček(2009)


...obdobný pohled na St. 1 v zimě - autor: J. Slavíček


Pohled do stanice od boleslavského zhlaví - autor: J. Slavíček (2009)

SITUACE STANICE LOUKOV U MNICHOVA HRADIŠTĚ


kliknutím se zvětší

Mapa stanice Loukov u Mnichova Hradiště pro další použití ve formátu PDF. © Vlakregion Jičín

MAPA

Volba zobrazované mapy:

TECHNICKÉ INFORMACE

OBECNÉ INFORMACE

NÁSLEDNÉ DOPRAVNÍ BODY

LOUKOV U MNICHOVA HRADIŠTĚ
stanice
96,553 km

VLAKREGION JIČÍN - soukromé stránky o železnici.

Autoři projektu Vlakregionu: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Poděkování za spolupráci: Zdeněk Hrdina

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz

Nově nás můžete sledovat na Facebooku:
https://www.facebook.com/Vlakregion

Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Vlakregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící Vlakregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons BY-NC-SA: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Vlakregion Jičín