INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

(070) - PŘÍŠOVICE

POPIS DOPRAVNÍHO BODU

Stanice Příšovice leží v rovném úseku trati s částečným obloukem na Boleslavském zhlaví. Je to dvoukolejná stanice s jednou kusou kolejí (staniční číslo 2), ze které odbočuje vlečkový systém do mrazíren a podniku panelárny. Na nádraží jsou pouze dvě dopravní koleje s čísly 1 a 3. Stanice je zabezpečena reléovým zabezpečovacím zařízením typu AŽD 71 s tlačítkovou volbou. Trať na obou stranách stanice obsluhuje reléový poloautomatický blok téhož typu. Odjezdová návěstí na obou stranách jsou světelná s rychlostní signalizací. Vjezd do stanice kryje taktéž světelné návěstí se světelnou předvěstí. Vlečka a kusá kolej je zabezpečena posunovací trpasličí návěstí. Stejné návěsti pak nalezneme na obou vjezdech do stanice. Osádku stanice tvoří výpravčí a přes den i dozorčí stanice. Nástupiště jsou ve stanici dvě u obou dopravních kolejí u koleje číslo 1 je betonové u koleje číslo 3 pouze sypané.

Staniční budova se nachází v rovném úseku při turnovském zhlaví. Je to jednoduchá nízká betonová stavba s půdorysem protáhlého obdélníku na kterou navazuje stejně betonový přístavek toalet a skladu. Budova má malou čekárnu s prodejem jízdenek, kryté venkovní stání tu zcela chybí. Jiné budovy na nádraží nejsou. Nádraží obsluhuje obec Příšovice od jejíhož centra je vzdáleno pouhých 100 metrů.

FOTOGALERIE


Pohled z nástupiště na stanici (2/2008)


Detail turnovského zhlaví s odjezdovými návěstidly (2/2008)


Celkový pohled na turnovské zhlaví (2/2008)


Budova stanice (2/2008)


Celkový pohled na nástupiště a budovu stanice (2/2008)


Vlevo kusá kolej na konci nástupiště (2/2008)


Ukončení kusé koleje a pohled na nástupiště(2/2008)


Odbočka na vlečku do mrazíren a panelárny (2/2008)


Boleslavské zhlaví za obloukem stanice (2/2008)

SITUACE STANICE PŘÍŠOVICE


kliknutím se zvětší

Mapa stanice Příšovice pro další použití ve formátu PDF. © Vlakregion Jičín

MAPA

Volba zobrazované mapy:

TECHNICKÉ INFORMACE

OBECNÉ INFORMACE

NÁSLEDNÉ DOPRAVNÍ BODY

PŘÍŠOVICE
stanice
99,665 km

VLAKREGION JIČÍN - soukromé stránky o železnici.

Autoři projektu Vlakregionu: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Poděkování za spolupráci: Zdeněk Hrdina

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz

Nově nás můžete sledovat na Facebooku:
https://www.facebook.com/Vlakregion

Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Vlakregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící Vlakregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons BY-NC-SA: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Vlakregion Jičín