INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

(030) - NEDVĚZÍ

POPIS DOPRAVNÍHO BODU

Zastávka Nedvězí je mezilehlá jednokolejná zastávka a bývalé závorářské stanoviště, ležící mezi dvěma protilehlými oblouky trati. Historie zdejší dráhy spadá do roku 1858, kdy se 1. prosince po trati kolem obce začaly projíždět první vlaky, zastávka tu však v tom čase ještě nestávala. V té době byla poměrně obvyklá větší docházková vzdálenost, a tak obyvatelé mohli využívat pouze služeb více jak 3 km vzdálené stanice Semily.

Zastávka Nedvězí
Zastávka Nedvězí - zastávka nově přemístěná do přehlednějšího úseku trati

I když první jednání zastupitelů obcí a drah, o zřízení nové zastávky, započala již v roce 1912, byla nakonec přerušena první světovou válkou. Nově se situace změnila po první světové válce, kdy obce Slaná a Nedvězí (sloučeny byly až v roce 1953) podaly opakovanou žádost na výstavbu nové osobní vlakové zastávky, a ta byla přijata kladně. Místo pro budoucí zastávku však bylo navrženo poměrně nevýhodně v oblouku trati. Zastávka byla vystavěna převážně na náklady obou obcí a uvedena do provozu byla 1. listopadu 1923, kdy na ní zastavil první osobní vlak. Závorář ze stanoviště a nově i zastávky Nedvězí obsluhoval více jak 1 km vzdálené závory, ty byly umístěny na přejezdu (P3079) na komunikaci v místní části obce Slaný, ve směru na Semily. V zastávce byla vybudována malá jednoduchá zděná budova obdélníkového půdorysu se sedlovou střechou s velmi malým sklonem. Závorář měl pracoviště v prostřední části a vytápěná čekárna pro cestující byla v části levé, závorář tu zároveň prodával cestujícím jízdenky. Nástupiště bylo zbudováno v oblouku trati, mělo délku 114 metrů a bylo pouze sypané.

V novém tisíciletí se začaly rýsovat plány na rekonstrukci celé trati. Se změnou jízdního řádu na konci roku 2005 končí v zastávce Nedvězí prodej jízdenek. V roce 2009 jsou rekonstruovány a modernizovány přejezdy mezi Starou Pakou a Železným Brodem, a tak dochází i na přejezd ovládaný ručně ze závorářského stanoviště. Stanoviště bylo zrušeno na podzim roku 2009 a zastávka Nedvězí byla opuštěna. Další rekonstrukce trati v roce 2015 se týká i kolejového svršku a při ní je nástupiště posunuto z nevýhodné polohy v oblouku do téměř rovného úseku – asi 00 metrů dále na Semily. K nástupišti je z příjezdové silnice vybudován nový bezbariérový přístup a zcela nové osvětlení. V únoru roku 2018 je pak na zastávce dodatečně vybudována nová čekárna pro cestující. Pro zkrácení přístupu na nástupiště je od obce vystavěna i krátká kovová lávka pro pěší.

Zastávka Nedvězí
Původní budova zastávky a závorářského stanoviště (10/2016)

(2023) Zastávka Nedvězí leží nově převážně v krátkém rovném úseku mezi dvěma protisměrnými oblouky tratě. Nástupiště zastávky je pouze sypané (štěrkovým ložem) s pevnou hranou typu Tischer, výška nástupní hrany je je 300 mm nad temenem kolejnice. Nástupiště osvětlují 4 moderní peronní lampy ovládané soumrakovým čidlem nebo dálkově z DOZ. V roce 2019 byla vystavěna nová jednoduchá čekárna z vlnitého plechu se šikmou střechou. Mobiliář zastávky tvoří dřevěná lavička umístěná v čekárně na konzolách a odpadkový koš. Na stěnách přístřešku jsou umístěné dvě vývěsky pro vylepení jízdních řádů jízdních řádů a ostatní informace pro cestující. Vedle čekárny je bedna s posypovým materiálem na zimu. Od čekárny vede k obslužné silnici nová kovová lávka, případně je příchod k zastávce bezbariérový ze staropacké strany nástupiště. Zastávka Nedvězí slouží hlavně k obsluze obce Slaná, Bořkov a Nedvězí – z turistického hlediska nejde o nijak zajímavou zastávku.

