INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

(041) - ŽELEZNICE

POPIS DOPRAVNÍHO BODU

Železnice je jednokolejná mezilehlá zastávka ležící v rovném úseku trati. Již při plánování stavby trati dráhy Jičín - Turnov na přelomu 19. a 20. století se v Železnici počítalo se stavbou malé dvoukolejné stanice, hned naproti mlýnu zvanému Šnejdárek. Ve stanici byla postavena výpravní budova podle standardů zdejší místní dráhy, šlo o malou přízemní zděnou budovu s dopravní kanceláří a čekárnou, dle typového listu L IV/H. Stejná budova byla vystavěna třeba i v nedaleké Libuni, Rovensku pod Troskami či Hrubé Skále. Ve stanici je však provoz a z toho vyplývající zisk natolik malý, že není dopravně obsazena a úřaduje tu pouze komerční pracovník. Dnem 1. listopadu 1927 je stanice Železnice změněna úředně na zastávku s nákladištěm a je přidělena ke staničnímu úřadu Libuň. Za německé okupace v roce 1938 se však opět ze zastávky a nákladiště stává stanice, nikoliv však kvůli zvýšené dopravě. V té době jsou malé stanice a nákladiště znovu „uměle“ obsazovány přednosty, kteří byli vysídleni ze stanic na území okupovaných Sudet. A tak znovuobnovenou stanici Železnice přebírá 17. listopadu 1938 oficiál Kubač z Červené Vody a pod jeho správu patří i sousední zastávka Jinolice.

Zastávka Železnice

Budova zastávky, umístěná co nejblíže městu Železnice, vystavěná dle typového listu L IV/H, je půdorysu tvaru písmena T - na obdélníkovou část s prostory pro cestující se přimyká část s dopravní kanceláří a bytem pro obsluhu zastávky, na přední část budovy navazuje venkovní stání pro cestující kryté zastřešenou verandou. V současné době je pro cestující přístupná pouze venkovní veranda, zbytek budovy je obydlen - zastávka je samozřejmě bez obsluhy. Na turnovské straně od budovy stojí objekt dřevěných záchodků, dnes již značně zchátralý a nepoužívaný (2018), v minulosti stával u manipulační koleje na nákladišti také malý dřevěný sklad s nákladní rampou (k vidění podobný např. v Hrubé Skále - 2018). V době výstavby byla v Železnici vystavěna nákladištní kolej o užitné délce 164 metrů, z které na jičínské straně vycházela také krátká kusá kolej, na turnovské straně byla kolej zabezpečena výkolejkou. Později byly výhybky na jičínské straně sneseny a vznikla 220 metrů dlouhá kusá nákladištní kolej - občas se také koleje využívalo k odstavování nákladních vagónů na přepravu písku z libuňské vlečky. V roce 2008 došlo k likvidaci výhybky i na turnovské straně zastávky a o něco později byla kompletně vytrhána i kolej. Do roku 2017 měla zastávka pouze jednoduché jednostranné sypané nástupiště, v tomto roce byly do stanice navezeny prefabrikáty vytěžené při rekonstrukci jiné zastávky a koncem dubna zde vniklo pohodlnější sypané nástupiště s pevnou hranou typu Tischer. Upravena a podbita byla i dopravní kolej a zanikly poslední pozůstatky po nákladištní koleji (přechod, pražce…). Nástupiště osvětlují dvě nízké perónové lampy ovládané stmívacím čidlem. Z mobiliáře zastávky nalezneme pod verandou starou dřevěnou lavičku a odpadkový koš.

Zastávka Železnice
Zastávka Železnice (2004)

Zastávka leží poměrně daleko od městečka Železnice a to asi 1,5 km od centra obce a je s ní spojena asfaltovou silnicí. Pod zastávkou se nachází pila, ke které vede silnička, přetínající trať v blízkosti zastávky nechráněným přejezdem. U přejezdu fungoval v dobách největší slávy také vyhlášený nádražní hostinec, dnes používaný jako obytný dům. Kousek od zastávky u přejezdu je na sloupu osvětlení umístěný turistický rozcestník a kolem zastávky turisty provádí po Zlaté stezce Českého ráje červená značka mířící z Jičína na Tábor a zelená značka vedoucí z železnického náměstí k rozcestníku pod hradem Brada.

FOTOGALERIE


Starší pohled na budovu zastávky (9/2004)


Pohled na ještě existující výhybku nákladištní koleje (9/2004)


Výkolejka manipulační koleje (9/2004)


Veranda (9/2004)


Toalety (9/2004)


Celkový pohled na zastávku se staršími válcovými lampami (9/2004)


Zarostlá manipulační kolej (9/2004)


Ukončení manipulační koleje šturcem (9/2004)


Konec nástupiště na jičínské straně zastávky (9/2004)


Osobní vlak přijíždí do zastávky (9/2004)


Pohled na zastávku s osobním vlakem (9/2004)


Na zdejší poměry poměrně zajímavá souprava (9/2004)


Vystupujeme... (9/2004)


Budova zastávky ještě se starší střechou s přesahem - výhybka již zrušena (9/2009)


Pohled na jičínskou stranu (9/2009)


