INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

(030) - DOUBÍ U TURNOVA

POPIS DOPRAVNÍHO BODU

Doubí u Turnova je jednokolejná mezilehlá zastávka v rovném úseku trati a zároveň automatické hradlo na trati z Turnova do Liberce. Ač vlaky jezdí po kolejích kolem Doubí již od roku 1858, tak se historie samotné zastávky začíná psát až v době druhé světové války. V té době byla při původním strážním domku se závorářským stanovištěm (č. 156) otevřena 17. května 1943 nová zastávka. Závorář v té době obsluhoval na trati troje mechanické závory. Jméno zastávky bylo za války samozřejmě německo-české a to Doubí Hp. / Doubí u Turnova Hp. – po válce pak samozřejmě již jen Doubí u Turnova.

Doubí u Turnova

Jelikož na zastávce nebylo z počátku zázemí pro cestující, byla hned po válce provedena úprava původního strážního domku a k němu byla na sychrovské straně přistavěna nová čekárna a k ní z boku přiléhající objekt toalet – vzhled byl pak sjednocen novou fasádou. V roce 1955, byl kvůli větší propustnosti trati úsek mezi Turnovem a Sychrovem dopravně rozdělen a na zastávce je zřízena hláska. V roce 1963 byl jeden z přejezdů na vzdálenější komunikaci III. třídy zabezpečen přejezdovým zabezpečovacím zařízením kategorie PZS 3SBI typu VÚD, a tak závorář ze zastávky ovládá již jen dva mechanicky zabezpečené přejezdy.

V roce 1986 byla na zastávce umístěna nová světelná návěstidla a v roce 1992 bylo instalováno nové traťové zabezpečovací zařízení. Staniční úsek mezi Turnovem a Sychrovem byl rozdělen hradlem Doubí na dva úseky, z čehož první úsek z Turnova po oddílové návěstidlo So byl dlouhý 3,782 km a druhý úsek od oddílového návěstidla Lo do Sychrova měl délku 2,528 km. Traťové zařízení bylo 2. kategorie typu RPB 71 a pro vyhodnocení průjezdu vlaku byly použity izolované kolejnice s kolejovým obvodem SKO21. Návěstidla byla umístěna vždy na každé straně zastávky a oba úseky se tak překrývaly. Elektronika zabezpečovacího zařízení byla umístěna do plechových skříněk ve skladové místnosti (dnes čekárna zastávky).

V roce 2009 došlo k rekonstrukci traťového zabezpečovacího zařízení a v srpnu bylo spuštěno zabezpečovací zařízení 3. kategorie (automatické hradlo AHP-03) a oddílové návěstidlo ve směru na Turnov bylo posunuto na konec nástupiště zastávky. Zároveň dochází k rekonstrukci přejezdů a mechanické zabezpečení je vyměněno za automatické s kontrolou z JOP Turnov. Tím došlo i ke zrušení místa závoráře a hradlaře a zastávka byla opuštěna. Původní čekárna pro cestující byla uzavřena a nově jim v případě nepříznivého počasí slouží menší místnost původního skladu.

Zastávka Doubí u Turnova
Zastávka Doubí u Turnova - původní strážní domek č. 156, závorářské stanoviště - závorář obsluhoval rovnou tři přejezdy (pravděpodobně 1944)

Zastávku nalezneme u přejezdu (PZS- 3ZBI) s komunikací III. třídy na severním konci obce. Nástupiště zastávky je sypané s pevnou hranou typu Tischer a má délku 158 metrů. Nástupiště osvětlují čtyři lampy (jedna je umístěná přímo na budově zastávky) ovládané časovým a soumrakovým spínačem. Zastávka je také vybavena automatickým rozhlasovým zařízením, ovládaným ze stanice Turnov, pro informování cestujících o odjezdech a průjezdech vlaku. Budova zastávky je jednoduchá nízkopodlažní zděná stavba obdélníkového půdorysu cca 10 x 6 metrů se šikmou střechou, s čekárnou a dnes již neobsazenou místností pro hradlaře / závoráře, který původně obsluhoval mechanické závory. Jízdenky se tu dle jízdního řádu prodávají do roku 2005. Vedle budovy je jednoduchý přístavek toalet. Zastávka Doubí u Turnova obsluhuje stejnojmennou obec a nedalekou obec Lažany a z turistického hlediska není nijak zajímavá.

