INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

(041) - DLOUHÉ DVORY

POPIS DOPRAVNÍHO BODU

Dlouhé Dvory je jednokolejná mezilehlá zastávka ležící v rovném úseku trati. V roce 1900 byla na straně směrem k Hradci Králové postavena vlečková kolej, která byla významně prodloužena v roce 1925, rozšířeno bylo zároveň i nákladiště pro odvoz zemědělských produktů, to bylo nově osvětleno třemi vysokými stožáry s výbojkovými svítidly. Vlečková kolej byla zaústěna do trati výměnami v obou směrech a kryta výkolejkami. Plocha nákladiště s nákladovou hranou a vážním domkem se zachovala do dnešních dnů (2014), manipulační kolej s výhybkami však byla snesena a není po ní již žádné stopy (přesné datum jsem nezjistil, prokazatelně existovala 1960).

Dlouhé Dvory vlaková zastávka

Zastávka Dlouhé Dvory má nástupiště s pevnou hranou montovanou z betonových dílců a desek SUDOP. Nástupiště je osvětleno čtyřmi normovanými lampami ovládanými soumrakovým čidlem. Budova zastávky se skládá z nízkopodlažního domku obdélníkového půdorysu se sedlovou střechou a k němu se na straně k Hněvčevsi přimyká přístavba poměrně rozložité zděné čekárny s mírně sešikmenou střechou. Okna čekárny jsou již zazděna a neútulný interiér nabízí jen nejnutnější možnost ukrytí se před nepřízní počasí, na relikt okénka pro výdej jízdenek jsem nenarazil. Jedinou možnost k sezení nabízí lavička umístěná před čekárnou. Obě dvě stavby jsou opraveny (2014) a udržovány, domek je obydlen. Na hněvčeveské straně zastávky nalezneme nechráněný přejezd se silnicí IV. třídy. Zastávka obsluhuje nedalekou obec Střezetice (400m) a mírně vzdálenější obec Dlouhé Dvory (600m) podle které nese zastávka i své jméno. Zastávka je nejlepším turistickým východiskem k výletu po nedalekém bojišti bitvy u Hradce Králové 1866 (3 km) či na zámek Hrádek u Nechanic (7 km)

FOTOGALERIE


Nástupiště směrem k Hradci Králové (2/2014)


Pohled na nástupiště a budovu zastávky ve směru k Hněvčevsi (2/2014)


Konec nástupiště a v pozadí bývalé nákladiště a domek váhy (2/2014)


Váha na kraji nákladiště (2/2014)


Kompletní pohled na nákladiště, vlevo u hrany se nacházela manipulační kolej zaústěná výměnami v obou směrech do trati (2/2014)


Pohled od nákladiště k zastávce (2/2014)


Kompletní pohled na zastávku (2/2014)


Nástupiště směrem k Hradci Králové (2/2014)


Budova čekárny (2/2014)


Konec nástupiště a za ním přejezd - pohled ve směru Hněvčeves (2/2014)


Interiér čekárny - dveře a zazděné okno (2/2014)


Interiér - zazděné okno protější stěny (2/2014)


Kompletní pohled na zastávku od hněvčeveského konce zastávky (2/2014)


Čekárna a domek zastávky Dlouhé Dvory (2/2014)


Čekárna zastávky Dlouhé Dvory (2/2014)


Celkový pohled na zastávku od přejezdu (2/2014)

SITUACE ZASTÁVKY DLOUHÉ DVORY


kliknutím se zvětší

Mapa zastávky Dlouhé Dvory pro další použití ve formátu PDF. © Vlakregion Jičín

MAPA

Volba zobrazované mapy:

OBECNÉ INFORMACE

NÁSLEDNÉ DOPRAVNÍ BODY

DLOUHÉ DVORY
zastávka
8,736 km

VLAKREGION JIČÍN - soukromé stránky o železnici.

Autoři projektu Vlakregionu: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Poděkování za spolupráci: Zdeněk Hrdina

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz

Nově nás můžete sledovat na Facebooku:
https://www.facebook.com/Vlakregion

Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Vlakregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící Vlakregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons BY-NC-SA: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Vlakregion Jičín