INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

(041) - LIBUŇ ZASTÁVKA

POPIS DOPRAVNÍHO BODU

Libuň - zastávka je jednokolejná mezilehlá zastávka ležící v rovném úseku za obloukem trati. Zastávka je poměrně nová, uvedená do provozu 24. ledna 1997, do té doby mohl cestující využívat pouze vzdálenější stanici Libuň a to i přes to, že s výstavbou zastávky bylo počítáno při plánování stavby celé trati před 100 lety - dokonce její výstavba byla v prvotních nákresech naplánována přesně tam, kde dnes zastávka stojí. Leč při jednání v nedaleké obci Jivany, kde se o stavbě zastávky neuvažovalo, starosta a členové zastupitelstva slíbili příspěvek na výstavbu a tak došlo ke kompromisnímu návrhu, nezřizovat zastávku v centru Libuně, ale zřídit zastávku v nedalekých Jivanech.


Pohled na přístřešek zastávky a na nástupiště ve směru Turnov.

Zastávka obsluhuje centrum obce Libuň, které je od ní vzdáleno 300 metrů - na rozdíl od stanice Libuň, která je od centra obce vzdálena hodně přes kilometr. Nástupiště pro cestující, osvětlené dvěma lampami, tvoří betonové desky nesené konzolami. Úkryt pro cestující před nepříznivým počasím poskytuje poměrně rozsáhlý zděný cihlový přístřešek se šikmou střechou obložený dřevem, uvnitř opatřený po obvodu dřevěnými lavicemi a osvětlený luxferovými okny. Nástupiště zastávky navazuje na silnici vedoucí z centra obce k osadě Svatý Petr. Silnice původně křížila trať poměrně nepřehledným nechráněným železničním přejezdem, na jaře roku 2016 však došlo k rekonstrukci zabezpečovacího zařízení tratě a nebezpečný nechráněný přejezd byl nově nahrazen přejezdem chráněným světelnou signalizací s pozitivní indikací a závorami. Vlaky tak již nemusí jezdit přes přejezd sníženou rychlostí. Po silničce ke Svatému Petru míří i žlutá turistická stezka směr Košov, Tábor, Lomnice nad Popelkou, v opačném směru vede do centra ke kostelu svatého Martina a k rozcestníku u železniční stanice Libuň.

FOTOGALERIE


Přejezd silnice směr Svatý Petr na jičínské straně Libuně zastávky - vlevo příchod k zastávce(8/2015)


Kompletní pohled na zastávku od přejezdu (8/2015)


Zastávku osvětlují pouze dvě lampy, jedna u silnice a druhá u přístřešku (8/2015)


Jednoduchý zděný přístřešek zastávky (8/2015)


Konec zastávky ve směru Turnov (8/2015)


Interiér zděného přístřešku s dřevěnými lavicemi po jeho obvodu, osvětlelý dvěma luxferovými okny (8/2015)


Pohled na nástupiště od přístřešku zastávky (8/2015)


Na konec nástupiště ve směru Turnov navazuje pěšinka vytvářející zkratku pro cestující (8/2015)


Pohled na zastávku z turnovské strany nástupiště (8/2015)


Přístřešek zastávky z turnovské strany (8/2015)


Železnobrodské zhlaví s odjezdovým návěstidlem (8/2015)


Nově vystavěný chráněný přejezd (6/2016)


Upravené nástupiště a kolej od přejezdu (6/2016)


Přejezd na konci nástupiště zabezpečený světelnou signalizací a závorami. (6/2016)


Pohled k čekárně (6/2016)


Pohled od čekárny na jičínskou stranu nástupiště s přejezdem na konci (6/2016)


Cihlová čekárna zastávky (6/2016)


Interiér zastávky (6/2016)


Pohled od čekárny na jičínskou stranu hástupiště (6/2016)


Turnovská strana nástupiště od čekárny (6/2016)


Čekárna z turnovské strany (6/2016)


Konec nástupiště na turnovské straně zastávky (6/2016)


Celkový pohled na zastávku (6/2016)

MAPA

Volba zobrazované mapy:

OBECNÉ INFORMACE

NÁSLEDNÉ DOPRAVNÍ BODY

LIBUŇ ZASTÁVKA
zastávka
12,321 km

VLAKREGION JIČÍN - soukromé stránky o železnici.

Autoři projektu Vlakregionu: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Poděkování za spolupráci: Zdeněk Hrdina

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz

Nově nás můžete sledovat na Facebooku:
https://www.facebook.com/Vlakregion

Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Vlakregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící Vlakregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons BY-NC-SA: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Vlakregion Jičín