FOTOGALERIE


Zastávka Doubí u Turnova - pohled od obce k přejezdu a zastávce (9/2009)


Zastávka Doubí u Turnova - letmý pohled na druhý přejezd na místní komunikaci, ovládaný mechanicky ze zastávky (9/2009)


Zastávka Doubí u Turnova - původní mechanicky ovládané závory (4/2008)


Zastávka Doubí u Turnova - zastávka a obsazené hradlo Doubí u Turnova s mechanickým ovládáním závor (4/2008)


Zastávka Doubí u Turnova - celkový pohled na zastávku (4/2008)


Zastávka Doubí u Turnova - původní oddílové návěstidlo stávalo blíž ve směru Turnov - drátovody vedou k závorám nedalekého přejezdu (4/2008)


Zastávka Doubí u Turnova - zastávka pohledem k Liberci s původním osvětlením (4/2008)


Zastávka Doubí u Turnova - toalety (4/2008)


Zastávka Doubí u Turnova - pohled na zastávku po částečné rekonstrukci (9/2017)


Zastávka Doubí u Turnova - liberecký konec nástupiště, vzadu oddílové návěstidlo automatického hradla (9/2017)


Zastávka Doubí u Turnova - celkový pohled na nástupiště směrem k Turnovu (9/2017)


Zastávka Doubí u Turnova - nástupiště Doubí u Turnova (9/2017)


Zastávka Doubí u Turnova - nově posunuté oddílové návěstidlo za přejezd k hraně nástupiště zastávky (9/2017)


Zastávka Doubí u Turnova - přístavek toalet (9/2017)


Zastávka Doubí u Turnova - pohled na původní suché WC.... (9/2017)


Zastávka Doubí u Turnova - ...nepoužitelné (9/2017)


Zastávka Doubí u Turnova - budova zastávky pohledem k Turnovu a oddílové návěstidlo (9/2017)


Zastávka Doubí u Turnova - původní vstup do čekárny přistavené ke strážnímu domku po 2. světové válce (9/2017)


Zastávka Doubí u Turnova - konec nástupiště směrem k Turnovu, detail návěstidla a za ním přejezd místní silnice (9/2017)


Zastávka Doubí u Turnova - příchod na nástupiště (9/2017)


Zastávka Doubí u Turnova - vpředu původní dveře do kanceláře hradlaře a závoráře, druhé dveře do čekárny, kdysi skladu (9/2017)


Zastávka Doubí u Turnova - vstup do čekárny (9/2017)


Zastávka Doubí u Turnova - současná čekárna - původní plechové skříně obsahovaly elektroniku starého hradla (9/2017)


Zastávka Doubí u Turnova -čekárna je v poměrně zanedbaném stavu (9/2017)


Zastávka Doubí u Turnova - pohled na budovu zezadu (9/2017)


Zastávka Doubí u Turnova - dva zakrytované otvory pro mechanické ovládání závor (9/2017)


Zastávka Doubí u Turnova - celkový pohled na budovu zastávky Doubí u Turnova (9/2017)


Zastávka Doubí u Turnova - rekonstruovaný přejezd vedle zastávky (9/2017)


Zastávka Doubí u Turnova - přístup k zastávce s lavičkou (9/2017)


Zastávka Doubí u Turnova - štukem provedený název stanice na budově zastávky (9/2017)

PANORAMA


Zastávka Doubí u Turnova - panorama budovy zastávky i s přístavkem toalet (9/2017)


Zastávka Doubí u Turnova - Panorama budovy zastávky (9/2017)

MAPA

Volba zobrazované mapy:

OBECNÉ INFORMACE

NÁSLEDNÉ DOPRAVNÍ BODY

DOUBÍ U TURNOVA
zastávka
128,564 km

VLAKREGION JIČÍN - soukromé stránky o železnici.

Autoři projektu Vlakregionu: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Poděkování za spolupráci: Zdeněk Hrdina

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz

Nově nás můžete sledovat na Facebooku:
https://www.facebook.com/Vlakregion

Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Vlakregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící Vlakregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons BY-NC-SA: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Vlakregion Jičín