INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

(041, 061) - JIČÍN

POPIS DOPRAVNÍHO BODU

Samotná historie stanice je poměrně zajímavá a dělí se do čtyř historických úseků. První vlakové spojení mělo město Jičín v roce 1871 (první vlak 17. prosince) a vlaky končily na starém, dnešním nákladovém nádraží, které bylo v té době samozřejmě nádražím osobním. Vlaky sem jezdily ze směru od Ostroměře a končili zde. Další druhou fází bylo postavení trati do Nymburka a to o deset let později tedy v roce 1881 (první vlak 15. listopadu), tato trať končila opět na starém (dnešním nákladovém) nádraží. Další, třetí, fázi výstavby zažilo město v roce 1903, kdy byla postavena dráha z Turnova a vlaky končily na novém, samostatném nádraží (dnešním osobním). Každou z tratí provozovaly dvě různé dopravní společnosti a trati nebyly vůči sobě propojeny. Cestující tedy přebíhat asi 200 metrů mezi oběma nádražími. V roce 1908 dochází k zestátnění drah, všechny tratě přechází na Rakouské státní dráhy, avšak zůstávají stále odděleny. K jejich propojení dochází až ve čtvrté fázi a poměrně pozdě v roce 1927 (2. července) výstavbou jednokolejné spojky. V té době jsou již tratě provozovány od roku 1918 Československými dráhami. Z výstavby obou nádraží vychází i číslování dopravních kolejí celého traťového systému, kdy dopravní kolej č. 1 je kolej na starém (nákladovém) nádraží.

Stanice Jičín - osobní nádraží je čtyřkolejné nádraží, kde se kříží (resp. zde končí) dvě regionálně významné trati a to trať 041 z Hradce Králové do Turnova a končí zde trať 061 z Nymburka. Nádraží je mezilehlé v částečném oblouku trati. Na osobním nádraží nalezneme jednu manipulační kolej (č. 17 - strojní stanice) a jednu kusou kolej. Nákladové nádraží Jičín má šest kolejí, dvě vlečky a funkční točnu. Nádraží je koncové a v rovném úseku trati. Celý nádražní systém tak má celkem deset kolejí. Osádku stanice tvoří výpravčí a vedoucí posunu. Na hradecko-nymburském zhlaví, u spojky, je obsazené stavědlo St. I pro obsluhu obou nádraží. Na straně k Turnovu bývalo u přejezdu i stavědlo II. (St. II) dnes již zbořené.

Zabezpečení stanice je II. kategorie - elektromechanické, kdy výhybky jsou závislé na návěstech a celá stanice je vybavena rychlostní signalizací. Všechny návěsti obsluhuje ústředně výpravčí stanice. Vjezdová návěstidla jsou závislá na výměnách a jsou doplněna přivolávací návěstí obsluhovanou z následných stanic - tedy přímo z Libuně ve směru Turnov, Butovse ze směru Hradec Králové a z Kopidlna ze směru do Nymburka a v posledních dvou připadech v součinnosti s výhybkářem stavědla I.. Osobní nádraží je vybaveno odjezdovými návěstidly ze všech kolejí a do všech směrů - u nákladového nádraží jsou skupinová návěstidla u dopravních kolejí 1 a 3 se signalizační návazností na posunování vlaku. U kolejí 1 a 3 na nákladovém nádraží jsou zřízena trpasličí návěstidla Lc1 resp. Lc3 která ukončují vlakové cesty do nákladového nádraží. Konec vlaku je zjišťován od Libuně vedoucím posunu (většinou osobně) případně z Pst. 4. Od Butovse, resp. Kopidlna se konec vlaku zjišťuje ze St. I. Do nákladového nádraží je konec vlaku zjišťován opět ze St. I. a hlásí se i volnost námezníku.

