INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

(041) - JINOLICE

POPIS DOPRAVNÍHO BODU

Jinolice je jednokolejná mezilehlá zastávka. Zastávka je hojně využívána turisty pro výlety do Prachovských skal a pro ubytované v kempech kolem jinolických rybníků. Obsluhuje samozřejmě i obec Jinolice. Zastávka leží asi 300 m od obce Jinolice do níž vede přes louku pěšina. Vedle zastávky je železniční přejezd chráněný zvukovou a světelnou signalizací, trať tu křižuje silnice z Jičína do Libuně a Turnova. Objekt zastávky je obyčejná betonová stavba s dvěma čekárnami a s uzamčeným vedlejším skladovým prostorem. Nástupiště a čekárna byla v roce 2009 rekontruována - rekonstrukci provedla firma IM-Stav Praha. Vedle u zastávky při silnici se nachází hospoda.

FOTOGALERIE


Profil trati v dopravně (9/2004)


Pohled na nástupiště ve směru do Jičína - detail(9/2004)


Celkový pohled na nástupiště ve směru do Jičína (9/2004)


Pohled na nástupiště a objekt zastávky ve směru do Libuně - v pozadí přejezd (9/2004)


Celkový pohled na nástupiště ve směru do Jičína (9/2004)


Pohled na rekonstruované nástupiště a objekt zastávky ve směru do Jičína (8/2010)


Interiér nové čekárny (8/2010)


Pohled na nástupiště a objekt zastávky ve směru do Libuně (8/2010)

OBECNÉ INFORMACE

NÁSLEDNÉ DOPRAVNÍ BODY

JINOLICE
zastávka
7,980 km

VLAKREGION JIČÍN - soukromé stránky o železnici.

Autoři projektu Vlakregionu: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Poděkování za spolupráci: Zdeněk Hrdina

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz

Nově nás můžete sledovat na Facebooku:
https://www.facebook.com/Vlakregion

Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Vlakregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící Vlakregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons BY-NC-SA: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Vlakregion Jičín