INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

(030) - NEDVĚZÍ

POPIS DOPRAVNÍHO BODU

Zastávka Nedvězí je mezilehlá jednokolejná zastávka a bývalé závorářské stanoviště, ležící téměř v rovině mezi dvěma protilehlými oblouky trati z Jaroměře do Liberce. Historie zdejší trati spadá do roku 1858, kdy se 1. prosince po trati kolem obce začaly prohánět první vlaky, zastávka tu však v tom čase ještě nestávala. V té době byla poměrně obvyklá docházková vzdálenost i 4 km a tak obyvatelé mohli využívat pouze služeb více jak 3 km vzdálené stanice Semily.

Zastávka Nedvězí

Situace se změnila po první světové válce, kdy došlo na opakovanou žádost obcí Slaná a Nedvězí (sloučeny až v roce 1953) k výstavbě nové zastávky, poměrně nevýhodně v oblouku trati. Zastávka byla vystavěna na náklady obou, v té době samostatných obcí a uvedena do provozu byla v roce 1924. Závorář ze stanoviště Nedvězí obsluhoval více jak 1 km vzdálené závory, na přejezdu (P3079) na komunikaci v místní části obce Slaný, ve směru na Semily. V zastávce byla vybudována malá jednoduchá zděná budova obdélníkového půdorysu se sedlovou střechou s velmi malým sklonem. Závorář měl pracoviště v prostřední části a vytápěná čekárna pro cestující byla v části levé, závorář tu zároveň prodával cestujícím jízdenky. Nástupiště bylo zbudováno v oblouku trati a mělo délku 114 metrů, bylo pouze sypané s betonovou hranou typu Tischer. Nástupiště osvětlovaly čtyři lampy ovládané stmívacím čidlem, nebo ručně ze závorářského stanoviště. V novém tisíciletí se začaly rýsovat plány na rekonstrukci celé trati. Se změnou jízdního řádu na konci roku 2005 končí v zastávce Nedvězí prodej jízdenek. V roce 2009 jsou rekonstruovány a modernizovány přejezdy mezi Starou Pakou a Železným Brodem a tak dochází i na přejezd ovládaný ručně ze závorářského stanoviště. Závorářské stanoviště je zrušeno na podzim roku 2009 a zastávka Nedvězí je opuštěna. Další rekonstrukce trati se týká i kolejového svršku a při ní je v roce 2015 nástupiště posunuto z oblouku do téměř rovného úseku asi 70 metrů dále ve směru na Semily. K nástupišti je z příjezdové silnice vybudován nový bezbariérový přístup a nové osvětlení, které tvoří opět čtyři lampy ovládané stmívacím čidlem, nebo dálkově z DOZ. Nástupiště je opět sypané s pevnou hranou typu Tischer. Zastávka Nedvězí slouží hlavně k obsluze obce Slaná, Bořkov a Nedvězí - z turistického hlediska nejde o nijak zajímavou zastávku.

FOTOGALERIE


Budova zastávky Nedvězí s bývalým závorářským stanovištěm (10/2016)


Pohled na trať ku Staré Pace - původní nástupiště bylo v tomto oblouku trati (10/2016)


cesta na nově přesunuté nástupiště (10/2016)


Čelní pohled na budovu - vlevo čekárna, uprostřed bývalá služební místnost (10/2016)


Trať ve směru Stará Paka (10/2016)


Pohled na budovu od staropacké strany (10/2016)


Vchod do čekárny (10/2016)


Služební místnost, před kterou stávalo ovládaní závor (10/2016)


Příchod na nové nástupiště (10/2016)


Pohled od nástupiště k budově (10/2016)


Nové nástupiště zastávky Nedvězí (10/2016)


Pohled z konce nástupiště k budově (10/2016)


Pohled na nástupiště ze staropackého konce zastávky (10/2016)


Nástupiště směrem k Semilům (10/2016)


Nástupiště směrem ke Staré Pace (10/2016)


Staropacký konec nástupiště (10/2016)


Přístupový chodník k nástupišti (10/2016)


Zbytky plotu původní zastávky (10/2016)


Zastávka Libštát (10/2016)


Ještě nedodělané nástupiště těsně po rekonstrukci (10/2015)


Nástupiště po rekonstrukci pohledem ve směru na Semily (10/2015)


Nedodělané nástupiště ve směru Stará Paka (10/2015)


Konec nástupiště na semilské straně (10/2015)


Nástupiště ku staropacké straně (10/2015)


Staropacký konec s přístupovým chodníkem a budovou zastávky v pozadí (10/2015)

PANORAMA


Čelní panoramatický pohled na budovu zastávky Nedvězí (10/2016)


V oblouku se nacházelo původní staré nástupiště zastávky Nedvězí a končilo u zábradlí pěšiny (10/2016)

MAPA

Volba zobrazované mapy:

OBECNÉ INFORMACE

NÁSLEDNÉ DOPRAVNÍ BODY

NEDVĚZÍ
zastávka
99,015 km

VLAKREGION JIČÍN - soukromé stránky o železnici.

Autoři projektu Vlakregionu: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer, Jaroslav Runčík

Poděkování za spolupráci: Zdeněk Hrdina

E-mail: njorloj@outlook.cz

Nově nás můžete sledovat na Facebooku:
https://www.facebook.com/Vlakregion

Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Vlakregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící Vlakregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons BY-NC-SA: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2023 Vlakregion Jičín