PANORAMA 360°


Nedvězí zastávka - panorama zastávky (09/2023)

FOTOGALERIE


Zastávka Nedvězí - budova zastávky Nedvězí s bývalým závorářským stanovištěm (10/2016)


Zastávka Nedvězí - pohled na trať ku Staré Pace - původní nástupiště bylo v tomto oblouku trati (10/2016)


Zastávka Nedvězí - cesta na nově přesunuté nástupiště (10/2016)


Zastávka Nedvězí - čelní pohled na budovu - vlevo čekárna, uprostřed bývalá služební místnost (10/2016)


Zastávka Nedvězí - Trať ve směru Stará Paka (10/2016)


Zastávka Nedvězí - Pohled na budovu od staropacké strany (10/2016)


Zastávka Nedvězí - Vchod do čekárny (10/2016)


Zastávka Nedvězí - Služební místnost, před kterou stávalo ovládaní závor (10/2016)


Zastávka Nedvězí - Příchod na nové nástupiště (10/2016)


Zastávka Nedvězí - Pohled od nástupiště k budově (10/2016)


Zastávka Nedvězí - Nové nástupiště zastávky Nedvězí (10/2016)


Zastávka Nedvězí - Pohled z konce nástupiště k budově (10/2016)


Zastávka Nedvězí - Pohled na nástupiště ze staropackého konce zastávky (10/2016)


Zastávka Nedvězí - Nástupiště směrem k Semilům (10/2016)


Zastávka Nedvězí - Nástupiště směrem ke Staré Pace (10/2016)


Zastávka Nedvězí - Staropacký konec nástupiště (10/2016)


Zastávka Nedvězí - Přístupový chodník k nástupišti (10/2016)


Zastávka Nedvězí - Zbytky plotu původní zastávky (10/2016)


Zastávka Nedvězí(10/2016)


Zastávka Nedvězí - nástupiště těsně po rekonstrukci, vlak míří ze zastávky směr Semily (10/2015)


Zastávka Nedvězí - nástupiště po rekonstrukci pohledem ve směru na Semily (10/2015)


Zastávka Nedvězí - nové nástupiště ve směru Stará Paka (10/2015)


Zastávka Nedvězí - konec nástupiště na semilské straně (10/2015)


Zastávka Nedvězí - nástupiště ku staropacké straně (10/2015)

Zastávka Nedvězí
Zastávka Nedvězí (10/2015)

Zastávka Nedvězí
Zastávka Nedvězí (09/2023)

Zastávka Nedvězí
Zastávka Nedvězí (09/2023)

Zastávka Nedvězí
Zastávka Nedvězí (09/2023)

Zastávka Nedvězí
Zastávka Nedvězí (09/2023)

Zastávka Nedvězí
Zastávka Nedvězí (09/2023)

Zastávka Nedvězí
Zastávka Nedvězí - v roce 2018 přibyla na zastávce plechová čekárna (09/2023)

Zastávka Nedvězí
Zastávka Nedvězí - interiér čekárny (09/2023)

Zastávka Nedvězí
Zastávka Nedvězí - vývěska s jízdním řádem na zadní stěně čekárny (09/2023)

Zastávka Nedvězí
Zastávka Nedvězí (09/2023)

Zastávka Nedvězí
Zastávka Nedvězí - staropacká strana a bedna na posyp (09/2023)

Zastávka Nedvězí
Zastávka Nedvězí - čelní pohled na čekárnu (09/2023)

Zastávka Nedvězí
Zastávka Nedvězí - přístupová lávka od komunikace zkracuje cestujícím cestu na nástupiště (09/2023)

Zastávka Nedvězí
Zastávka Nedvězí (09/2023)

Zastávka Nedvězí
Zastávka Nedvězí (09/2023)

Zastávka Nedvězí
Zastávka Nedvězí (09/2023)

Zastávka Nedvězí
Zastávka Nedvězí - staropacký kjonec nástupiště a bezbariérový přístupový chodník (09/2023)

Zastávka Nedvězí
Zastávka Nedvězí - pohled do zastávky ze staropacké strany (09/2023)

Zastávka Nedvězí
Zastávka Nedvězí - původní budova zastávky a závorářskáho staniviště (09/2023)

Zastávka Nedvězí
Zastávka Nedvězí (09/2023)

Zastávka Nedvězí
Zastávka Nedvězí (09/2023)

Zastávka Nedvězí
Zastávka Nedvězí - pohled na lávku od silnice (09/2023)

Zastávka Nedvězí
Zastávka Nedvězí - obslužná místní komunikace u zastávky (09/2023)

Zastávka Nedvězí
Zastávka Nedvězí - pohled na lávku od silnice (09/2023)

PANORAMA


Zastávka Nedvězí - čelní panoramatický pohled na budovu zastávky Nedvězí (10/2016)


Zastávka Nedvězí - v oblouku se nacházelo původní staré nástupiště zastávky Nedvězí a končilo u zábradlí pěšiny (10/2016)

MAPA

Volba zobrazované mapy:

OBECNÉ INFORMACE

NÁSLEDNÉ DOPRAVNÍ BODY

NEDVĚZÍ
zastávka
99,015 km

VLAKREGION JIČÍN - soukromé stránky o železnici.

Autoři projektu Vlakregionu: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Poděkování za spolupráci: Zdeněk Hrdina

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz

Nově nás můžete sledovat na Facebooku:
https://www.facebook.com/Vlakregion

Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Vlakregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící Vlakregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons BY-NC-SA: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Vlakregion Jičín