INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

(041) - JIČÍN ZASTÁVKA

POPIS DOPRAVNÍHO BODU

Jičín zastávka je jednokolejná mezilehlá zastávka ležící v oblouku trati, u závorami chráněného přejezdu se silnicí II. třídy z Jičína do Lomnice nad Popelkou. S výstavbou zastávky pro osobní dopravu jménem Kartouzy – Valdice se počítalo již při projektování dráhy, otázka však visela nad vybudováním zdejšího nákladiště. Již v roce 1899 se snažili zástupci vedení místního Kumbursko – Úlibického statku, podporovaného obcí Kbelnice, přednostně žádat o zřízení nákladiště pro 5 - 6 nákladních vozů na nově plánované trati. Na podporu svého zájmu hodlali také přispět odpovídající částkou na její vybudování. Stejně tak kladně se k jejímu zřízení stavěly i blízké dotčené obce Valdice, Studeňany, Tužín, Dřevěnice a Soběraz. Rozhodnutí o zřízení nákladiště se však stále odkládalo a jednání se neúměrně táhlo. Teprve v únoru 1903 přišlo vyjádření ministerstva železnic, že zřejmě bude umožněna změna plánu výstavby a všechny dotčené subjekty ať se nejprve vyjádří, jakou částkou chtějí přispět na zvýšené zřizovací náklady. Jelikož byla částka vyčíslena ke spokojenosti ministerstva, bylo vydáno povolení koncesionářům ke změně plánu a výstavbě nákladiště na zastávce Kartouzy – Valdice.

Jičín zastávka
Jičín zastávka (3/2019)

Na zastávce byl vystavěn prostý sypaný peron a nákladiště, které obsluhovala kusá kolej s užitnou délkou 100 metrů, zaústěná do trati ve směru Turnov. Kusá kolej odbočovala z trati výhybkou ještě před přejezdem, který křížila s dopravní kolejí dvoukolejně a končila sypaným šturcem u zdi obory Libosad - kryta byla výkolejkou umístěnou před přejezdem. Po zprovoznění zastávky prodával cestujícím jízdenky nejprve průvodčí vlaku, v roce 1912 byla u zastávky postavena restaurace „Libosad“, ve které začal prodávat jízdenky přímo hostinský. Stejná praxe pak byla na trati zavedena i na zastávkách Jivany a Jinolice. V roce 1927 je v kilometru 2,949, tedy asi 200 metrů od zastávky ve směru Turnov, vybudována nová krátká vlečka firmy Bílek – cementárna Tužín (dnes stavebniny). Vlečka měla délku 84 metrů a byla zaústěna stejně jako nákladištní kolej ve směru do Turnova a kryta výkolejkou, která byla svázána traťovým klíčem s výměnou. Po druhé světové válce se začalo konečně uvažovat nad vybudováním čekárny s kanceláří pro prodej jízdenek, k její výstavbě pak došlo v 50. letech. Asi v polovině peronu zastávky byla vystavěna zděná jednopatrová budova s vyhřívanou čekárnou, kanceláří pro prodej jízdenek, toaletami a krytou verandou. Budova měla protáhlý tvar v půdorysu obdélníku o stranách cca 16 x 7 metrů. V prvním patře budovy byl byt se samostatným vchodem z boku budovy. Jízdenky se na zastávce prodávaly do konce 90. let 20. století, kdy byla kancelář opuštěna, bytová část zůstala ještě nějaký čas obydlena. Nákladiště nebylo dlouho využívané, a tak došlo v říjnu roku 2009 ke kompletnímu snesení koleje a vytržení výměny, přejezd byl upraven jako jednokolejný. Později bylo také upraveno původně sypané nástupiště s pevnou hranou typu Tischer, umístěny se m byly vytěžené betonové bloky nesené konzolami typu SUDOP. Na jaře roku 2018 pak došlo i ke zbourání původní jednopatrové budovy, která byla již nevyužitá a ve velmi zanedbaném stavu. Po zboření bylo místo po budově zarovnáno, upraveno a na jejím místě vyrostl prostý skleněný přístřešek.