Prosté sypané nástupiště (9/2009)


Hektometrovník v zastávce (9/2009)


Starší pohled na budovu zastávky s nově instalovanou lampu (9/2009)


Veranda (9/2009)


Nově opravená střecha budovy zastávky (9/2016)


Pohled do zastávky od přejezdu - vpravo cesta k pile, která leží pod zastávkou (9/2016)


Příjezdová komunikace k zastávce Železnice (9/2016)


Příchozí strana (9/2016)


Přístupová pěšina na nástupiště (9/2016)


Celkový pohled na dlážděnou verandu s lavičkou (9/2016)


Konec zastávky na turnovské straně(9/2016)


Turnovský konec zastávky (9/2016)


Bývalé toalety (9/2016)


Celkový pohled na zastávku z turnovského konce (9/2016)


Pohled od konce zastávky na turnovské straně k přejezdu (9/2016)


Pražce - jediný pozůstatek po manipulační koleji (9/2016)


Místo bývalého zaústění manipulační koleje (9/2016)


Pražce ukazují směr vedení manipulační koleje (9/2016)


Pohled ve směru manipulační (9/2016)


Celkový pohled na budovu zastávky (9/2016)


Budova a nástupiště (9/2016)


Pohled od zastávky na jičínskou stranu nástupiště (9/2016)


Sypané sotva znatelné nástupiště (9/2016)


Pohled do zastávky z jičínského konce (9/2016)


Jičínský konec zastávky - vlevo prostor nákladiště (9/2016)


Kompletní pohled na zastávku z jičínské strany (9/2016)


Vpravo vedla manipulační kolej (9/2016)


Bývalý konec manipulační koleje (9/2016)


Zarostlý šturc (9/2016)


Místo bývalé výhybky zaúsťující manipulační kolej ve směru Jičín (9/2016)


Vlevo zarostlé nákladiště (9/2016)


Dveře bývalé dopravní kanceláře (9/2016)


Bývalý vstup do čekárny (9/2016)


Veranda a dveře dopravní kanceláře (9/2016)


Jízdní řád (9/2016)


Pohled z verandy k toaletám (9/2016)


Dveře čekárny a zajímavý zachovaný pozůstatek - čistič bot (9/2016)


Před opravou nástupiště byly přivezeny prefabrikáty (4/2017)


Starší vytěžené prefabrikáty k vytvoření pevné hrany nástupiště (4/2017)


Náhradní koleje a označení začátku nástupiště (4/2017)


Poslední pohled na zastávku se starým sypaným nástupištěm (4/2017)


A tady bude nástupiště končit (4/2017)


Pohled na zastávku s novým nástupištěm (4/2017)


Celkový pohled na nové nástupiště (4/2017)


Kolej revitalizována - zbylé pražce po manipulační koleji sneseny (4/2017)


Celkový pohled na nové nástupiště z turnovského konce zastávky (4/2017)


Sypané nástupiště s novou pevnou hranou (4/2017)


Pohled na osvětlení a budovu zastávky (4/2017)


Nový násyp (4/2017)


Turnovský konec nového nástupiště (4/2017)


Nové nástupiště pohledem na jičínskou stranu zastávky - vlevo plocha bývalého nákladiště (4/2017)


Martinická výpravní budova od nákladiště (4/2017)


Pohled ve směru k Jičínu(4/2017)


Jičínský konec nástupiště (4/2017)


Konec nástupiště sešikmením násypu (4/2017)


Pohled do zastávky z jičínského konce (4/2017)


Celkový pohled na nové nástupiště z jičínského konce (4/2017)


Zastávka Železnice -vpravo původní studna s pumpou na nákladišti (4/2017)


Hektometrovník nově otočený a opravený (4/2017)


Veranda(4/2017)


Nový násyp před verandou a objekt bývalých toalet (4/2017)


Ukončení nástupiště na turnovské straně (4/2017)

PANORAMA


Bývalá stanice Železnice z příchozí strany, vpravo objekt bývalých toalet a zbytky oplocení (9/2016)


Celkové panorama zastávky z turnovské strany s ještě starým nástupištěm (9/2016)


Budova zastávky a osvětlení (9/2016)


Zastávka Železnice (9/2016)


Panorama zastávky s novým nástupištěm (4/2017)


Celkový pohled na budovu vystavěnou podle typového plánu L IV/H (4/2017)

SITUACE NÁKLADIŠTĚ ŽELEZNICE

Mapa stanice Železnice
Mapa bývalého nákladiště Železnice pro další použití ve formátu PDF. © Vlakregion Jičín

MAPA

Volba zobrazované mapy:

OBECNÉ INFORMACE

NÁSLEDNÉ DOPRAVNÍ BODY

ŽELEZNICE
zastávka
4,220 km

VLAKREGION JIČÍN - soukromé stránky o železnici.

Autoři projektu Vlakregionu: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Poděkování za spolupráci: Zdeněk Hrdina

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz

Nově nás můžete sledovat na Facebooku:
https://www.facebook.com/Vlakregion

Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Vlakregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící Vlakregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons BY-NC-SA: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Vlakregion Jičín