INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

(041, /046/) - SADOVÁ

POPIS DOPRAVNÍHO BODU

Zastávka Sadová je bývalou stanicí, kde končila lokálka 046 ze Smiřic, která se odpojuje od trati 041 o stanici dále, v Hněvčevsi. Bývalá stanice Sadová musela být poměrně velkým nádražím - minimálně tříkolejným s dvojkolejnou vlečkou či manipulační kolejí, jak vypovídají pozůstatky. V současné době se jedná o mezilehlou zastávku s nákladištěm v rovném úseku tratě s jednou dopravní (průběžnou) kolejí a jednou kolejí manipulační. V objektu zastávky nalezneme na manipulační koleji, vpravo od budovy, také váhu. Dopravní kolej tu musela být ještě jedna, jak vypovídá mezera mezi oběma kolejema. Za dopravní kolejí v porostu pak lze nalézt zbytky náspu pro další dvě koleje, zřejmě patřící k seřadišti vlečky. Samotné vlečkové koleje vychází z ostroměřského zhlaví dvě, jedna k silu (již nepoužívaná) a druhá funkční k budovám továrny či skladu. Na hradeckém zhlaví musela z manipulační koleje vycházet ještě jedna krátká vlečková kolej, pravděpodobně k dílnám. Zde se dodnes zachoval portálový jeřáb.

Budova zastávky je jednoduchá nízkopodlažní budova obdélníkového půdorysu se štítovou střechou. Vlevo je přístavek čekárny pro cestující. U průběžné dopravní koleje je pro cestující betonové nástupiště. V budově bývala dopravní kancelář a výdejna jízdenek s okénkem do čekárny - dnes vše samozřejmě nefunkční. Budova je dnes z části obydlena. Vlevo od hlavní budovy nalezneme stavbu záchodků (opět nefunkčních) a jednoduchého skladu. Na ostroměřské straně pak další sklady a dle stavební propozice pravděpodobně i nefunkční vodojem pro parní lokomotivy. Zastávka obsluhuje obec Sadovou v jejímž středu leží a část obce Dohalice. Dnes již zde samozřejmě nekončí ani vlaky do Smiřic - jejich konečnou nejprve bývala stanice Hněvčeves a na trati 046 je v současné době provoz zastaven. Zastávka Sadová je již jen torzem kdysi čilé stanice.

FOTOGALERIE


Hradecké zhlaví s pohledem na areál zastávky (2/2007)


Přístavek pro výhybkáře na hradeckém zhlaví (2/2007)


Objekt váhy na manipulační koleji (2/2007)


Pohled na manipulační kolej - kovové přažce v popředí dávají tušit, že tu v miulosti byla výhybka. V pozadí objekt skladu a vodojemu (2/2007)


Ostroměřské zhlaví - vpravo kolej vlečky (2/2007)


Pohled na zastávku z ostroměřské strany - vlevo vede vlečková kolej, která se po asi 200 metrech větví do dvou vlečkových větví (2/2007)


Přejezd na ostroměřské straně se silnicí I. třídy z Hořic do Hradce (2/2007)


Manipulační kolej na ostroměřské straně (2/2007)


Objekt váhy s budovou zastávky v pozadí (2/2007)


Budova zastávky (2/2007)


Okénko výdeje jízdenek a vývěsní tabule uvnitř přístavku čekárny (2/2007)


Dnes již opuštěná čekárna (2/2007)


Dle starého upozornění je zastávka bez obsluhy od 31. března 2005 (2/2007)


Objekt záchodků a malý sklad (2/2007)


Objekt záchodků v pozadí s dopravní budovou zastávky (2/2007)


Zastávka z hradecké strany (2/2007)


Detail budovy a dveří bývalé dopravní kanceláře (2/2007)


Přístavek čekárny v levé části - obdobné řešení má i stanice Všestary (2/2007)

MAPA

Volba zobrazované mapy:

OBECNÉ INFORMACE

NÁSLEDNÉ DOPRAVNÍ BODY

SADOVÁ
zastávka
14,307 km

VLAKREGION JIČÍN - soukromé stránky o železnici.

Autoři projektu Vlakregionu: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Poděkování za spolupráci: Zdeněk Hrdina

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz

Nově nás můžete sledovat na Facebooku:
https://www.facebook.com/Vlakregion

Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Vlakregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící Vlakregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons BY-NC-SA: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Vlakregion Jičín