Jičín zastávka
Jičín zastávka - původní budova zastávky a sypané nástupiště (10/2010)

Nástupiště zastávky má v současné době (2019) délku 90 metrů a je tvořeno betonovými panely nesenými na konzolách (SUDOP) a osvětlují ho čtyři typizované nízké nástupištní lampy ovládané soumrakovým čidlem. Asi uprostřed nástupiště nalezneme skleněný přístřešek s lavičkou a odpadkovým košem. Prostor před přístřeškem je upraven zámkovou dlažbou. Přístup na nástupiště je možný z obou jeho stran, z Valdic od přejezdu a z Libosadu sypanou pěšinou. Bývalé nákladiště je zachované, jde o plochu zpevněnou betonovými panely. Zastávka leží na pomezí městské části Jičín-Sedličky a obce Valdice, které obsluhuje - od centra obce Valdice je to ke stanici asi 500 metrů. Zastávka leží v sousedství Libosadu a Valdštejnské logie - u vchodu do Libosadu pak nalezneme i rozcestník turistických značek.

FOTOGALERIE


Jičín zastávka - původní jednopatrová budova zastávky (9/2003)


Jičín zastávka - celkový pohled (9/2003)


Jičín zastávka (9/2004)


Jičín zastávka - čelní pohled na budobu se zastřešenou verandou (9/2004)


Jičín zastávka (9/2004)


Jičín zastávka (9/2004)


Jičín zastávka - původní dvoukolejný přejezd (9/2004)


Jičín zastávka - přístup k zastávce (9/2004)


Jičín zastávka - výměna na turnovské straně před přejezdem (9/2004)


Jičín zastávka - jičínská strana nástupiště (9/2004)


Jičín zastávka (9/2004)


Jičín zastávka - šturc kusé nákladištní koleje (9/2004)


Jičín zastávka (9/2004)


Jičín zastávka - přejezd od silnice (9/2004)


Jičín zastávka - počátek likvidace nákladištní koleje (10/2009)


Jičín zastávka (10/2009)


Jičín zastávka - vytržená výměna a části kolejí (10/2009)


Jičín zastávka (10/2009)


Jičín zastávka (10/2009)


Jičín zastávka - příprava na nový jednokolejný přejezd (10/2009)


Jičín zastávka - kolej již bez výměny (10/2009)


Jičín zastávka (10/2009)


Jičín zastávka (10/2009)


Jičín zastávka (10/2009)


Jičín zastávka (10/2009)


Jičín zastávka (10/2009)


Jičín zastávka - nařezaná nákladištní kolej připravená k vytržení (10/2009)


Jičín zastávka (10/2009)


Jičín zastávka (10/2009)


Jičín zastávka (10/2009)


Jičín zastávka (10/2009)


Jičín zastávka - pohled ke šturcu s ještě existující kolejí (10/2009)


Jičín zastávka (10/2009)


Jičín zastávka - čelní pohled na budovu zastávky (10/2009)


Jičín zastávka (10/2009)


Jičín zastávka - kolej zlikvidována a vše odvezeno (10/2010)


Jičín zastávka - pohled do zastávky z jičínské strany (10/2010)


Jičín zastávka (10/2010)


Jičín zastávka - veranda(10/2010)


Jičín zastávka - turnovská strana a jednokolejný přejezd (10/2010)


Jičín zastávka - po výhybce již ani stopy (10/2010)


Jičín zastávka - nový jednokolejný přejezd (10/2010)


Jičín zastávka (10/2010)


Jičín zastávka (10/2010)


Jičín zastávka (10/2010)


Jičín zastávka (10/2010)


Jičín zastávka (10/2010)


Jičín zastávka (10/2010)


Jičín zastávka - po zbourání budovy zastávky (3/2018)


Jičín zastávka - pohled na nástupiště se zbořeništěm původní budovy (3/2018)


Jičín zastávka (3/2018)


Jičín zastávka (3/2018)


Jičín zastávka (3/2018)


Jičín zastávka (3/2018)


Jičín zastávka - sanované místo po budově (3/2018)


Jičín zastávka (3/2018)


Jičín zastávka - jak málo zbyde po poměrně mohutné budově (3/2018)


Jičín zastávka (3/2018)


Jičín zastávka (3/2018)


Jičín zastávka (3/2018)


Jičín zastávka (3/2018)


Jičín zastávka - technologie přejezdu na turnovské straně zastávky (3/2018)


Jičín zastávka (3/2018)


Jičín zastávka - nový přístup na zastávku upravený dlažbou (3/2018)


Jičín zastávka (3/2018)


Jičín zastávka (3/2018)


