INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

(041) - DOHALICE

POPIS DOPRAVNÍHO BODU

Dohalice je jednokolejná mezilehlá zastávka ležící v rovném úseku trati v jižní části obce Dohalice. Zastávka tu neexistovala od doby zprovoznění tratě v roce 1882, ale byla zprovozněna až 1. června 1948, do té doby museli obyvatelé Dohalic a Dohaliček docházet do 2 km vzdálené stanice Sadová. Před rekonstrukcí zastávky, která proběhla v roce 2010, byla stavba zastávky mohutná dřevěná bouda s krytou čekárnou a sešikmenou střechou - vpředu s výrazným přesahem. Součástí stavby byla i skladová místnost - snad dříve výdejna jízdenek, kterou bych typoval dle okénka do čekárny. Nahlédnutí zamřížovaným oknem prozradilo, že se tu skladovaly lavičky. Po rekonstrukci byla původní stavba zbourána a vystavěna byla nová menší zděná čekárna se šikmou střechou. Nástupiště zastávky jako jediné neprošlo rekonstrukcí a je složené z betonových desek a dílců. Obnoven však byl dlouhý chodník vedoucí k zastávce od silnice z Dohalic, bylo vybudováno také jednoduché stání pro kola. Druhou větví je chodník také nově zaústěn přímo do vilkové části Dohalic. Na hradecké straně zastávky vznikl místo prošlapané pěšiny zcela nový chodník spojující zastávku s Horníma Dohalicema. Všechny chodníky jsou plně osvětleny a lampy jsou ovládané stmívacím čidlem. Zastávka obsluhuje obec Dohalice, její část Dohaličky a dále nedaleké Mokrovousy a Horní Dohalice.

Dohalice - vlaková zastávka
Zastávka Dohalice po rekonstrukci (2014)

Dohalice - vlaková zastávka
Původní stav před rekonstrukcí (2007)

FOTOGALERIE


Před rekonstrukcí: Nástupiště na straně k Hradci Králové (9/2007)


Před rekonstrukcí: Detail konce nástupiště směrem na Hradec Králové (9/2007)


Před rekonstrukcí:Celkový pohled na zastávku z hradecké strany (9/2007)


Před rekonstrukcí: Interiér vnitřní čekárny - (okno prodeje jízdenek?) (9/2007)


Před rekonstrukcí: Budova zastávky v pohledu zpředu (9/2007)


Před rekonstrukcí: Celkový pohled na nástupiště ve směru do Ostroměře (9/2007)


Před rekonstrukcí: Pohled na nástupiště ve směru do Ostroměře s řadou lamp podél chodníku (9/2007)


Před rekonstrukcí: Detail konce nástupiště směrem k Ostroměři (9/2007)


Před rekonstrukcí: Zastávka z ostroměřské strany (9/2007)


Před rekonstrukcí: Chodník lemovaný lampami vedoucí k zastávce (9/2007)


Nový chodník a prostor pro odstavení kol (2/2014)


Chodník k zastávce (2/2014)


Celkový pohled na zastávku z ostroměřské strany (2/2014)


Nově vystavěná čekárna s lavičkou (2/2014)


Pohled na hradeckou stranu - nově přidaná lavička (2/2014)


Pohled na zastávku z hradecké strany (2/2014)


Konec nástupiště na hradecké straně a nový chodník do Horních Dohalic (2/2014)


Celkový pohled na zastávku z hradecké strany (2/2014)


Vlaková zastávka Dohalice (2/2014)


Detail nástupiště (2/2014)


KOmpletní pohled na stavbu čekárny(2/2014)


Pohled do prázné a již zanedbané místnosti čekárny (2/2014)


Čekárna zastávky (2/2014)

MAPA

Volba zobrazované mapy:

OBECNÉ INFORMACE

NÁSLEDNÉ DOPRAVNÍ BODY

DOHALICE
zastávka
12,300 km

VLAKREGION JIČÍN - soukromé stránky o železnici.

Autoři projektu Vlakregionu: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Poděkování za spolupráci: Zdeněk Hrdina

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz

Nově nás můžete sledovat na Facebooku:
https://www.facebook.com/Vlakregion

Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Vlakregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící Vlakregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons BY-NC-SA: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Vlakregion Jičín