INTERREGION JIČÍN - křížem krážem regionemVLAKREGION JIČÍN - po kolejích Českého ráje a mnohem dál

(041) - JIVANY

POPIS DOPRAVNÍHO BODU

Jivany je jednokolejná mezilehlá zastávka ležící v rovině za obloukem trati. Zastávka obsluhuje obec Jivany na jejímž konci leží a také obec Holenice vzdálenou po silnici asi 300 metrů. Výstavba zastávky proběhla současně se vznikem trati z Jičína do Turnova v roce 1903. Nejprve se v plánech uvažovalo, krom stavby připojovací stanice Libuň i o výstavbě libuňské zastávky, ale obec Jivany o stavbu zastávky usilovala taktéž a při jednání nabídla i finance na výstavbu čekárny a tak stavební komise rozhodla o stavbě zastávky nikoliv v Libuni, ale právě v Jivanech. V Libuni vznikla zastávka až v roce 1997. Je zajímavostí, že v dalších letech prodej jízdenek probíhal, stejně jako na několika dalších zastávkách na trati, v blízkém místním hostinci.

Jivany zastávka

Z historie zastávky je pozoruhodný i rok 1925 - v okolních lesích došlo v letech 1921-1922 k obrovské kalamitě, protože je napadla bekyně-mniška, což je škodlivý druh motýla (můry), jehož housenky ožírají jehličí a ve smrkových a borových lesních monokulturách způsobují obrovské škody (smíšenému lesu tolik neuškodí). Muselo být tedy vykáceno rozsáhlé území a v lesích bylo spousta neodvezeného dřeva. V roce 1925 tak bylo rozhodnuto o stavbě dočasné manipulační koleje s provizorním nákladištěm, aby mohla být taková spousta dřeva z lesů ovezena. Kolej byla po likvidaci kalamity opět snesena.

Před výstavbou nového přístřešku v roce 2009 tvořila objekt zastávky (čekárnu) malá jednoduchá zděná stavba přiléhající k obytnému domu (bývalé restauraci), která byla položená šikmo k trati. V roce 2009 proběhla modernizace zastávky a ta dostala novou prefabrikovanou čekárnu v oranžové barvě s lavičkami, umístěnou blízko turnovské strany nástupiště u přejezdu a zároveň došlo k modernizaci osvětlení zastávky. V roce 2015 došlo k rekonstrukci trati a tak bylo upraveno i nástupiště, to původně zasahovalo až do oblouku trati na libuňské straně zastávky a při rekonstrukci bylo zkráceno a celkově revitalizováno, nasypán byl nový štěrk a upravena byla pevná hrana. Nástupiště zastávky je nyní (2015) sypané s pevnou betonovou hranou typu Tischer a má celkovou délku 90 metrů. U zastávky je na jejím turnovském konci přejezd se silnicí třetí třídy z Jivan do Holenic, chráněný světelnou signalizací s pozitivní indikací. Zastávka není nijak turisticky zajímavá a využívají ji hlavně obyvatelé obce Jivany a blízkých Holenic.

FOTOGALERIE


Původní přístavek zastávky (6/2007)


Pohled na konec nástupiště ve směru Libuň (6/2007)


Nástupiště ve směru Turnov - bez nové čekárny (6/2007)


Kompletní pohled na zastávku bez nové čekárny (6/2007)


Přejezd na turnovské straně nástupiště (6/2007)


Objekt čekárny z příchozí strany (6/2007)


Turnovská strana nástupiště (6/207)


Stará přístavba čekárny (8/2012)


Interiér nové čekárny (8/2012)


Celkový pohled na nástupiště prefabrikovanou novostavbu čekárny (8/2012)


Nástupiště od přístřešku směrem k Libuni (8/2012)


Pohled od staré čekárny k přejezdu (8/2012)


Nástupiště před obloukem směrem k Libuni (8/2012)


Pohled od začátku oblouku do zastávky (8/2012)


Konec nástupiště v oblouku k Libuni (8/2012)


Konec nástupiště (8/2012)


Pohled na původně dlouhé nástupiště z oblouku trati (8/2012)


Ukončení nástupiště (8/2012)


Nové osvětlení nástupiště (8/2012)


Bývalá čekárna zastávky Jivany (8/2012)


Technologické centrum přejezdu umístěné na konci nástupiště (8/2012)


Přejezd u zastávky od Jivan (8/2012)


Přejezd u zastávky od Holenic(8/2012)


Celkový pohled na zastávku Jivany od přejezdu (8/2012)


Boční strana přístřešku s lavičkou (8/2012)


Nový interiér přístřešku zastávky (8/2012)


Pohled do zastávky z jičínské strany po rekonstrukci kolejí a nástupiště (2/2016)


Celkový pohled na zastávku od přejezdu (2/2016)


Bývalá čekárna zastávky Jivany (2/2016)


Nově sypaný povrch nástupiště s pohledem k turnovskému konci zastávky (2/2016)


Po rekonstrukci je nástupiště na jičínské straně zkráceno k počátku oblouku (2/2016)


Nástupiště zastávky Jivany (2/2016)


Novější prefabrikovaná čekárna (2/2016)


Pohled na jičínskou stranu nástupiště (2/2016)


Zastávka pohledem k turnovské straně (2/2016)


Zabezpečovací zařízení přejezdu na konci zastávky (2/2016)


Čekárna zastávky Jivany (2/2016)


Přejezd a zastávka Jivany (2/2016)


Interiér čekárny (2/2016)


Stará čekárna (2/2016)


Čelní pohled na starou čekárnu se vchodem (2/2016)


Prefabrikovaná čekárna zastávky Jivany (2/2016)


Pohled do zastávky od přejezdu (2/2016)

MAPA

Volba zobrazované mapy:

OBECNÉ INFORMACE

NÁSLEDNÉ DOPRAVNÍ BODY

JIVANY
zastávka
13,620 km

VLAKREGION JIČÍN - soukromé stránky o železnici.

Autoři projektu Vlakregionu: Lukáš Prýmek, Martin Vaistauer

Poděkování za spolupráci: Zdeněk Hrdina

Technická spolupráce: Jaroslav Runčík

E-mail: njorloj@outlook.cz

Nově nás můžete sledovat na Facebooku:
https://www.facebook.com/Vlakregion

Na stránkách se neprovádí redakční, jazyková ani jiná korektura. Děkujeme všem, kteří nás podporují v naší činnosti, dopisují, zasílají informace, echa, čtou naše stránky...

Pokud není uvedeno jinak (není uveden autor či zdroj), tak obsah webových stránek náleží autorům Vlakregionu Jičín.
Veškerý obsah stránek patřící Vlakregionu Jičín podléhá licenci:
Creative Commons BY-NC-SA: Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 3.0 Česká republika

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

© 1999 - 2024 Vlakregion Jičín