Jičín zastávka (3/2018)


Jičín zastávka (3/2018)


Jičín zastávka - vlak odjíždí od nově upravené zastávky (3/2019)


Jičín zastávka - na místě původní budovy vyrostl prosklený přístřešek s lavičkou (3/2019)


Jičín zastávka (3/2019)


Jičín zastávka (3/2019)


Jičín zastávka (3/2019)


Jičín zastávka (3/2019)


Jičín zastávka (3/2019)


Jičín zastávka - celkový pohled od přejzdu (3/2019)


Jičín zastávka (3/2019)


Jičín zastávka (3/2019)


Jičín zastávka - vydlážděný prostor před přístřeškem (3/2019)


Jičín zastávka (3/2019)


Jičín zastávka - jičínská strana nástupiště (3/2019)


Jičín zastávka - turnovská strana nástupiště (3/2019)


Jičín zastávka (3/2019)


Jičín zastávka - nový prosklený přístřešek (3/2019)


Jičín zastávka (3/2019)


Jičín zastávka (3/2019)


Jičín zastávka - betonové nákladiště a prostor po původní koleji (3/2019)


Jičín zastávka (3/2019)


Jičín zastávka - celkový pohled z jičínské strany (3/2019)


Jičín zastávka (3/2019)


Jičín zastávka - celkový pohled na novu zastávku (3/2019)


Jičín zastávka - průběh bourání zastávky (1/2018)


Jičín zastávka - dřevo a kámen zvášť (1/2018)


Jičín zastávka (1/2018)


Jičín zastávka (1/2018)


Jičín zastávka - rumiště (1/2018)


Jičín zastávka (1/2018)


Jičín zastávka (1/2018)


Jičín zastávka - celkový pohled na zbořeniště (1/2018)


Jičín zastávka (1/2018)

Zastávka Jičín zastávka
Jičín zastávka (05/2020)

Zastávka Jičín zastávka
Jičín zastávka - nová skleněná čekárna nahradila původní jednopatrovou budovu (05/2020)

Zastávka Jičín zastávka
Jičín zastávka - čelní pohled na čekárnu (05/2020)

Zastávka Jičín zastávka
Jičín zastávka (05/2020)

Zastávka Jičín zastávka
Jičín zastávka (05/2020)

Zastávka Jičín zastávka
Jičín zastávka - nová čekárna s lavičkou a odpadkovým košem (05/2020)

Zastávka Jičín zastávka
Jičín zastávka - konzolová lavička jako součást mobiliáře zastávky (05/2020)

Zastávka Jičín zastávka
Jičín zastávka (05/2020)

Zastávka Jičín zastávka
Jičín zastávka - prázdná vitrína vedle čekárny - hezké "selfie" (05/2020)

Zastávka Jičín zastávka
Jičín zastávka (05/2020)

Zastávka Jičín zastávka
Jičín zastávka (05/2020)

Zastávka Jičín zastávka
Jičín zastávka (05/2020)

Zastávka Jičín zastávka
Jičín zastávka (05/2020)

Zastávka Jičín zastávka
Jičín zastávka (05/2020)

Zastávka Jičín zastávka
Jičín zastávka (05/2020)

MAPA JIČÍN - ZASTÁVKA

Mapa Turnov nádraží

Mapa - Jičín zastávka pro další použití ve formátu PDF. © Vlakregion Jičín

PANORAMA


Jičín zastávka (3/2018)


Jičín zastávka (3/2018)


Jičín zastávka - nově upravená zastávka (3/2019)


Jičín zastávka - nově upravená zastávka (3/2019)


Jičín zastávka (1/2018)


Jičín zastávka - panorama rumiště po zbořené budově zastávky (1/2018)


Jičín zastávka - nová skleněná čekárna (5/2020)

MAPA

Volba zobrazované mapy:

OBECNÉ INFORMACE

NÁSLEDNÉ DOPRAVNÍ BODY

JIČÍN zastávka
zastávka
2,686 km

VLAKREGION JIČÍN - soukromé stránky o železnici.

Autoři projektu Vlakregionu: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Poděkování za spolupráci: Zdeněk Hrdina

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz

Nově nás můžete sledovat na Facebooku:
https://www.facebook.com/Vlakregion

Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Vlakregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící Vlakregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons BY-NC-SA: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Vlakregion Jičín