Osobní nádraží je na svou dobu poměrně moderní a výstavný komplex budov. V centru vpravo je dvoupatrová budova obdélníkového půdorysu, na kterou zleva navazuje členité nízkopatrové zázemí pro cestující. Velká odbavovací hala s prodejem jízdenek, čekárna a restaurace, dále pak venkovní čekárna s přístupem k sociálnímu zařízení. V levé části jsou budovy pro nakládku pošty (dodnes poště fungují i když se po železnici již nepřepravuje). V pravé části nádraží od centra je jedna jednoduchá nízkopatrová budova se skladem a přístavkem na odkládání kol. Nástupiště osobního nádraží jsou betonová u všech čtyř kolejí. Nádraží obsluhuje samozřejmě město Jičín a je od pomyslného centra (hlavního náměstí) vzdáleno asi 900 metrů. Budova nákladového nádraží je jednoduchá jednopatrová budova obdélníkového půdorysu, na kterou zprava navazují sklady a nákladiště. Zajímavostí je, že starého nádraží se využívalo v době výluky pro osobní vlaky ze směru od Nymburka, cestující potom jako za starých časů museli přecházet mezi starým a novým nádražím. V prostoru osobní stanice, nad turnovským zhlavím, se nachází most z kterého je hezký výhled na osobní nádraží.

FOTOGALERIE


Hradecko-nymburské zhlaví osobního nádraží (8/2006)


Strojní stanice na hradeckém zhlaví (8/2006)


Detail hradecko-nymburského zhlaví (8/2006)


Tentýž obdobný pohled v jiném časovém období (1/2008)


Spojka obou nádraží - vlevo odbočuje vlečka k silu (8/2006)


Přejezd na spojce na hradeckém zhlaví (8/2006)


Stavědlo St.I (8/2006)


Krásně udržované a květinami zdobené St. I. (8/2006)


Stará budova vodárny - za ní funkční točna (8/2006)


Nákladiště a sklady nákladového nádraží (8/2006)


Sklady nákladového nádraží (8/2006)


Stará výpravní budova - dnes patří k nákladovému nádraží (8/2006)


Celkový pohled na starou výpravní budovu (8/2006)


Komplex nového (osobního) nádraží z jihu (8/2006)


Východ z osobního nádraží (8/2006)


Vchod a budova osobního nádraží (8/2006)


Výstižně provedená plastika nad vchodem osobního nádraží (8/2006)


Komplex budov osobního nádraží (8/2006)


Detail budov (1/2008)


Stará výpravní budova ze severu (8/2006)


Turnovské zhlaví z mostu (8/2006)


Bližší pohled na turnovské zhlaví (8/2006)


Pohled na odjezdová návěstidla na turnovském zhlaví (8/2006)


Celkový pohled na turnovské zhlaví (8/2006)


Pohled do nákladové nádraží (1/2008)


Pohled z nákladového nádraží (1/2008)


Skupinová návěstidla nákladového nádraží (1/2008)


Celkový pohled na nákladové nádraží (1/2008)


Bývalá strojní stanice Jičín(1/2008)


Kusá kolej na hradecko-nymburském zhlaví, v pozadí strojní stanice Jičín (1/2008)


Osobní nádraží z hradecké strany (1/2008)


Nástupiště u první (9.) koleje a venkovní čekárna (1/2008)


Venkovní kryté stání pro cestující (1/2008)


WC (1/2008)


Pohled na hradeckou stranu podél venkovní čekárny (1/2008)


Odjezdová návěstidla na hradecké straně (1/2008)


Nástupiště v oblouku na turnovské straně (1/2008)


Nástupiště v rovině na hradecké straně (1/2008)


Hlavní budova nádraží (1/2008)


(1/2008)


Sklad a přístavek pro kola (1/2008)


Čtvrté nástupiště (1/2008)


Vchod do výpravní budovy(1/2008)


Celkový pohled na budovy nového nádraží (1/2008)


Nákladové nádraží - vlevo stará výpravní budova (1/2008)


Trpasličí návěstidla ukončují vlakovou cestu - detail (1/2008)


Celkový pohled na konec nákladového nádraží (1/2008)


Točna u nákladového nádraží (9/2003)


310ka na točně - 100 let trati Jičín Turnov (9/2003)

 

SITUACE STANICE JIČÍN


kliknutím se zvětší

Mapa stanice Jičín pro další použití ve formátu PDF. © Vlakregion Jičín

MAPA

Volba zobrazované mapy:

TECHNICKÉ INFORMACE

OBECNÉ INFORMACE

NÁSLEDNÉ DOPRAVNÍ BODY

JIČÍN
stanice
17,499 / 0 km
JIČÍN
stanice
41,953 km

VLAKREGION JIČÍN - soukromé stránky o železnici.

Autoři projektu Vlakregionu: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Poděkování za spolupráci: Zdeněk Hrdina

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz

Nově nás můžete sledovat na Facebooku:
https://www.facebook.com/Vlakregion

Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Vlakregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící Vlakregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons BY-NC-SA: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Vlakregion Jičín