INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje

(041) - JIČÍN ZASTÁVKA

POPIS DOPRAVNÍHO BODU

Jičín zastávka je jednokolejná mezilehlá dopravna ležící v oblouku trati, hned za přejezdem se silnicí druhé třídy z Jičína do Lomnice nad Popelkou. Zastávka leží na pomezí obcí Jičín-Sedličky a Valdice, které obsluhuje - od centra obce Valdice je to ke stanici asi 500 metrů. Do roku 2010 byla zastávka i nákladištěm s jednou manipulační kolejí, obsluhující zdejší rozlehlé nákladiště. Kolej byla kusá a přetínala nedaleký přejezd, za kterým ústila do traťové koleje, přejezd byl tedy dvojkolejný a zaústění do traťové koleje bylo kryto výkolejkou, svázanou traťovým klíčem s výměnou. Na podzim roku 2010 došlo ke zrušení nákladiště - snesení výhybky, vytržení manipulační koleje v celé délce a přestavbě přejezdu na jednokolejný. V minulosti byla do trati, asi 200 metrů za přejezdem v 2,949 km, zapojena také krátká, jen 84 metrů dlouhá (uváděno 7 vagónů), vlečka do firmy Bílek - cementárna Tužín (dnes stavebniny) a zaústěna byla ve směru do Libuně, kryla ji stejně jako manipulační kolej v nákladišti zastávky výkolejka, svázaná traťovým klíčem s výměnou. Vlečka byla vybudována v roce 1927.

Budova zastávky je obdélníkového půdorysu a je to jednopatrová budova s krytou venkovní čekárnou pro cestující. Přístupná je pouze venkovní čekárna, vnitřní čekárna a prodejna jízdenek jsou mimo provoz a zastávka je bez posádky. Budova je však obydlena. Nástupiště je sypané, s pevnou betonovou hranou typu Tischer a osvětlují ho tři lampy, které rozsvěcí soumrakové čidlo.

FOTOGALERIE


Detail budovy od nákladiště (9/2003)


Celkový pohled na zastávku od nákladiště (9/2003)


Čelní pohled (9/2003)


Pohled na nástupiště a budovu ze směru od Jičína (9/2003)


Pohled na kolejiště a nástupiště (9/2003)


Konec nástupiště přechází do silničního přejezdu se závorami (9/2003)


Pohled na již neexistující zaústění kusé koleje do trati (9/2003)


Nástupiště ve směru k Jičínu (9/2003)


Pohled na dvojkolejný přejezd (9/2003)


Pohled na zastávku s již vytrženou manipulační kolejí (11/2010)


Pohled na zastávku z jičínské strany nástupiště (11/2010)


Nástupiště a krytá veranda (11/2010)


Pohled na kolejiště konec nástupiště na libuňské straně (11/2010)


Již jen jednokolejný přejezd (11/2010)


Jednokolejná zastávka (11/2010)


Směr, ve kterém ústila do trati kusá kolej (11/2010)


Směr vedení vytržené koleje přes přejezd (11/2010)


Celkový pohled na zastávku přes nákladiště (11/2010)


Za návěstidlem konec zastávky býval šturc kusé koleje (11/2010)


Celkový pohled na budovu zastávky (11/2010)

MAPA JIČÍN - ZASTÁVKA

Mapa Turnov nádraží

Mapa - Jičín zastávka pro další použití ve formátu PDF. © Vlakregion Jičín

MAPA

Volba zobrazované mapy:

OBECNÉ INFORMACE

NÁSLEDNÉ DOPRAVNÍ BODY

JIČÍN zastávka
zastávka
2,686 km

VLAKREGION JIČÍN - soukromé stránky o železnici.
Vznik stránek: 28. října 2005. Uvedení do provozu: 19.února 2006. Autoři projektu Vlakregionu: Lukáš Prýmek, Jaroslav Runčík, Martin Vaistauer

E-mail: njorloj@outlook.cz
Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky......

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Vlakregionu Jičín. Veškerý obsah stránek patřící Vlakregionu Jičín podléhá licenci Creative Commons: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

© 1999 - 2019 Vlakregion Jičín